< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2642 • 2204    DE MASKERSCHEPPER


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) - dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Sinds het dramatische verdwijnen van het Sol-stelsel met al zijn bewoners is de situatie in de Melkweg fundamenteel gewijzigd.

Het gebied rond het verdwenen zonnestelsel werd tot sector nul verklaard en door ruimteschepen van het galacticum afgegrendeld. Koortsachtig proberen de verantwoordelijken van de galactische volkeren te ontdekken wat er is gebeurd. Dat thans ook Perry Rhodan samen met de BASIS op tot nu toe onbekende manier is 'ontvoerd' maakt de situatie extra gecompliceerd. Om de LVT niet zonder hoofd te laten werd er een nieuwe provisorische leiding gekozen, die haar zetel op de planeet Maharani heeft.

Terwijl Perry Rhodan in de door oorlogen geteisterde dubbelgalaxie Chanda tegen de uit een lange slaap ontwakende superintelligentie QIN SHI strijdt, bevindt Alaska Saedelaere zich in de galaxie Escalian. Ze geldt als het 'rijk van de harmonie', waarover de vierdelige superintelligentie TANEDRAR heerst. Opheldering over haar ontwikkeling geeft de maskerschepper ...


TANEDRAR laat tegenover Alaska Saedelaere wat betreft haar geschiedenis en doeleinden het masker vallen, maar alle raadsels rond het rijk van

de harmonie zijn daarmee nog lang niet opgelost. Duidelijk is alleen: de Terraan is blijkbaar nodig om TANEDRAR te helpen. Over Alaska Saedelaeres verdere belevenissen in Escalian vertelt Christian Montillon in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Der Maskenschöpfer

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: een Lirbal doorleeft duizenden jaren – hij is een afspiegeling van een geestelijke macht.


Locatie en tijdsruimte: het rijk van de harmonie – ?


Hoofdpersonen: Alaska Saedelaere – De onsterfelijke ontmoet de maskerschepper. Fartokal Ladore – De Lirbal moet als zelfstandig denker handelen. TAFALLA – Het geestelijke wezen laat zich in met een hoge macht. TANEDRAR – De vier, die één zijn.Het komt op Alaska Saedelaere over alsof TANEDRAR geen aandacht meer heeft voor hem. Inderdaad heeft de superintelligentie weinig lust om haar verhaal verder te vertellen. Ze laat de Lirbal Fartokal Ladore vrij uit het bewustzijnsreservoir, daarna vertelt hij verder.

Fartokal Ladore was een maskerschepper. Hij leefde 10.000 jaar geleden op Lirbe, de thuisplaneet van de Lirbals. Als bescherming tegen radioactieve neerslag en de gevolgen van globale milieuvervuiling moesten de Lirbals hermetisch gesloten kleding en maskers dragen. Ladore stierf na een onaangename ontmoeting met een klant, die tot de geprivilegieerde adel hoorde, en ging vervolgens op in TANEDRAR. De superintelligentie maakte hem tot zijn avatar en liet hem in de daarop volgende duizenden jaren telkens vrij voor diverse opdrachten in een nieuw leven. Zijn eerste missie vervulde hij in de identiteit van een onopvallende technicus Morrceta, die de adel uit de macht ontzette en de Lirbals naar de sterren voerde.

Na meerdere opdrachten, waarvoor hij in verscheidene gastlichamen werd overgezet, beleefde Ladore de aankomst mee van Renyi-Hemdebb, op wiens aanbod TANEDRAR inging ondanks Ladore's waarschuwingen. Gerustgesteld door de weldadige activiteit van de sontaron-generatoren, die voor de superintelligentie de opname verlichtte van de mentale substantie van de hulpvolken, interesseerde TANEDRAR het niet dat gehele planeten in het rijk van de harmonie werden geruïneerd voor de productie van de hulpgoederen van de hoge machten. Het rijk dreigde economisch leeg te bloedden als Sholoubwa, die zichzelf opdeelde over de leden van zijn techno-gardes en daardoor op vele plekken tegelijkertijd werkzaam kon zijn, was begonnen met de constructie van de 48 bloembladeren van de tijdroos. Als het BOTNET was geconstrueerd werd het getransporteerd naar de bevochten kosmonucleotide TRYCLAU-3 en daar in een tijdrovend proces geactiveerd. TAFALLA ging er ook heen en Ladore begeleidde hem.

Terwijl er verschrikkelijk werd gevochten tussen kobaltblauwe cilinderschepen van de kosmocraten en de eenheden van de terminale colonne TRAITOR werd TAFALLA in het binnenste gezogen van de kosmonucleotide. Nega-psiqs infecteerden de entiteit en lieten afgrijselijk blikken zien op een potentiële toekomst. TAFALLA vluchtte en keerde terug in TANEDRAR, moest echter uitgestoten worden omdat hij zijn drie partners tot waanzin dreef. De 'gereduceerde' superintelligentie doodde de gevolmachtigden van de hoge machten en schiep het vermanende schouwspel 'meer van tranen' als een val voor TAFALLA. Duizenden para-begaafde wezens verwijderden de negatieve bestanddelen van de entiteit die daardoor werd verzwakt, maar ook werd geheeld. De negatieve bestanddelen vormden zich tot een nieuwe entiteit die dat schouwspel voortzette.

Als Ladore in het jaar 1372 NGT met ARDEN onderweg was kwam het bijna tot een ontmoeting met de superintelligentie KASSORR, die toen sprak met een bode van de hoge machten. Daarna besliste ARDEN dat ze door andere entiteiten niet waargenomen mochten worden. Daarmee was de afscherming voor het rijk van de harmonie van de rest van het universum afgesloten. Evenwel gebeurde er zaken die TANEDRAR niet kon controleren. Anomalieën vormden zich en een superintelligentie genaamd QIN SHI scheen heimelijk voet te willen zetten in het rijk.

Na de vertelling, die zijn laatste opdracht was, gaat Ladore definitief op in TANEDRAR. Alaska Saedelaere moet nu een opdracht voor TANEDRAR uitvoeren.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende