< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2641 • 2203    TANEDRARS AANKOMST


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Sinds het dramatische verdwijnen van het Sol-stelsel met al zijn bewoners is de situatie in de Melkweg fundamenteel gewijzigd.

Het gebied rond het verdwenen zonnestelsel werd tot sector nul verklaard en door ruimteschepen van het galacticum afgegrendeld. Koortsachtig proberen de verantwoordelijken van de galactische volkeren te ontdekken wat er is gebeurd. Dat thans ook Perry Rhodan samen met de BASIS op tot nu toe onbekende manier is 'ontvoerd' maakt de situatie extra gecompliceerd. Om de LVT niet zonder hoofd te laten werd er een nieuwe provisorische leiding gekozen, die haar zetel op de planeet Maharani heeft. Terwijl Perry Rhodan in de door oorlogen geteisterde dubbelgalaxie Chanda tegen de uit een lange slaap ontwakende superintelligentie QIN SHI strijdt, bevindt Alaska Saedelaere zich in de galaxie Escalian. Ze geldt als het 'rijk van de harmonie', waarover de in onbekende tussenpozen verdwijnende en weer verschijnende TANEDRAR gebiedt. Saedelaere is nu uitverkoren om een bijzondere gebeurtenis van zeer dichtbij mee te maken: Tanedrars aankomst ...


TANEDRAR laat tegenover Alaska Saedelaere het masker vallen wat betreft haar geschiedenis en doelstellingen, maar alle raadsels rond het rijk van de harmonie zijn daarmee nog lang niet opgelost. Duidelijk is alleen: de Terraan is blijkbaar nodig om TANEDRAR te helpen. Meer over TANEDRAR en de situatie in Escalian wordt door Michael Marcus Thurner in de volgende aflevering beschreven.


Oorspronkelijke titel: TANEDRARS Ankunft

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: het ritueel van aankomst en vertrek – Alaska Saedelaere in de ban de vier, die één zijn.


Locatie en tijdsruimte: het rijk van de harmonie – ?


Hoofdpersonen: Alaska Saedelaere – De onsterfelijke leert de grondbeginselen kennen van de Escalians. Kazerno Grundahl – Hij probeert zijn volk van de ondergang te redden. Lanistar van Breugelt – De Lirbal ontmoet een Mythos. TANEDRAR – De vier, die één zijn.Terwijl alle levende wezens die met een escaran zijn voorzien in het het rijk van de harmonie zich overgeven aan de optredende extase van TANEDRAR's aankomst, verneemt Alaska Saedelaere over het ontstaan van de superintelligentie in het door hyperfysische chaos geteisterde sterreneiland.

293.000 jaar geleden beheerde de nog relatief jonge entiteit NETBURA een van de vier galaxies die elkaar sinds 9,8 miljoen jaar naderden. Er ontstond een conflict met de entiteit TAFALLA uit een van de buurgalaxies. TAFALLA's hulpvolk, die insectoïden Krol, stond op het punt om NETBURA's rijk te veroveren. Als de entiteit een reusachtig vloot van het eigen belangrijkste hulpvolk, de Schwanta, in veiligheid wilde brengen, trapte deze in TAFALLA's val. De vijandelijke entiteit verscheen met een Krol-overmacht en wilde NETBURA inlijven, maar dan werd het gebied door ontzaglijke ruimte-tijd-bevingen geschokt. De tegenstanders werden van elkaar gescheiden en NETBURA kon vluchten en zich verbergen in een miniatuur-universum. Beide hulpvolken vergingen bij deze gebeurtenis.

Pas 200.000 jaar later kwam NETBURA uit de schuilplaats. Een onderzoeker genaamd Lanistar van Breugelt was daarbij aanwezig en werd NETBURA's avatar. De entiteit intensiveerde het contact met de hulpvolken, waarbij deze elk wezen een splitter gaf van zichzelf. Tienduizenden jaren later ontmoette NETBURA voor het eerst twee andere entiteiten uit beide buurgalaxies: ARDEN, die vrouwelijk was en DRANAT, die zich als een grappenmaker gedroeg. De drie entiteiten waren in tegenstelling tot TAFALLA, die ook verscheen, vreedzaam ingesteld. Een versmelting zou mogelijk zijn geweest maar TAFALLA stribbelde tegen. Uiteindelijk herkende NETBURA de drijfveer van het agressieve optreden van de aartsvijand: TAFALLA had angst.

Na verloop van tijd kwamen de entiteiten steeds meer tot elkaar, en 12.400 jaar geleden versmolten ze tot één geesteswezen dat de status had van een een superintelligentie: TANEDRAR was ontstaan. Op hetzelfde moment vonden er opnieuw massale ruimte-tijd-bevingen plaats. Deze gebeurtenis verstoorde de samensmelting, bovendien werd TANEDRAR gevormd uit de innerlijke verdeeldheid van hun machtigheidsballing. Daardoor bestonden de vier componenten van de nieuwe superintelligentie nog steeds als zelfstandige entiteiten. In de volgende duizend jaar werd het een geven en nemen tussen TANEDRAR en zijn hulpvolken geperfectioneerd. De superintelligentie laafde zich aan de mentale energie van de levende wezens en controleerde ze tegelijkertijd door de afgestane splinters. Het laatste geschiedde op TAFALLA's wens. Een persoonscultus die werd bedreven rond een man genaamd Morrceta, uit het volk van de Lirbal, leidde tot het algemeen dragen van maskers. De oorsprong daarvan waren beschermende maskers die de Lirbals moesten dragen om te kunnen overleven op hun thuiswereld. Het het rijk van de harmonie kreeg zo zijn definitief vorm.

8700 jaar geleden ontstond het ritueel van aankomst en vertrek. Eén van de vier entiteiten scheidde zich op regelmatige tijden af van het collectief om het rijk te bereizen. Door de euforische gevoelens die met het ritueel waren verbonden werd het samenhorigheidsgevoel van de hulpvolken nog meer versterkt. 2000 jaar later werd het rijk bezocht door Renyi-Hemdebb, een dienaar van de hoge machten. Hij vermoedde dat TANEDRAR leed onder de versplintering van de mentale substantie en het ritueel en deed een aanbod. Eén van de vier, die één waren – beginnende met TAFALLA – zou in opdracht van de hoge machten in dienst moeten treden voor het multiversum. Als tegenprestatie kreeg TANEDRAR sontaron-generatoren uit de voorraadschuur van de hoge machten, die door Sholoubwa werden geïnstalleerd, om de splinter-kringloop alsook het afscheidingsritueel te ondersteunen. TANEDRAR willigde in.

TANEDRAR's verhaal eindigt met een blik op gebeurtenissen in samenhang met TRYCLAU-3.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende