< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2639 • 2201    DE GROENE ZON


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) . dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Sinds het dramatische verdwijnen van het Sol-stelsel met al zijn bewoners is de situatie in de Melkweg fundamenteel gewijzigd.

Het gebied rond het verdwenen zonnestelsel werd tot sector nul verklaard en door ruimteschepen van het galacticum afgegrendeld. Koortsachtig proberen de verantwoordelijken van de galactische volkeren te ontdekken wat er is gebeurd. Dat thans ook Perry Rhodan samen met de BASIS op tot nu toe onbekende manier is 'ontvoerd' maakt de situatie extra gecompliceerd. Om de LVT niet zonder hoofd te laten werd er een nieuwe provisorische leiding gekozen, die haar zetel op de planeet Maharani heeft. Perry Rhodan strijdt intussen in de door oorlogen geteisterde dubbelgalaxie Chanda tegen QIN SHI. Deze mysterieuze essentie voert het bevel over talloze krijgslieden uit verschillende volkeren en heerst nagenoeg onbetwist in Chanda. Om zijn macht te breken heeft Rhodan ondersteuning en bondgenoten nodig. Als helper zou Ramoz, die naar wordt gezegd in Chanda thuis is, zich kunnen bewijzen. Hij stelt een nieuw doel vast: de groene zon ...


Chanda en Ramoz onthullen hun geheimen maar aarzelend, maar blijkbaar verbergen er zich nog enkele verrassingen, voor Rhodan eraan kan denken openlijk tegen QIN SHI op te treden. Intussen begint de negatieve superintelligentie zijn veldtocht tegen het rijk van de harmonie meer te bespoedigen.

Christian Montillon schakelt in de volgende aflevering over naar het genoemde rijk van de harmonie en naar Alaska Saedelaere.


Oorspronkelijke titel: Die grüne Sonne

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Plantekening (Duits exclusief): Terraanse gravotron-aandrijving door Johannes Fischer

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: vlucht in het nergens – Perry Rhodan bereikt de vloot van de spookschepen.


Locatie en tijdsruimte: Chanda – 12 tot 17 november 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Mondra Diamond – Perry Rhodan's partner beschouwt Ramoz als een bondgenoot. Perry Rhodan – De onsterfelijke schenkt Ennerhahl voorlopig zijn vertrouwen. Gucky – De muisbever waardeert de kattenhelft van Ramoz niet. Ennerhahl – De geheimzinnige stelt zich in dienst van een gemeenschappelijke zaak. Ramoz – Mondra's vroegere huisdier is nog steeds het liefst aan haar zijde.Ramoz is ontwaakt, gedraagt zich echter vreemd. Hij zegt onsamenhangende woorden en lijkt niemand te herkennen. Uit door Ennerhahl uitgevoerde metingen blijkt dat de doorn, die groeit uit het oog van het voormalige kattenwezen, dienst doet als zender/ontvanger voor gepulste hyperstructuren. Als Ramoz over een groene zon spreekt kan de zoektocht naar het doelgebied resp. bron van de hyperimpulsen worden ingeperkt. Twee locaties komen in aanmerking. Op een ervan bevindt zich een zon met het verwachte golfspectrum. MIKRU-JON en Ennerhahl's lichtcel vertrekken erheen. De langzamere SICHOU-1 en KADURA volgen. Mikru is gefascineerd door Quistus. Door zijn bijzondere talenten is de Iothoon een meer geschiktere piloot dan Perry Rhodan. Ramoz, intussen weer geheel bij bewustzijn, biedt Mondra Diamond een alternatief aan op zijn voormalige 'leven als vagebond'. Rhodan is niet bepaald verheugd.

De vlucht wordt op 14 november 1469 NGT onderbroken wanneer een noodoproep wordt ontvangen. Een Xylthen-schip, van een type dat volgens Ennerhahl sinds 700 tot 800 jaar niet meer wordt gebouwd, drijft  onstuitbaar naar een zwartgat, bovendien bevindt zich in de omgeving een tryortan-afgrond. Als MIKRU-JON het schip nadert – het is de PARTOGA, een vrachtschip dat kristallen uit het thuisland heeft geladen – komt het tot een para-reële resonantie-uitwisseling met temporele fenomenen, wat ertoe leidt dat een bemanningslid genaamd Jeketi steeds weer opnieuw beleeft hoe Rhodan aan boord komt en weer verdwijnt. De PARTOGA wordt met trekstralen uit het gevaarlijke gebied weggesleept.

MIKRU-JON en de lichtcel komen op 17 november aan bij de groene zon. De omringende ruimte schijnt volledig leeg te zijn, maar Quistus herkent een verschuiving in de ruimte-tijd-structuur met een diameter van 85 miljoen kilometer. MIKRU-JON kan pas in deze anomalie binnendringen als Rhodan en Quistus tegelijkertijd actief worden als piloten van het obeliskruimteschip. Het binnenste van de anomalie is verzadigd met blauwe Chanda-kristallen. Bovendien bevinden zich hier duizenden ruimteschepen van uiteenlopende types. Ramoz beweert dat dit zijn vloot is en dirigeert MIKRU-JON naar een bepaald schip. Rhodan en Ramoz worden binnengelaten. Een stem erkent beide als bevoegd. Het schip kent Ramoz en spreekt alleen met hem.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende