< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2637 • 2151    DE INFORMATIEJAGERS


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Sinds het dramatische verdwijnen van het Sol-stelsel met al zijn bewoners is de situatie in de Melkweg fundamenteel gewijzigd.

Het gebied rond het verdwenen zonnestelsel werd tot sector nul verklaard en door ruimteschepen van het galacticum afgegrendeld. Koortsachtig proberen de verantwoordelijken van de galactische volkeren te ontdekken wat er is gebeurd. Dat thans ook Perry Rhodan samen met de BASIS op tot nu toe onbekende manier is 'ontvoerd' maakt de situatie extra gecompliceerd. Om de LVT niet zonder hoofd te laten werd er een nieuwe provisorische leiding gekozen, die haar zetel op de planeet Maharani heeft. Perry Rhodan strijdt intussen in de door oorlogen geteisterde dubbelgalaxie Chanda tegen QIN SHI. Deze mysterieuze essentie voert het bevel over talloze krijgslieden uit verschillende volkeren en heerst nagenoeg onbetwist in Chanda. Gelukkig staat hij niet alleen: de muisbever Gucky en de hyperfysicus Nemo Partijan bevinden zich daar en treden op als de informatiejagers ...


De 'plaats van de verandering' schijnt veel meer te zijn dan een eenvoudige werf. Om gedetailleerdere informatie te krijgen moet Perry Rhodan verder actief worden en met zijn begeleiders samenkomen. Marc A. Herren vertelt in de volgende aflevering over de verdere gang van zaken.


Oorspronkelijke titel: Die Informationsjäger

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: Gucky en Nemo Partijan in de APERAS KOKKAIA – ze zoeken de plaats van de verandering.


Locatie en tijdsruimte: Chanda – 4 oktober tot 5 november 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Gucky – De muisbever gaat op een gevaarlijke verkenningsmissie. Nemo Partijan – De hyperfysicus begeleidt een multi-mutanten en moet bewijzen dat hij zijn mannetje staat. Perry Rhodan – De onsterfelijke Terraan zoekt zijn schip.Gucky teleporteert op 4 oktober 1469 NGT met Nemo Partijan in het binnenste van de werf APERAS KOKKAIA om te zoeken naar informatie. Vanwege de daar geïnstalleerde paravallen kan hij alleen korte afstanden teleporteren. Nadat ze enkele Xylthen hebben geparalyseerd vernemen Gucky en Partijan dat er in het centrum van de werf een enorme holte bestaat, gevuld met wolken van vormenergie, waarin een zwarte bol zweeft met een diameter van 4,5 kilometer. Gucky wordt bij het zien van het object herinnert aan een tijdbron. Mogelijk slaat de omschrijving 'plaats van de verandering', die samenhangt met de werf, in werkelijkheid op dit object. De muisbever beslist om het van dichtbij te observeren. Het blijkt dat onlangs een space-jet van de BASIS in deze bol is verdwenen en niet meer tevoorschijn is gekomen.

Als Gucky en Partijan de bol naderen ondergaan ze diverse zinsbegoochelingen. Partijan gelooft drie constructie te zien die bij een andere continuüm horen en door transferkokers met elkaar zijn verbonden. Alleen met moeite kunnen Gucky en Partijan zich uit de ban van de bol bevrijden en APERAS KOKKAIA verlaten. Ze keren op 3 november terug in MIKRU-JON; door dilatatie-effecten, of vergelijkbare fenomenen, die in de buurt van de zwarte bol actief zijn hebben ze een maand verloren.

Op 5 november arriveert Perry Rhodan na een lastige vlucht met de SICHOU-1 en de KADURA. Alle drie de schepen gaan nu op de weg naar Orontes.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende