< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2636 • 2150    HET SCHEMA VAN HET UNIVERSUM


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) - dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Sinds de dramatische verdwijning van het Sol-stelsel met al zijn bewoners, is de situatie in de Melkweg fundamenteel veranderd.

Het gebied rond het verdwenen zonnestelsel werd tot sector nul benoemd en door ruimteschepen van het galacticum afgesloten. Koortsachtig proberen de verantwoordelijken van de galactische volkeren te ontdekken wat er gebeurd is. Dat op het ogenblik ook Perry Rhodan samen met de BASIS op onbekende wijze 'ontvoerd' is, maakt de situatie extra gecompliceerd. Om de LVT niet zonder hoofd te laten, werd een nieuwe tijdelijke leiding gekozen, die haar thuisbasis op de planeet Maharani heeft.

Perry Rhodan vecht ondertussen in de door oorlog geteisterde dubbelgalaxie Chanda tegen QIN SHI. Deze mysterieuze entiteit voert het bevel over ontelbare krijgers van verschillende volkeren en heerst bijna onbetwist in Chanda. Een van deze volkeren zijn de Badakks en als wetenschappers zoeken niet weinigen het schema van het universum ...


Chanda is ook het toneel van ons volgende avontuur: Gucky begeeft zich op een missie zoals men haar alleen aan de multimutant toe kan vertrouwen.


Oorspronkelijke titel: Das Schema des Universums

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Heidi BogmanSamenvatting: de ontdekking van de Badakk – en Perry Rhodan op een geheime missie.


Locatie en tijdsruimte: Chanda – 28 oktober tot 3 november 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Cawo-Shumgaard – De leider van een wetenschappelijk project zoekt het alles verbindende schema. Danrhoper – Een reparaat vormt een raadsel voor de Badakk. Ledrut-Strywen – Een Badakk, die niet twijfelt, komt in de rol van een weifelaar. Perry Rhodan – De onsterfelijke stoot op een polypoortstation en gebruikt zijn controller.Na het uitschakelen van de wereldengesel wil Perry Rhodan met de SICHOU-1 terugkeren naar de werf APERAS KOKKAIA. Hij hoopt daar MIKRU-JON aan te treffen. Regius heeft echter een verzoek dat de Terraan inwilligt. Volgens informatie van het vertwijfelde verzet bevinden zich drie ruimteschepen van de Badakk in het Penkett-stelsel. Rhodan moet uitvinden wat de Badakk – bekent als wetenschappersvolk in dienst van QIN SHI – daar uitvoeren. De SICHOU-1 en het kegelruimteschip KADURA dat bij het verzet hoort, bereiken het Penkett-stelsel op 1 november 1469 NGT. Rhodan, twee Xylthen en een Badakk uit het verzet plus Quistus en enkele gevechtsrobots stappen over op een bewapende sloep van de KADURA. Rhodan doet zich voor als reparaat Danrhoper uit protector Oronak's staf. Als vermomming laat hij de spiegelde helm van zijn SERUN gesloten. Als Rhodan ziet waarmee de Badakk zich bezig houden is hij niet verrast dat zijn controller aanslaat: in orbit van een reuzenplaneten zweeft een polypoortstation. Het reusachtig station schijnt echter zwaar beschadigd te zijn.

Inderdaad onderzoeken de Badakk onder leiding van Cawo-Shumgaard en Ledrut-Strywen het station zonder toestemming van hun Xylthische superieuren. Cawo hoopt spoedig resultaten te kunnen presenteren om zo met zijn volk in QIN SHI's gunst te komen. Daarom heeft hij de ontdekking van het station eerder verzwegen. Weliswaar is het de Badakk nog steeds niet gelukt om het station in bedrijf te nemen. Als opeens reparaat Danrhoper zich meldt vreest Cawo het ergste. Hij heeft echter geen keus dan het vermeende inspectieteam toegang te verlenen tot het station. Onopzettelijk bevestigd Rhodan Cawo's vrees wanneer hij met de controller enkele subsystemen van het station inschakelt en data opslaat. Een verregaande activering lukt weliswaar niet, maar voor Cawo staat nu vast dat hij Danrhoper moet uitschakelen, wil hij het station met de controller in zijn bezit krijgen.

Als Rhodan het station wil verlaten beveelt Cawo de aanval op de groep. Alleen Rhodan, Quistus en de Xylthe Hisparan overleven. Rhodan brengt het station ertoe om de aangebrachte Badakk-techniek af te stoten, zodat overal aan boord explosies plaatsvinden. Evenwel dreigt hij overrompeld te worden. Dan valt Ledrut aan, die Cawo's geheime plannen altijd al heeft afgekeurd. Hij doodt Cawo en verzoekt Danrhoper om mildheid. Deze laat de Badakk ongestraft gaan en verlaat het station. Ledrut is zeer verbaast als enige tijd later protector Oronak zich meldt en beweert dat reparaat Danrhoper nooit heeft bestaan.

Terug in de SICHOU-1 evalueert Rhodan de buit gemaakte data. Het defecte station heet THASSADORAN-4 en werd beschadigd toen VATROX-VAMU voor het eerste probeerde om het PARALOX-ARSENAAL aan te vallen. Het station zal weliswaar nooit meer functioneel zijn maar het heeft wel toebehoord aan een distributie-depot. Zodoende moeten er nog zeven andere stations zijn ergens in Chanda. Rhodan hoopt om ze te kunnen gebruiken voor de terugkeer naar de Melkweg resp. voor het aanvoeren van versterking. Op 3 november gaat de SICHOU-1 definitief op weg naar de werf APERAS KOKKAIA.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende