< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2634 • 2148    TERRAS NIEUWE HEREN


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) - dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Sinds het dramatische verdwijnen van het Sol-stelsel met al zijn bewoners is de situatie in de Melkweg fundamenteel veranderd.

Het gebied rondom het verdwenen zonnestelsel werd tot sector nul verklaard en door ruimteschepen van het galacticum afgeschermd. Koortsachtig proberen de verantwoordelijken van de galactische volkeren te ontdekken wat er is gebeurd. Dat Perry Rhodan samen met de BASIS ook op een tot dusver onbekende wijze is 'ontvoerd', compliceert de situatie nog meer. Om een politiek leiderschap te verzekeren is er een nieuwe provisorische regering van de liga van vrije Terranen gekozen die op de wereld Maharani zetelt. Maar waar bevindt het Sol-stelsel zich? Zo te zien is het naar een eigen miniatuuruniversum getransporteerd, een 'anomalie'. Maar de mensen zijn daar niet alleen. Ook Sayporaners en Spenta's bewonen dit gebied en zij geven daar schijnbaar de toon aan. Ze roepen de fimbul-winter over Sol en haar planeten af en sturen hun sterrengaljoenen. Deze maken de mensheid murw met hun nanomachines, die op elk moment zware aardbevingen kunnen veroorzaken. De bestuurders van de galjoenen beschouwen zichzelf al als Terra's nieuwe heren ...


Zoals te verwachten was, streven Terra's nieuwe heren hun eigen bedoelingen na. Geen Terraan kan nog raden wat deze in detail zijn. Maar de aankondiging dat de vermiste kinderen naar huis terugkeren, wekt bij velen hoop op een betere toekomst.

Hans Kneifel vertelt in de volgende aflevering over de gebeurtenissen rond de verdwenen kinderen.


Oorspronkelijke titel: Terras neue Herren

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: de sterrengaljoenen keren terug in het Sol-stelsel – de mensheid staat aan de afgrond.


Locatie en tijdsruimte: Terra – 5 tot 8 oktober 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reginald Bull – De Terraanse resident komt op 'tragische' wijze om het leven. Henrike Ybarri – De eerste Terraanse buigt zich over een ultimatum. Geronimo Abb – De jonge Terranen vindt een gestrande reus aardig. Homer G. Adams – De cellenactiveerderdrager heeft zich voorbereid. Nachtaugs Beisohn – De Utrofar tussen leven en dood, in een nieuwe wereld.Voor de aardbeving in de Mexico regio verlaat Reginald Bull de Aarde met de LADY LAVERNA, een cilinderruimteschip van de society of absent friends. Nachtaugs Beisohn wordt aan de buitenwand bevestigd en weggevoerd. Geronimo Abb en DayScha verblijven als gasten aan boord. Het schip verbergt zich in het binnenste van de Ganymedes-bouwwerf. Daar wordt de ondervraging van Nachtaugs Beisohn voorbereid.

Na de beving wordt Bull's 'lijk' geborgen uit het zweverwrak. Het gaat om een nauwgezet geprepareerde androïde. De misleiding is perfect want het kunstmatig wezen werd geschapen uit een biopsie van de onsterfelijke, zelfs met de nabootsing van een uitgebrande cellenactiveerderchip in de schouder. Daar in de hoogste regeringskringen niemand was ingewijd gelooft zelfs de eerste Terraanse Henrike Ybarri aan de dood van de resident.

Op 6 oktober 1469 NGT keren 63 sterrengaljoenen, die de eerste aanval hadden doorstaan, terug in het Sol-stelsel. De Sayporaner Marrghiz en de Fagesy Chossom melden zich bij Ybarri en eisen de capitulatie van de LVT. Ze dreigen met meer superbevingen, van de nog steeds actieve nanomachines in Terra's aardkorst, om hun eisen kracht bij te zetten. De Terranen verlangen bedenktijd. Ybarri denkt dat een capitulatie opportuun is, om daarna ondergronds verzet te plegen. Ze informeert haar kabinetsleden erover dat het de vreemdelingen al een tijd geleden moet zijn gelukt om alle computercentra te manipuleren, NATHAN en LAOTSE inbegrepen. Met een krappe meerderheid sluit het kabinet zich aan bij Ybarri's voorstel. Terra wordt bezet, alle regeringsleden krijgen 'raadgevers' aan hun zijde – mensen die aan de kant staan van de invasiemacht. De allerhoogste beslissingsinstantie bestaat voortaan uit Marrghiz en Chossom. De journaliste Phaemonoe Eghoo wordt regeringsspreekbuis van de invasiemacht.

Marrghiz beweert dat de mensheid aan het einde van zijn weg is aangekomen en in hun nieuwe thuis, het miniatuur-universum, vrede zal vinden. Bovendien kondigt hij de terugkeer aan van de ontvoerde jongeren. Daarna onderzoeken hij en Chossom het lijk van Bull om zich te overtuigen van de echtheid. Ze praten ook over hun belangrijkste doel: het terugvinden van ALLDAR's verdwenen corpus. Ze vermoeden deze in het Sol-stelsel. Ze zijn totaal niet verheugd als ze vernemen dat niet alleen 2386 Fagesy, die met gepantserde zwevers patrouilleerden, spoorloos zijn verdwenen, maar ook 50 miljoen Terrania bewoners, waaronder Homer G. Adams. Een ieder heeft een witte armband achtergelaten – een teken van verzet sinds de ZIELENBRON-dictatuur en de oprichting van de groep zachtzinnig rebel.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende