< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2631 • 2145    HET UUR VAN DE VERBLINDER


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) - dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Sinds het dramatische verdwijnen van het Sol-stelsel met al zijn bewoners is de situatie in de Melkweg fundamenteel gewijzigd. Het gebied rond het verdwenen zonnestelsel werd tot sector nul verklaard en door ruimteschepen van het galacticum afgegrendeld. Koortsachtig proberen de verantwoordelijken van de galactische volkeren te ontdekken wat er is gebeurd. Dat thans ook Perry Rhodan samen met de BASIS op tot nu toe onbekende manier is 'ontvoerd' maakt de situatie extra gecompliceerd.

Geen wonder dat er in de Melkweg op veel plaatsen grote onrust heerst. Met het Sol-stelsel is er een politiek en economisch knooppunt aan de galaxie van de mensheid ontvallen - de gevolgen op de lange termijn worden al voelbaar. Om een politiek bestuur te garanderen werd er op de wereld Maharani een provisorische nieuwe regering van de liga van vrije Terranen gekozen.

Perry Rhodan strijdt intussen in de door oorlogen geteisterde dubbelgalaxie Chanda tegen QIN SHI. Deze mysterieuze essentie voert het bevel over talloze krijgslieden van verschillende volkeren en heerst vrijwel ongehinderd, niet in het laatst dankzij de wereldengesel. Om haar tegen te houden komt het uur van de verblinder ...


Na het noodlottige uur van het Pytico-stelsel schakelen we in de volgende aflevering over naar het Sol-stelsel, dat zich nog steeds op een onbekende plek bevindt en zich tegen veel gevaren moet verweren.


Oorspronkelijke titel: Die Stunde der Blender

Auteur: Marc A. Herren / Christian Montillon

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): Terranische ruimteschepen: sloepen van de BASIS: BASIS-tender CHISHOLM, van Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: de wereldengesel in actie – het vertwijfelde gevecht om een wereld begint.


Locatie en tijdsruimte: Chanda – 1379 tot 1469 NGT (4966 - 5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan volgt de uitwerking van de wereldengesel. Tokun Gavang – De Dosanthi verandert van angst naar agressie. Vetela – De Xylthe achtervolgt zijn vijand een leven lang. Kaowen – De protector wil zijn waarde bewijzen. Terahyr – De oude Xylthe bevindt zich uitgerangeerd op Meloudil.Reeds enkele weken na zijn gedaanteverwisseling in een ogok-atimpal – een 'blijvend angstige' – herstelt Tokun Gavang zich in 1379 NGT zover dat hij bijna weer zijn oude kracht terug heeft. Hij laat zich overplaatsen naar zijn thuiswereld, waar hij negentig jaar later nog steeds dienst doet. In 1469 NGT wordt gemeld dat de wereldengesel nadert. Als er ook nog ruimteschepen van de QIN-SHI-garde verschijnen en het stelsel afgrendelen gebeurd het onvoorstelbare: QIN SHI valt de hoofdwereld aan van één van zijn hulpvolken, om miljarden Dosanthi te doden en zich aan hun levensenergie te laven. Een evacuatie is onmogelijk; alle grote ruimteschepen worden door een prioriteitsschakeling geblokkeerd om te starten. De ramp schijnt onafwendbaar te zijn.

De CHANDORY is de wereldengesel gevolgd naar het Pytico-stelsel. Regius en andere leiders van het verzet houden een inzet van de verblinder echter niet voor opportuun – als QIN SHI beoogt om zich te verzwakken met de vernietiging van een eigen hulpvolk, dan wil men de superintelligentie daarin niet hinderen. Perry Rhodan kan dit niet dulden. Hij maakt de Iothoon duidelijk dat het vertwijfelde verzet zichzelf verzwakt als men nu niet helpt. Door de redding van de Dosanthi kan een signaal worden afgeven waarmee men dit volk misschien kan overhalen om de zijde te kiezen van de verzetsbeweging. Inderdaad roepen Tokun en Terahyr, een oude Xylthe, die met hem samenwerkt, hun eigen volk op tot verzet. Het komt tot gevechten tegen de op Meloudil gelande troepen van de QIN-SHI-garde.

De verblinderboeien worden intussen verder verbeterd, zodat de werking van de wereldengesel succesvol kan worden verhinderd. Maar opnieuw vallen de boeien in grote aantallen uit, kort voor de afloop van het 37-uur-termijn. Rhodan heeft alleen nog maar één kans om een catastrofe te verhinderen. Hij moet met de oer-controller proberen dat de wereldengesel een systeemherstart gaat initiëren. Hiervoor moet hij de wereldengesel met een sloep naderen – een riskant waagstuk want Kaowen's gevechtsschepen doorzoeken het stelsel naar vijanden. Rhodan's plan lukt. De controller krijgt toegang tot de wereldengesel, waarna de rood gloeiende omhulling uitdooft. De wereldengesel ontpopt zich als een uitgebrande, gemodificeerde handelsster. Deze is maar kort actief geweest totdat Rhodan's herstartbevel ingreep.

Op Meloudil blijken Tokun's en Terahyr's strijders zegevierend. Ook Vetela, Tokun's nemesis, die zijn verdenking niet had opgegeven en zijn aartsvijand was gevolgd tot aan Meloudil, komt door de korte activiteit van de wereldengesel om het leven. De wereldengesel trekt zich terug op 20 lichtjaar afstand en blijft inactief. Perry Rhodan verzoekt hierna om teruggebracht te worden naar de BASIS-kruiser SICHOU-1. Kaowen moet bij QIN SHI rapport uitbrengen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende