< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2630 • 2144    IN HET TEKEN VAN DE AGRESSIE


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuwe galactische tijdrekening (NGT)- dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Sinds het dramatische verdwijnen van het Sol-stelsel met al haar bewoners is de situatie in de Melkweg fundamenteel veranderd.

Het gebied rondom het verdwenen zonnestelsel werd als sector nul aangeduid en door ruimteschepen van het galacticum afgeschermd. Koortsachtig proberen de verantwoordelijken van de galactische volkeren te ontdekken wat er is gebeurd. Dat ook Perry Rhodan samen met de BASIS op een tot dusver onbekende wijze is 'ontvoerd', compliceert de situatie nog meer.

Geen wonder dat op veel plaatsen in de Melkweg grote onrust heerst. Met het Sol-stelsel is ten slotte een politiek en economisch centrum van de menselijke galaxie weggevallen - de langetermijneffecten worden al voelbaar. Om een politiek leiderschap te verzekeren werd op de wereld Maharani een provisorisch nieuwe regering van de liga van vrije Terranen gekozen.

Perry Rhodan vecht intussen in het door oorlogen bezochte dubbelsterrenstelsel Chanda tegen QIN SHI. De mysterieuze essentie voert het bevel over talloze strijders van verschillende volkeren en heerst bijna onbetwist in Chanda. Zijn strijders leven en sterven in het teken van de agressie...


Tokun Gavang is geen gewone Dosanthi - maar alleen kan ook hij de activiteiten van QIN-SHI niet stoppen. De superintelligentie blijft een gevaar, waaronder alle volkeren van Chanda gebukt gaan.

In de volgende aflevering vertellen Christian Montillon en Marc A. Herren hoe de gebeurtenissen rond Tokun Gavang, Perry Rhodan en de wereldengesel samen komen.


Oorspronkelijke titel: Im Zeichen der Aggression

Auteur: Marc A. Herren

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: de weg van Tokun Gavang – zijn handicap is zijn kracht.


Locatie en tijdsruimte: Chanda – september 1331 tot 1379 1469 NGT (4918 - 4966 na Chr.)


Hoofdpersonen: Tokun Gavang – De Dosanthi leeft in het teken van de agressie. Goldoron – Een jonge Badakk werkt als instructeur. Vetela – De Xylthe vervolgt QIN SHI's vijanden met al zijn kracht. Picaru Volil – De Dosanthi moet om zijn rang vechten. Kaowen – De protector neemt ook persoonlijk deel aan gevaarlijke acties.De Dosanthi Tokun Gavang wordt op de dag van een hyperschok geboren op de planeet Meloudil. Zoals vele soortgenoten van zijn generatie is hij een agal-atimpal – een Dosanthi in een toestand van 'continu-opwinding'. Hij is reeds in volle lichaamslengte opgericht, zodat hij bijna het dubbele uitsteekt boven andere Dosanthi en de bij normale Dosanthi gebruikelijke onderdrukte agressie is bij hem permanent aanwezig. De agal-atimpal gelden bij hun volk als belemmerden, maar in werkelijkheid is hun gebrek een begaafdheid. Via een speciale training kunnen de agal-atimpal leren om hun agressie te beheersen en de bij alle Dosanthi kenmerkende para-vaardigheid zeer effectief in te zetten. Tevens komt er bij Tokun Gavang, voor zijn volk ongebruikelijk, een technisch inzicht bij.

Tokun wordt in de beschermingstroepen van het thuisland opgenomen en dienstplichtig in het ruimteschip NYCORMO. Hij stijgt snel in de hiërarchie en wordt uiteindelijk strateeg in de QIN-SHI-garde. In Picaru Volil vindt hij een goede vriend. Maar hij heeft ook een vijand: Vetela, een Xylthe met de rang van reparaat, houdt Tokun voor een lid van het vertwijfelde verzet. De reden voor Vetela's verdenking wordt duidelijk als een inzet van de beschermingstroepen, waaraan Tokun en Picaru deelnemen, een debacle wordt. Picaru, Tokun's vaste begeleider, is degene die bij het verzet hoort – Vetela heeft zijn focus slechts op de verkeerde persoon gericht. Picaru is voor de mislukte inzet verantwoordelijk. Voordat hij tijdens een beschieting sterft, probeert hij Tokun over te halen om zich aan te sluiten bij het verzet. Hij geeft hem een datakristal met gevoelige informatie, die Tokun echter vernietigd.

Hoewel hij Picaru's aanbod negeert ontwaakt in Tokun de twijfel aan QIN SHI's acties, die ertoe leiden dat Chanda in permanente oorlog verkeert. Hij probeert naar zijn thuis te vluchten, wordt echter opgepakt, gedegradeerd en overgeplaatst naar de XYLTHIA. Langzamerhand werkt hij zich weer omhoog. Op een dag neemt de Dosanthi Tiza Zempar contact met hem op, een verzetsstrijder, die de waarheid kent over het door Picaru veroorzaakte debacle. Hij stelt Tokun een beslissende vraag: waarom heeft hij de gebeurtenis destijds verzwegen en het datakristal niet aan zijn superieuren overgedragen om zich te laten vereren als een held? Het antwoord: innerlijk hoort Tokun allang bij het verzet. Zijn eerste actie bestaat uit het vermoorden van protector Kaowen. Dit succes geeft een bittere nasmaak want vele onschuldigen sterven daarbij, bovendien wordt Kaowen als kloon wedergeboren. Tokun wordt gelukkig niet ontdekt en verandert weer in een normale Dosanthi.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende