< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2629 • 2143    DE WERELDENGESEL


In de Melkweg schrijft men het jaar 7469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) - dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Sinds het dramatische verdwijnen van het Sol-stelsel met al zijn bewoners is de situatie in de Melkweg fundamenteel

gewijzigd.

Het gebied rond het verdwenen zonnestelsel werd tot sector nul benoemd en door ruimteschepen van het galacticum afgegrendeld. Koortsachtig proberen de verantwoordelijken van de galactische volkeren te ontdekken wat er is gebeurd. Dat thans ook Perry Rhodan samen met de BASIS op tot nu toe onbekende manier is 'ontvoerd' maakt de situatie extra gecompliceerd.

Geen wonder dat er in de Melkweg op veel plaatsen grote onrust heerst. Met het Sol-stelsel is er uiteindelijk een politiek en economisch knooppunt aan de galaxie van de mensheid ontvallen - de gevolgen op de lange termijn worden al voelbaar. Om een politiek bestuur te garanderen werd er op de wereld Maharani een provisorische nieuwe regering van de liga van vrije Terranen gekozen.

Perry Rhodan strijdt intussen in de door oorlogen geteisterde dubbelgalaxie Chanda tegen QIN SHI. Deze mysterieuze essentie voert het bevel over talloze krijgslieden van verschillende volkeren en heerst vrijwel ongehinderd in Chanda. Zijn verschrikkelijkste wapen is de wereldengesel ...


Perry Rhodan heeft de inzet van de wereldengesel meegemaakt. Nu is het hem er des te meer aan gelegen een einde aan de activiteiten van QIN SHI te maken. Maar dat is allesbehalve eenvoudig, veel hulpvolkeren gehoorzamen de superintelligentie, waaronder de Dosanthi's. Daarmee zal ook de volgende aflevering zich bezighouden die is geschreven door Marc A. Herren.


Oorspronkelijke titel: Die Weltengeißel

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: paniek in het Cronal-stelsel – 37 uur tot het einde.


Locatie en tijdsruimte: Chanda – 16 tot 18 oktober 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan ziet de wereldengesel. Regius – De Iothone weet hoe de verblinder functioneerd. Tion Yulder – De Dosanthi probeert door te gaan om het vertwijfelde verzet te dienen. Szimon Corosh'tha – Een Cruny leeft en lijdt in het collectief. Kaowen – De protector leidt de inzet van de wereldengesel.Perry Rhodan is te gast aan boord van het ruimteschip CHANDORY dat het wapen van het vertwijfelde verzet voor het eerst zal inzetten tegen de wereldengesel. Het wapen wordt de verblinder genoemd en maskeert de mentale impulsen van levende wezens die als slachtoffers zijn gepland voor de wereldengesel, zodat deze hun levensenergie niet kan opzuigen. Om die reden moet de verblinder precies even lang actief zijn als de wereldengesel: 37 uur. Na deze termijn moet QIN SHI de verbinding met de wereldengesel afbreken.

Maar als de CHANDORY arriveert in het thuisstelsel van de insectoïde Cruny, dat duizenden jaren geleden al een keer werd bezocht door de wereldengesel, wordt deze meteen beschoten. Protector Kaowen heeft het stelsel afgegrendeld met een overmachtige vloot. De CHANDORY moet zich terugtrekken. Kaowen stuurt een voorbereidend commando van de Dosanthi naar de Cruny-thuiswereld. De Dosanthi zetten hun para-vaardigheden in om de Cruny in paniek te brengen. Zo kan ieder verzet in de kiem worden gesmoord, bovendien is het dan makkelijker voor de wereldengesel om de mentale energie van de Cruny op te nemen.

Het pak van de universa meldt zich bij Rhodan en deelt hem mee dat het over data beschikt van de door Ennerhahl uitgevoerde peilbescherming verbetering voor MIKRU-JON. Met deze informatie kunnen de verblinder-boeien, die rondom de planeet moeten worden gepositioneerd, binnen enkel uren worden uitgerust. Voor een upgrade van de CHANDORY is er niet voldoende tijd. Als de wereldengesel met zijn activiteit begint zijn de tegen peiling beschermde boeien in positie en schermen ze de Cruny af. Maar de insectoïden zijn onder de invloed van de Dosanthi er al mee begonnen om elkaar onderling massaal te doden. Daar er zodoende waardevolle levensenergie wordt verspild, blaast Kaowen de inzet af van de Dosanthi.

Sommige verblinder-boeien worden ondanks de nieuwe peilbescherming toevallig ontdekt en vernietigd. De rest valt langzamerhand vanzelf uit. Zo komt vijf uur voor einde van de termijn de wereldengesel toch nog in actie. Miljoenen Cruny sterven, hun levensenergie wordt verslonden. De wereldengesel verzamelde echter veel minder levensenergie dan was voorzien. QIN SHI blijft daardoor hongerig. De wereldengesel vliegt daarom verder naar het Pytico-stelsel. Kaowen's vloot en de CHANDORY volgen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende