< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2628 • 2142    HET WANHOPIGE VERZET


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuwe galactische tijdrekening (NGT) – dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Sinds de dramatische verdwijning van het Sol-stelsel met al zijn bewoners is de situatie in de Melkweg fundamenteel veranderd.

De regio om het verdwenen zonnestelsel wordt tot sector nul benoemd en afgesloten door ruimteschepen van het galacticum. Koortsachtig proberen de verantwoordelijken van de galactische volkeren te achterhalen wat er geschied is. Dat op dat moment ook Perry Rhodan samen met de BASIS op tot dusverre onbekende wijze 'ontvoerd' is, compliceert de situatie extra.

Geen wonder dat in de Melkweg op veel plekken grote onrust heerst. Met het Sol-stelsel is ten slotte een politiek en economisch knooppunt van de menselijke galaxie weggevallen - de gevolgen op de langere termijn worden al merkbaar. Om politieke leiding te waarborgen, wordt op de wereld Maharani een provisorische nieuwe regering van de liga van vrije Terranen gekozen. Perry Rhodan strijdt intussen in de door oorlogen geteisterde dubbelgalaxie Chanda tegen zijn leider QIN SHI. Dit mysterieuze wezen beschikt over talloze krijgers uit verschillende volkeren en heerst nagenoeg ongehinderd over Chanda. Toch zijn er enkelen die QIN SHI in de weg staan. Samen noemen zij zich het wanhopige verzet ...


Perry Rhodan is bij de tegenstanders van QIN SHI beland en moet nu voor hun erkenning vechten. Maar het wanhopige verzet is niet in Rhodans ondervindingen geïnteresseerd omdat ze haast moeten maken: de Wereldengesel komt er weer aan ...

De inzet van dit vreselijke wapen is het onderwerp voor de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Der Verzweifelte Widerstand

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Charlotte BakkerSamenvatting: een protector ontwaakt – en de wereldengesel ontstaat.


Locatie en tijdsruimte: Chanda – september 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan vreest voor het leven van zijn begeleider Quistus. Tion Yulder – De Dosanthi kent die goede eigenschap van vrees en weet deze te bedienen en te verweren. Derrayn Anrene – De commandant rekent zich tot de gasten van het vertwijfelde verzet. Regius – Een kopstuk van het vertwijfelde verzet test een mogelijke nieuwe bondgenoot.Protector Kaowen wordt gedood bij de explosie van de transitvloer. Aangetrokken door thuiskristallen bezielt zijn geest een nieuwe lichaam dat in de werf APERAS KOKKAIA klaar lag – het is een van vijf klonen van de oorspronkelijke Xylthen en het gaat niet om zijn eerste 'wedergeboorte'. Twee klonen werden al verbruikt. Deze vorm van onsterfelijkheid is QIN SHI's geschenk voor zijn waardevolste dienaar. Nadat Kaowen informatie over Perry Rhodan heeft bijeengebracht, die hem laat inzien dat hij zijn tegenstanders zeer onverantwoord heeft onderschat, vertrekt hij met de RADONJU om deel te nemen aan een inzet van de wereldengesel, waarbij een activeringswereld ontvolkt zal worden.

Wat er met de wereldengesel en de activeringswerelden aan de hand is verneemt Perry Rhodan via de leiders van het vertwijfelde verzet, een machtige ondergrondse organisatie, wiens leden men rekruteert uit de vele volken die in Chanda strijden tegen QIN SHI. Rhodan en navigator Quistus materialiseren in een basis van het verzet; de transitvloer, waarnaar Kaowen had gezocht, is ooit door het verzet gestolen en heeft gediend om de activiteiten van de vijand te observeren. Het verzet heeft Rhodan en Quistus naar zich toegehaald, ook de zelfvernietiging van de transitvloer werd gestart door het verzet. Dit hoort Rhodan allemaal van de Iothoon Regius. Deze brengt ook de Terraan Derrayn Anrene bij Rhodan. De kolonel is commandant van de BASIS-tender SICHOU ZHI LU, die maar net kon ontkomen aan de vernietiging door een kegelruimteschip. De bemanningsleden van de tender, waarvan alleen de commandobol nog over is, zijn nu 'gasten' van het verzet.

Tion Yulder is een Dosanthi die werkt voor de APERAS KOKKAIA, in werkelijkheid hoort hij echter bij het verzet. In de puinhoop rondom de verwoeste transitvloer vindt hij de afgerukte arm van een Iothoon – Quistus had het lichaamsdeel afgestoten omdat er een peilzender in was verstopt. Tion Yulder probeert de tentakel te vernietigen omdat deze niet in handen mag vallen van de QIN-SHI-garde. Hij heeft helaas geen succes, maakt echter wel data buit over de volgende inzet en positie van de wereldengesel. Deze informatie stuurt hij door naar een contactpersoon van het verzet.

Na het gesprek met Regius en Anrene wordt Rhodan in het geheim bezocht door Högborn Trumeri uit het volk van de Oracca. Het wezen dat klein van gestalte is, het ziet eruit als een wandelend skelet in een monnikspij, informeert Rhodan over het ontstaan van het vertwijfelde verzet. QIN SHI, zo vertelt Trumeri, slaapt gedurende lange periodes en verslindt daarna gehele planeetbevolkingen om weer actief te kunnen worden. De Oracca hebben zich eens in dienst gesteld van QIN SHI, om zelf te ontkomen aan de vernietiging en voor QIN SHI's hulp bij het verkrijgen van de door hen nagestreefde vergeestelijking. Als tegenprestatie hebben de Oracca meegeholpen bij het creëren van de wereldengesel, een soort machine voor de vernietiging van hele planeten. Bovendien hebben de Oracca net zolang propaganda bedreven, bij de bevolkingen van de door QIN SHI uitgekozen activeringswerelden, dat de toekomstige slachtoffers van de superintelligentie ervan overtuigd waren dat QIN SHI's arriveren gelijk stond met het bereiken een hoger bestaansniveau. Maar de Oracca werden net zo bedrogen als alle andere volken. QIN SHI schonk hen weliswaar extreme langlevendheid, maar bezocht toch hun thuiswereld met de wereldengesel en verslond hun gehele volk. Alleen enkele miljoenen Oracca, die ergens anders in de galaxie onderweg waren, ontkwamen de ondergang. Ze werden door alle andere volken, evenals door QIN SHI, opgejaagd en vestigden onder de leiding van Nartog's vooruitziende blik het vertwijfelde verzet.

Het verzet is echter verdeeld. Een groep streeft QIN SHI's vernietiging na, een andere – waartoe ook Regius hoort – wil uit Chanda vluchten, heeft evenwel nog geen concrete maatregelen genomen om dit doel te bereiken. Rhodan hoort dat QIN SHI zijn macht wil uitbreiden naar de maar 54,2 miljoen lichtjaar verwijderde buurgalaxie Escalian. Daarna wordt duidelijk dat Escalian identiek is aan de galaxie Zagadan, die bij het polypoortnet hoort. Rhodan hoopt op de een of andere manier toegang te krijgen tot het net om naar huis terug te keren. Allereerst moet de eerstkomende inzet worden verhinderd van de wereldengesel, want QIN SHI wordt verwacht en die wil zich laven aan de bevolking van een activeringswereld. Het verzet heeft een wapen geconstrueerd, dat voor het eerst zal worden gebruikt, tegen de wereldengesel. Rhodan mag de actie bijwonen. Als het lukt om de wereldengesel buiten gevecht te stellen dan kan QIN SHI flink worden verzwakt en misschien zelfs in slaap worden gedwongen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende