< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2625 • 2139    DE PLEJADEN AANSLAG


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Sinds het dramatische verdwijnen van het Sol-stelsel met al zijn bewoners is de situatie in de Melkweg fundamenteel gewijzigd.

Het gebied rond het verdwenen zonnestelsel werd tot sector nul benoemd en door ruimteschepen van het galacticum afgegrendeld. Koortsachtig proberen de verantwoordelijken van de galactische volkeren te ontdekken wat er is gebeurd. Dat thans ook Perry Rhodan samen met de BASIS op tot nu toe onbekende manier is 'ontvoerd' maakt de situatie extra gecompliceerd. Geen wonder dat er in de Melkweg op veel plaatsen grote onrust heerst. Met het Sol-stelsel is er uiteindelijk een politiek en economisch knooppunt aan de galaxie van de mensheid ontvallen - de gevolgen op de lange termijn worden al voelbaar.

De wereld Maharani wordt het toneel van een conferentie waarbij de nieuwe leiding van de liga van vrije Terranen gekozen moet worden. Maar alles wordt bedreigd door de plejaden-aanslag ...


De mensen van de liga van vrije Terranen hebben de hoop niet opgegeven dat Terra weldra weer zijn plaats in het centrum van het grote statengeheel in zal nemen. Dat hebben de gebeurtenissen op Maharani bewezen. Maar het is iedereen duidelijk dat vrienden en bondgenoten in het galacticum ook tegenstanders en concurrenten kunnen worden - niet in de laatste plaats Bostich's greep naar de JULES VERNE heeft dat aangetoond.

Met de JULES VERNE gaat het verder in de volgende aflevering: Michael Marcus Thurner beschrijft wat de bemanning van het speciale ruimteschip onderneemt om aanwijzingen over het verdwenen Sol-stelsel te vinden.


Oorspronkelijke titel: Das Plejaden-Attentat

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: de laatste cellenactiveerderdragers van de Melkweg – ze moeten voor de toekomst beslissen.


Locatie en tijdsruimte: Maharani – 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Bostich I – De voorzitter van het galacticum moet ook zijn plichten als imperator van Arkon vervullen. Lagon Claudrin – De admiraal van de thuisvloot Sol probeert Bostich's greep naar de JULES VERNE te verijdelen. Ronald Tekener – De 'smiler' rechercheert in camouflage op Maharani. Arun Joschannan – De bestuurder van de Plejaden-bond moet Maharani voorbereiden op de aankomst van de delegatie. Lord-admiraal Monkey – De chef van de USO maakt meermaals zijn opwachting bij de voorzitter van het galacticum.Door het verdwijnen van het Sol-stelsel is een machtsvacuüm ontstaan, dat zo snel mogelijk moet worden opgevuld. Op Maharani, een bloeiende Terraanse kolonie in de Plejaden-sector, vindt daarom een LVT-conferentie plaats om te kiezen voor een interim eerste Terraan en de bepaling van een nieuwe Terraanse hoofdwereld. USO-chef Monkey en Bostich, Arkon's imperator en voorzitter van het nieuwe galacticum, vertrekken naar Maharani, nadat de Oxtorner duidelijk heeft gemaakt dat de USO een overname van de JULES VERNE door Bostich niet zal dulden. Het halterruimteschip moet door Ronald Tekener worden geleid voor verkenning doeleinden in sector nul.

Nu is Tekener incognito actief op Maharani. De planeet is sinds de laatste weken een tumultueuze plek geworden van galactische geheime diensten vanwege de aanstaande conferentie. De 'smiler' achtervolgt een LVT-secretaris genaamd Morasan Jagan die zich verdacht heeft gemaakt met bepaalde onregelmatigheden. De man wordt echter door onbekenden vermoord. Bij de autopsie wordt vastgesteld dat de dode een Arkonide is. Zijn echte naam is Gaumarol Tharan. Hij was in 1465 NGT zogenaamd bij een zweverongeluk om het leven gekomen. Reino tan Vitar, opperbevelhebber van het Akoonse energiecommando, bevestigt de op Maharani circulerende geruchten over een geplande aanslag. Een man genaamd Zoron Farsell zou erachter zitten. De evaluatie van een bewakingscamera's beeldmateriaal, die de moord geregistreerde op Jagan, bevestigd later de bewering dat Farsell de dader is. Hij is echter spoorloos verdwenen. Als Reino tan Vitar hulp aanbiedt van Akoonse specialisten voor het onderzoek in sector nul, nodigt Tekener hem uit in naam van de USO voor een aanstaande bijeenkomst van alle verantwoordelijken. Ter verantwoording geroepen, betwist Bostich een Arkoonse deelname van de aanslagen.

De conferentie begint op 20 oktober 1469 NGT. De afgevaardigden van de vele duizenden LVT-lidwerelden komen eerst niet tot overeenstemming. De eerste verkiezingsronde mislukt. De volgende dag verhinderen USO, TLD en Arkoonse Celista's samen een catastrofe. Farsell's aankomst wordt geregistreerd, de man wordt meteen in energieschermen gehuld als hij een bom ontsteekt. Daarmee wou hij een aanslag plegen tegen de kopstukken van de LVT, voor de hegemonie van het Arkoonse imperium in de Melkweg – zelfs tegen Bostich's wil. De conferentie gaat toch verder. Op 22 oktober wordt gekozen voor Arun Joschannan, bestuurder van de Plejaden-bond, die oorspronkelijk niet was genomineerd maar werd voorgedragen door de voormalige eerste Terraanse Tamira Sakrahan. Hij wordt uiteindelijk gekozen tot interim eerste Terraan. Maharani wordt tot voorlopige residentie van de LVT bepaald. Joschannan benadrukt echter dat de hoop op een terugkeer van het Sol-stelsel niet wordt opgegeven. De post van Terraanse resident blijft voorlopig onbezet, een nieuwe verkiezing zal pas plaatsvinden op 1 januari 1470 NGT.

Bostich is tevreden met de keuze. In een ophelderend gesprek met Monkey en Tekener betoont hij opnieuw dat alle galactische volken moeten samenwerken om de crisis meester te worden en dat hijzelf niets had te maken met de aanslagen. Wel neemt hij de politiek verantwoording ervoor want hij gelooft dat de Arkoonse Ark'Tussan-groep er bij zijn betrokken. Hij ziet af van de overname op de JULES VERNE, die daarna op 23 oktober vertrekt onder Tekener's commando. Ook het lot van de vele verdwenen schepen in de Ordhogan-nevel moet worden opgehelderd.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende