< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2623 • 2137    DE TWEEDE ANOMALIE


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) - dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Voor de mensen op Aarde is plotseling het leven veranderd: het zonnestelsel werd door onbekende machten naar een hermetisch afgesloten miniatuuruniversum verbannen. Spijkerruimteschepen van de geheimzinnige Spenta's dringen het zonnestelsel binnen. Zijzelf. noemen zich 'zonnebewoners' en beschouwen Sol als een ontzettende misdaad. Hen stoort de omstandigheid dat in de zonnematerie het lijk van een superintelligentie ingebed ligt. Om dit lichaam van de zon te scheiden, doven ze de ster. Tegelijkertijd ontvoeren de vreemdelingen kinderen en tieners, om ze 'te herformatteren'.

Perry Rhodan staat intussen in de voorste linie in de strijd om de BASIS en tegen de onheilspellende macht van QIN SHI in een onbekende galaxie.

Alaska Saedelaere is onderweg in het geheimzinnige rijk van de harmonie. Op weg daarnaartoe bevrijdde hij een hertogin van het rijk uit een anomalie in het ruimtetijd-continuüm. De maskerdrager moest echter ontdekken dat de hertogin een tijdsprong van meer dan 70 jaar achter de rug heeft en alles behalve welkom is in het sterrenstelsel. Om haar goede naam te zuiveren sluit hij met haar kleindochter een verbond en bereikt de tweede anomalie ...


Van de leerrijke avonturen van Alaska Saedelaere gaan we naar het vaderland van de maskerdrager, om precies te zijn: naar het hoofdgebied van de Liga van de Vrije Terranen, waar tot voor kort nog het zonnestelsel deel van uitmaakte.

Deze volgende aflevering is geschreven door Arndt Ellmer, die zich intensief met de politieke, militaire en economische gevolgen van het verdwenen zonnestelsel voor de Melkweg bezighoudt.


Oorspronkelijke titel: Die zweite Anomalie

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): pompruimteschip van de Dosanthi door Torsten Renz

Nederlandse vertaling: Renske KoendersSamenvatting: Alaska en de verrader – De Terranen herkent een akelige samenhang.


Locatie en tijdsruimte: het rijk van de harmonie – ?


Hoofdpersonen: Alaska Saedelaere – De onsterfelijke verlangt zijn geheugen terug. Carmydea Yukk – De rebel zoekt bewijs voor de onschuld van de oude hertogin. Eroin Blitzer – De dwergandroïde zorgt voor ongestoord samenzijn. Rizinze Baro – De waaghalzige piloot riskeert zijn leven. Swift – De Escaliaan begeleidt zijn vriend Alaska.Er wordt niet op de Peaner geschoten, maar op Alaska Saedelaere. Alleen Swift komt als dader in aanmerking. Als de Terraan een nederzetting van de Peaners bereikt wordt deze verdachtmaking bevestigd. Swift verschijnt daar en wil aanvallen, wordt echter door de mentale kracht van het boomwezen buiten gevecht gesteld. Saedelaere zoekt vreedzaam contact en verneemt dat de Peaners suggestors zijn, die zijn amnesie kunnen genezen. Bovendien bezitten ze de vaardigheid om bij andere levende wezens andere herinneringen 'in te planten'. Saedelaere heeft een visioen waarin hij Samburi Yura ontmoet. Ze beweert dat hij en zij 'de goden moeten doden'. Saedelaere verliest het bewustzijn. Hij wordt teruggebracht in de SHEYAR. Klaarblijkelijk hebben de Peaner hem geholpen want hij krijgt zijn zelfvertrouwen en steeds meer herinneringen terug. Derhalve vermoedt hij nu dat Swift een verrader is: de man was bij de verhoren en moest Saedelaere waarschijnlijk op Crepoin observeren. Saedelaere verzwijgt zijn vermeende vriend dit inzicht echter.

Saedelaere dringt met Eroin Blitzer's hulp binnen in de boordcomputer van de SHEYAR en verneemt meer over het rijk van de harmonie. Het gaat om een soort monarchie bij TANEDRAR's gratie met een decentrale bestuursstructuur. De hertogen regeren vanuit hun mobiele paleisschepen. Voor iedere hertog is destijds een Sholoubwa-robot beschikbaar gesteld. Om de tien jaar vindt het ritueel van aankomst en vertrek plaats. Een anomalie is gedurende een vertrekfase ontstaan. De SHEYAR en de RHYLINE vliegen naar deze anomalie. Deze is in staat van verval. De RHYLINE vliegt de anomalie binnen, bereikt daar echter niets en ontsnapt maar ternauwernood als het object instort. Carmydea Yukk is niet blij met deze mislukking (het gesnuffel van haar gasten blijft ook niet voor haar verborgen) en beveelt het binnenvliegen van de tweede anomalie – degene die Rizinze Baro zogezegd benut als toeristenattractie. Deze anomalie heeft een afmeting van meer dan 100 kilometer en is ouder dan de eerste, maar blijkbaar veel stabieler. Binnenin heeft deze een diameter van bijna één miljoen kilometer. Voor Eroin Blitzer staat vast: iemand 'bouwt' miniatuur-universa. De eerste anomalie was een proef, bij de tweede had de onbekende meer succes.

In de anomalie drijven ontelbare ruimteschipwrakken. Het wordt duidelijk dat Rizinze Baro deze schepen wil plunderen. Eén van de schepen komt Saedelaere zeer bekend voor. Bij nader onderzoek blijkt dat het gaat om een Terraanse space-jet van de VENUS-klasse. Ze draagt het serienummer B-SJ-031. Het schip is een sloep van de BASIS! Er binnen vindt Alaska alleen maar lijken. Hij kopieert de dataopslag van de space-jet voor latere analyse. In het centrum van de anomalie bevindt zich een enorme organische massa. Saedelaere, Blitzer, Carmydea Yukk en andere begeleiders dringen door in het binnenste van dit reusachtige levende wezens. Het ontwaakt en communiceert op een mentale manier met hen. De naam van het wezen is SIL. Het is mogelijk een restant van een voorheen grotere entiteit en beschouwt de bezoekers als zijn 'kinderen'. De entiteit werd in Chanda door QIN SHI als proefkonijn misbruikt voor een proces waarbij de geestelijke essentie van het wezen door een machine werd verslonden. Kennelijk steekt QIN SHI achter het scheppen van de miniatuur-universa en gebruikt deze entiteiten – of diens lijken – om de anomalieën te stabiliseren.

SIL wil zijn 'kinderen' niet meer laten gaan want alleen door hun aanwezigheid kan het wezen bij bewustzijn blijven. Saedelaere programmeert de beschermingspakken van de groep zodat ze allemaal tegelijkertijd worden verdoofd. Op deze manier wordt SIL eveneens voor korte tijd verdoofd. Het proces moet weliswaar meermaals worden herhaald, maar op deze manier kunnen de metgezellen ontkomen. Het Firibirim doorstaat SIL's mentale aanval niet, het sterft. Terug in de RHYLINE wil Swift opnieuw Saedelaere neerschieten. De Terranen kan hem echter paralyseren. Als die RHYLINE de anomalie verlaat bevindt ze zich middenin een cordon ruimteschepen van de rijkstroepen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende