< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2619 • 2133    PLANEET VAN DE FORMATTEERDERS


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Voor de mensen op de Aarde is plotseling het leven veranderd: het Sol-stelsel werd door onbekende machten naar een hermetisch afgesloten miniatuuruniversum verbannen.

Spijkerruimteschepen van de geheimzinnige Spenta's dringen het Sol-stelsel binnen. Zijzelf noemen zich 'zonnebewoners' en beschouwen Sol als een ontzettende misdaad. Hen stoort de omstandigheid dat in de zonnematerie het lijk van een superintelligentie ingebed ligt. Om dit lichaam van de zon te scheiden doven ze de ster.

Vreemde buitenaardsen, de zogenoemde Auguren, beĂŻnvloeden de kinderen en jongeren om de mensheid 'opnieuw te formatteren'. Duizenden worden onder de ogen van regering en publiek door de Sayporanen spoorloos ontvoerd. Onder hen is de reporter Shamsur Routh, die hoopt zijn dochter uit de handen van de vreemdelingen te bevrijden. Startpunt van zijn zoektocht is de planeet van de formatteerders ...


Shamsur Routh heeft zijn vermiste dochter Anicee gevonden, maar ze is helaas onder degenen die door de vreemdsoortigen geherformatteerd werden. Heeft hij haar verloren of kan hij haar redden?

Deze vraag wordt in de volgende aflevering echter niet beantwoord, want we wisselen van toneel. Christian Montillon belicht de verdere gebeurtenissen in het rijk van de harmonie.


Oorspronkelijke titel: Planet der Formatierer

Auteur: Wim Vandemaan

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): spijkerruimteschepen door Johannes Fischer

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: Terranen in het Wereldenkrans-stelsel – en in de toren van Gadomenäa.

Locatie en tijdsruimte: Gadomenäa – 12 september tot 3 oktober 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Shamsur Routh – De Terraanse journalist bereikt Gadomenäa. Anicee – De jonge Terraanse wordt nieuw geformatteerd. Dindirri – Een kamenier voert door de stad van de Sayporanen. Chourtaird – Routh's stiefvader. Bry – Een Swoon uit Routh's verleden.Shamsur Routh bevindt zich op 12 september 1469 NGT zoals alle anderen door de Auguren ontvoerde Terranen in de stad Whya op Gadomenäa, een van vijf planeten van de wereldenkrans, die de zon Banteira in dezelfde omloopbaan omcirkelen. Strangeness-effecten verwarren Routh, bovendien heeft de geïmplanteerde memo Puc zijn geheugen voor een deel gewist, om hem de passage mogelijk te maken via de transitvloer. Zijn dochter Anicee is nergens te bekennen. Alle nieuwkomers worden door jonkers en kameniers (mogelijk robots, of misschien toch wel levende wezens) begeleid. Meteen na hun aankomst worden ze aan 'pleegouders' toegewezen. Routh's stiefvader is de oude Sayporaner Chourtaird die zich niet in het geringste schijnt te interesseren voor de Terraan. In de volgende min of meer gebeurtenisloze dagen herstelt Puc langzamerhand het geheugen van Routh.

Zo herinnert Routh zich hoe hij eens met zijn journalist-collega Jaron Peppererg een gerucht volgend op de planeet Pataralon onderzoek heeft gedaan. Bij hun niet helemaal legale onderzoek zijn beide mannen op een groep gestoten van Ara's, Swoons en Terranen, die geheime dierproeven uitvoerden op kraanvogels en kalkoenen. Doel van deze experimenten was het creëren van een extern geheugen die als veiligheidskopie moest dienen voor het geheugen van de gebruiker. Het opgeslagen bewustzijn zou na een hersenschade gerestaureerd of in nieuwe hersens kunnen worden ingeprent. Bovendien moest op dezelfde wijze geheel nieuwe informatie worden overgezet, waardoor de gebruiker zich dan dingen kon 'herinneren', alsof men deze altijd al had bezeten. Routh en Peppererg werden met tegenzin gedwongen tot proefkonijnen. Ze waren de eerste mensen waarbij geheugen werd bijgezet met delen van hun eigen hersenweefsel. Peppererg had de procedure niet overleefd, maar Routh had een nieuwe kameraad gekregen: Puc.

Routh geniet op Gadomenäa volledige bewegingsvrijheid en kan ongestoord rondkijken. Met Puc's hulp vindt hij uit dat de ontvoerde jongeren op subtiele wijze worden gemanipuleerd en een soort hersenspoeling ondergaan. Via oxytocine, een gedragsturend hormoon, wordt hun vertrouwen in de Sayporaners versterkt. Alle nieuwkomers krijgen toegang tot spainkon, dat ook door de Sayporaners als online-lexicon, kroniek enz. wordt gebruikt. De jongeren wordt getoond welke gruweldaden de mensen in het verleden hebben gepleegd. Tegelijkertijd wordt hen een geschiedenis van de Sayporaner getoond, die werkt als een gemodificeerde versie van de Terraanse geschiedenis sinds Perry Rhodan's maanlanding, en de hoge ethiek van de Sayporaner moet benadrukken. Vooral beïnvloeden de Sayporaners de ontwikkeling van het menselijk brein. De myelinisatie wordt teruggedraaid, zodat de jongeren alles onthouden wat door de Sayporaners wordt overgedragen, zoals pasgeborenen de bepalende eerste indrukken opnemen. De mensen worden daarmee – op zijn minst wat hun ik betreft – praktisch veranderd in Sayporaners.

Als Routh verneemt dat Anicee zich in de stad Cherayba bevindt gaat hij op weg met het meerdere kilometer grootte mobiele medium nevelravijn. Deze verticale landschappen, de onuudoy, beslaan het beeld van alle steden op Gadomenäa. Anicee herkent haar vader, is echter al van hem vervreemd. Routh moet vaststellen dat de manipulaties van de Sayporaner zelfs bij hem, door Puc beschermd, niet spoorloos aan hem zijn voorbijgegaan. Alles speelt zich in een vriendelijke atmosfeer af. De mensen zijn blijkbaar tevreden met hun nieuwe situatie. Dat alles niet zo vreedzaam is als het lijkt wordt duidelijk als Routh de opnames bekijkt van zijn laatste spionsonde. Hij ziet hoe Anicee's vriend Benat Achiary door een kamenier wordt neergestoken, nadat deze met Anicee had gesproken. Benat was een van de weinige Terranen die zich tegen de indoctrinatie van de Sayporaners kon verzetten en kort voor de moord had hij met Anicee gediscussieerd. Routh vreest dat zijn dochter is betrokken bij de moord, maar Anicee ontkent er iets vanaf te weten.

Bij een zijn zwerftochten door de stad bespeurt Routh een machtige vreemde aanwezigheid. Mogelijk gaat het om vijanden van de Auguren. In de nacht van 3 oktober bekent Routh aan zijn stiefvader de gehele waarheid. Tot zijn verrassing verklaart Chourtaird zich bereid om hem te helpen. Van Puc hoort Routh dat niet alleen Peppererg door de operatie werd beschadigd. Ook bij Routh was een beginnende geestelijke ontwrichting ingetreden. Puc kon het proces tegenhouden – tot nu toe. Door de partiële geheugenverwijdering werd de zaak echter verergerd. Routh begint zich af te vragen of de gebeurtenissen van de laatste dagen wellicht alleen maar inbeeldingen waren als gevolg van een psychische stoornis ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende