< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2616 • 2130    COUNTDOWN VOOR SOL


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuwe galactische tijdrekening (NGT) - dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Voor de mensen op de aarde is het leven drastisch veranderd: het Sol-stelsel is door onbekende krachten naar een afgesloten miniatuuruniversum verbannen. Vreemde buitenaardse wezens, de zogeheten Auguren, beïnvloeden de kinderen en jongelingen om de mensheid 'opnieuw te formatteren'. Tegelijkertijd wordt blijkbaar de zon gemanipuleerd.

Daarover weet Rhodan zelf niets. De onsterfelijke Terraan heeft de eerste problemen in het Sol-stelsel weliswaar nog meegekregen, maar toen verdween hij spoorloos. De mensen op de aarde weten niet waar hij is en ze hebben ook geen enkele aanwijzing hiervoor.

Bovendien hebben ze hun eigen problemen. De vreemde wezens de Spenta's, of 'zonnebewoners', manipuleren de zon - ze beschouwen de ster als een plaats van wandaden en willen haar doven. En zo begint de countdown voor Sol ...


Het gevaar van de fimbul-winter, veroorzaakt door de Spenta's, vormt een grotere bedreiging dan ooit tevoren. Zal het Reginald Bull lukken om de mysterieuze zonnebewoners van hun intenties af te brengen voordat het Sol-stelsel verstart in de kou?

In de volgende aflevering, die de naam DE DONKERSTE DAG ALLER TIJDEN zal dragen, komen we dichter bij het antwoord op deze vraag. In de

AMATERASU zet de Terraanse resident alles in beweging om de thuiswereld van de mensheid van de dood te redden.


Oorspronkelijke titel: Countdown für Sol

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Latoya KrefferSamenvatting: de zon moet sterven – Reginald Bull in een vertwijfelde strijd.


Locatie en tijdsruimte: Sol – september 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reginald Bull – De Terraanse resident beleeft van zeer dichtbij de laatste uren van de zon mee. Shanda Sarmotte – De mutante is de enige die met de Spenta contact kan opnemen. Korbinian Boko – Een jongen moet verantwoordelijkheid tonen om een man te kunnen worden. Stradprais – Een Sayporaner probeert te helpen, waar hij kan.Korbinian Boko en zijn tweelingzus Lia zijn 'vonkenkinderen'; hun moeder werd ooit door gouden vonkenregens aangeroerd. Lia is een korte-afstand teleporteuse, maar Korbinian schijnt geen para-vaardigheid te hebben. De kinderen groeien op in het Stardust-stelsel op de planeet Aveda. Hun ouders hebben psychische problemen en sluiten het gezin helemaal af van de buitenwereld. In juli 1415 NGT – de tweeling is zes jaar oud – brandt het huis van de familie af. Lia zoekt naar haar spoorloos verdwenen broer en lijdt vanwege een rookvergiftiging aan hersenschade. Korbinian's vader vindt zijn zoon later in de puinhoop van het huis. Het kind schuilt volledig ongedeerd onder een tafel en heeft wat speelgoed bij zich, waaronder ook de besturingsunit van de huis-servo die de brand eigenlijk had moeten verhinderen. Het is duidelijk dat de jongen het apparaat op de een of andere manier moet hebben gedemonteerd, wat eigenlijk onmogelijk is, en zodoende de catastrofe onbewust heeft veroorzaakt. Maar hoe kon hij de brand overleven?

Drie jaar na de brand vertrekt het gezin naar Zyx. Lia moet intensief worden verpleegd, ze verkeert in een vegetatieve toestand. Op twintigjarige leeftijd verneemt Korbinian door een afscheidsbrief van zijn ouders, die met een zwever zijn verdwenen en vermoedelijk zelfmoord hebben gepleegd, wat er destijds werkelijk is gebeurd. Het is hem nu duidelijk hoe hij het kon overleven want na verloop van jaren heeft hij ontdekt dat hij para-begaafd is. Hij kan een soort micro-universum scheppen dat hemzelf opneemt en alle objecten die hij wil meenemen. Dit 'kluizenaarsverblijf', zoals hij het noemt, kan hij met enige oefening steeds verder vergroten. Korbinian vertrekt naar Terra en houdt zich de jaren erna, met hulp van een Ferroonse verpleegster genaamd Ve, bezig met Lia. Hij geeft de hoop op verbetering niet op. Hij wordt een sterrenkok in een restaurant van aanzien en wordt verliefd op Ve.

Via bevriende Terranen ontmoet Korbinian in het jaar 1468 NGT de Sayporaner Stradprais. Deze behandelt Lia met muziek uit zijn phenube. Tot verrassing van alle artsen verbetert Lia's toestand snel. Ze komt tot bewustzijn en kan na enige tijd weer een min of meer zelfstandig leven leiden. Stradprais verlangt geen geld maar een bijzondere tegenprestatie. Korbinian moet zijn baan in het restaurant opzeggen en bij de vloot in dienst gaan. Zijn nieuwe werkplek is het zononderzoeksstation AMATERASU, dat zich in een omloopbaan bevindt rond de zon, waar hij voor de bemanning kookt. Op een gegeven moment, zo verneemt Korbinian van Ve, die blijkbaar ook in de ban is van de Sayporaners, evenals zijn Terraanse vrienden, zal hij door een micro-ontvanger in zijn oor een signaal ontvangen. Dan moet hij actief worden.

Na de ontvoering van het Sol-stelsel begeven Reginald Bull en Shanda Sarmotte zich naar de AMATERASU. De spijkerruimteschepen van de Spenta verschijnen en beginnen met de constructie van het fimbul-netwerk, dat de zon moet doven. Terwijl op alle solaire planeten vertwijfelde noodmaatregelen worden ingeleid probeert Shanda meer over de zonnenbewoners te weten te komen. Op 13 september 1469 NGT naderen – waargenomen door de CUCULA PAMPO – nog elf spijkerruimteschepen, zodat het fimbul-netwerk versneld wordt voltooid. Shanda kan weliswaar mentaal contact maken met de Spenta, maar de bijeengebrachte gevechtsschepen van de Terranen zijn niet in staat om de spijkerruimteschepen of de netwerkstations te peilen. Als Shanda hun positie eindelijk kan bepalen blijkt het onmogelijk om deze informatie aan de vloot door te geven. De AMATERASU bevindt zich dan in het binnenste van een door Korbinian gecreëerd 'kluizenaarsverblijf'. Kort erna treed de fimbul-impuls in werking …


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende