< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2615 • 2129    DODELIJKE JACHT OP RHODAN


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuwe galactische tijdrekening (NGT) - wat overeenkomt met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. Voor de mens op aarde is het leven op slag veranderd: het Sol-stelsel werd door onbekende krachten naar een afgesloten miniatuur-universum verbannen. Merkwaardige buitenaardse wezens, de zogenaamde Auguren, beïnvloeden de kinderen en jongeren om de mensheid 'opnieuw te formatteren'. Blijkbaar wordt gelijktijdig de zon gemanipuleerd. Perry Rhodan zelf heeft geen weet van dat alles. Aanvankelijk was de onsterfelijke Terraan nog op de hoogte van de problemen in het Sol-stelsel, maar raakte toen verzeild in de dubbele galaxie Chanda. De bemanningen en de passagiers van de BASIS, dat gigantische, oeroude ruimteschip, vergezelden hem.

In een door oorlogen geteisterd sterreneiland moet Rhodan nu informatie verzamelen om de weg terug naar de Melkweg te vinden. Hij belandt in de klauwen van de Xylthen, soldaten van de geheimzinnige macht QIN SHI. Hun leider Kaowen geeft nu het sein tot de dodelijke jacht op Rhodan ...


Voor de zoveelste keer in zijn lange leven is het Perry Rhodan gelukt om aan zijn vijanden te ontkomen. Maar de kansen op herovering van de BASIS is geen greintje groter geworden en Chanda blijft een vijandig oord voor de onsterfelijke.

In de volgende aflevering verlaten we de door oorlogen geteisterde dubbelgalaxie en richten onze aandacht op het Sol-stelsel, dat naar een raadselachtig gebied van het universum is verplaatst. Daar lijken krachten aan het werk te zijn die de mensheid schade willen berokkenen: het uitdoven van de zon vormt voor de Terraanse resident Reginald Bull een maar al te reëel gevaar.


Oorspronkelijke titel: Todesjagd auf Rhodan

Auteur: Markus Heitz

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Plantekening (Duits exclusief): sloep van de RADONJU door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: TinTaalSamenvatting: de protector achtervolgt twee vluchtelingen – de finale op de gifgaswereld.


Locatie en tijdsruimte: Chanda – september 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan vlucht voor zijn leven en belandt op een gifgaswereld. Protector Kaowen – De Xylthe jaagt zijn vijanden en plannen onvermurwbaar na. Quistus – De navigator uit het volk van de Iothonen mag eindelijk weer frisse lucht inademen.Perry Rhodan en navigator Quistus verliezen de controle over hun ontsnappingsschip. Het stort neer op een waterstofwereld. Daar stoort een onbekende invloed elke hogere techniek of maakt het helemaal lam, bovendien wordt de para-vaardigheid van het Iothoon gehinderd. Het schip wordt bij het neerstorten vernietigd. Rhodan en Quistus overleven het en verwijderen zich te voet van de rampplek. Ze verstoppen zich in een grot. Kaowen achtervolgt beide persoonlijk. In werkelijkheid heeft hij hun vlucht geënsceneerd want hij heeft al langere tijd belangstelling voor deze planeet. Hij denkt dat daar een bijzondere transitvloer is verstopt, die hij beslist in zijn bezit wil krijgen. Rhodan en Quistus moeten het voor hem opsporen – en geen van zijn ondergeschikten mag er iets van weten. Daar hij de omstandigheden op de planeet goed kent heeft Kaowen zich toegerust met een speciaal afgeschermde zwever, een zwaard en dolk. Via een in het lichaam van het Iothoon verborgen peilzender kan de Xylthe zijn buit steeds volgen, ondanks alle tegenslagen waar ook hij mee te maken krijgt op de planeet.

Met het pak van de universa herkent Rhodan dat in de atmosfeer reusachtig lege bollen drijven, waarbij het om intelligent collectiefwezen gaat. Nadat de Terraan en Quistus een eerste aanval van Kaowen hebben doorstaan – Quistus kan zijn actieve-telekinese intussen weer inzetten – neemt Rhodan contact op met de lege bollen. Hij en Quistus kunnen zich in een van deze wezens in veiligheid brengen. Het wezen vertelt over een vreemde invloed die zijn kameraden pijn doet. Voor Rhodan is het duidelijk dat het om dezelfde storende straling gaat die zijn SERUN belemmert. Het wezen brengt Rhodan en Quistus naar de bron van de straling. Ze ontdekken een spelonk waarin de belemmeringen zijn verdwenen. Er bevindt zich een bedrijfsklare transitvloer. Opnieuw valt Kaowen aan. Met hulp van de Iothoon behaalt Rhodan de overhand. Dan vluchten beide via de transitvloer. Kaowen, wiens beschermpak beschadigd werd waardoor de gifgasatmosfeer binnendringt, wil hen volgen. Maar Rhodan had het zelfvernietigingsmechanisme geactiveerd. De transitvloer explodeert.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende