< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2610 • 2124    DE BESLISSING VAN DE ANDROÏDE


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. De verschrikkelijke, maar korte oorlog tegen de frequentie monarchie is intussen zes jaar geleden. De hoop op een lange tijd van vrede blijft helaas onvervuld. De geheimzinnige macht QIN SHI slaat toe en het geschiedt tweeërlei: Perry Rhodan doet het samen met de BASIS in de onbekende dubbelgalaxie Chanda terechtkomen, terwijl ook het hele Sol-stelsel naar een vreemde plaats wordt ontvoerd. Alaska Saedelaere op zijn beurt is op zoek naar de gevolmachtigde van de kosmocraten, Samburi Yura, waarvoor hij de leiding over haar ruimteschip LICHTKRACHT heeft gekregen. Zij, QIN SHI, het BOTNET en het rijk van de harmonie houden op de een of andere manier verband met elkaar. Als Saedelaere het rijk van de harmonie bereikt, kan hij weliswaar diens hertogin redden en Sholoubwa, de constructeur, vinden, maar hij maakt zich tegelijk verdacht en moet vluchten voor hij verdere aanwijzingen kan krijgen. Nu volgt de beslissing van de androïde ...


Er komt blijkbaar geen einde aan de problemen voor Alaska Saedelaere. Het lijkt haast alsof hij steeds tussen twee mogelijkheden moet kiezen die allebei negatieve gevolgen voor hem hebben. Hij moet proberen het vertrouwen van de hertogin te winnen. Zijn pogingen beschrijft Marc A. Herren in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Die Entscheidung des Androiden

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: conflict in de LICHTKRACHT – en de consequentie in het paleis van de harmonie.


Locatie en tijdsruimte: het rijk van de harmonie – 1469? NGT (5056? na Chr.)


Hoofdpersonen: Alaska Saedelaere – De maskerdrager zoekt toenadering en oogst de dood. Eroin Blitzer – De dwergandroïde doet een ontzaglijke ontdekking. Pridon – De garde-luitenant sterft. Fallun Vierauf – De officier ondervraagt de commo'dyr en moet op zichzelf vertrouwen. Dom-helo-Rom – Een kunstenaar verlangt naar zijn thuis. Mel-anta-Sel – Een kennisverzamelaar besluit te observeren.Alaska Saedelaere en Eroin Blitzer worden in het bestuurspaleis door gevechtsrobots in een benarde toestand gebracht. De androïde verliest het controlekastje waarmee hij een UHF-venster kan creëren. De Firibirim kunnen de beveiligingsschermen van de robots doordringen en het kastje weer terughalen. Terug in de ROTOR-G probeert Saedelaere per radio om de Escalianen alles te verklaren. Hij krijgt echter geen antwoord. Blitzer herinnert zich dat hij in de LICHTKRACHT een necroforen-houder had gevonden in Samburi Yura's privévertrekken. Hij stuurt Fallun Vierauf met behulp van een tijdkistje een boodschap waarin hij zijn collega verzoekt om voor zichzelf te denken.

De ROTOR-G trekt zich terug. Een databericht komt binnen – is er in het bestuurspaleis een onbekende vriend? Saedelaere beslist om naar het bestuurspaleis terug te keren want men moet elkaar onderling helpen. De Escalianen hebben ander geen kans om de anomalie op eigen kracht te verlaten. De Terraan moet op de koop toe nemen dat de steeds verder uitbreidende invloed van zijn Cappin-fragment de Escalianen weer zal beschadigen.

De ROTOR-G wordt meteen beschoten. Garde-luitenant Pridon, die bijna was gestorven maar werd gereanimeerd, gaf het bevel tot vuren. Hij zou Saedelaere graag willen vertrouwen maar vindt zelf via een ritueel, waarmee hij de opgeslagen herinneringen kan oproepen uit zijn tweede brein, geen aanwijzingen voor de goede bedoelingen van de Terraan. Door de ontaarde strangeness is de sloep zo kwetsbaar dat deze beschadigd raakt. Als Saedelaere een tweede toenaderingspoging onderneemt wordt het kosmocratenschip vernietigd. Men vlucht met een reddingscapsule. Daarbij komt Dom-helo-Rom om het leven.

Intussen betreedt Fallun Vierauf de woonvertrekken van Samburi Yura en ziet ook wat daar wordt bewaard. De vernietiging van de ROTOR-G wordt geregistreerd. DAN weigert zoals eerder om de anomalie binnen te vliegen. De boordcomputer activeert zelfs een nieuwe lichting androïden om de oude bemanning te vervangen. Maar Fallun Vierauf heeft zich voorbereid. Hij gelooft dat Samburi Yura de necrofoor heeft meegenomen voor een geval als dit en hij dreigt ermee deze in te zetten. Een door Samburi Yura gecreëerd kunstmatig wezen, waarmee hij een pact heeft gesloten (ook deze wil de commandante beslist vinden), zal deze voor hem activeren. DAN geeft toe. De LICHTKRACHT nadert de anomalie.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende