< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2605 • 2119    DE PLANETENBRUG


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) - dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. De verschrikkelijke, maar korte oorlog tegen de frequentie monarchie is intussen zes jaar geleden. De bewoners van de Aarde herstellen zich langzaam van de traumatische gebeurtenissen.

Nu hopen de mensen evenals de leden van andere volkeren op een lange tijd van vrede. Perry Rhodan en zijn onsterfelijke metgezellen willen de eenwording van de galaxie verder bevorderen; de oeroude conflicten tussen de civilisaties moeten tot het verleden behoren. Daarbij moet de fenomenale transporttechnologie van het polypoortnet behulpzaam zijn. Met behulp van deze technologie bestaan er contacten met ver verwijderde sterreneilanden, op de eerste plaats met de galaxie Anthuresta, waar de Stardust-mensheid zich verder ontwikkelt.

Maar er ligt allang een heel ander gevaar op de loer, waarvan de bewoners van de Melkweg tot nu toe niets kunnen vermoeden. Perry Rhodan doet het samen met de BASIS in de onbekende dubbelgalaxie Chanda terechtkomen, terwijl ook het hele Sol-stelsel naar een vreemde plaats wordt ontvoerd. Reginald Bull stuurt een expeditie in diens nabijere omgeving uit - en deze vindt de planetenbrug ...


De Terranen hebben al veel vreemde dingen gezien, maar zoiets als de planetenbrug behoort ongetwijfeld tot het meest exotische. Welke geheimen zal deze wereldenconstellatie verbergen en welke informatie over de kosmische omgeving van Sol kunnen zich daaruit laten afleiden?

De reis van de dappere Terranen gaat verder. Als kroniekschrijver van hun voorvallen fungeert Hubert Haensel, die de volgende aflevering heeft geschreven.


Oorspronkelijke titel: Die Planetenbrücke

Auteur: Verena Themsen

Omslag: © Oliver Scholl

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: ze zoeken hulp in een vreemd universum – en ontmoeten een volk van uitvinders.


Locatie en tijdsruimte: Faland – september 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Jenke Schousboe – De plaatsvervangend commandante van de BOMBAY betreedt onbekend gebied. Aiden Cranstoun en Zachary Cranstoun – De tweeling deelt een pikant geheim. Shimco Patoshin – Een Favadarij op weg naar de vervulling van zijn droom. Kidow Manoki – Een jager op noviteiten doet iets precies goed.De EX-33 BOMBAY gaat op weg in de ruimteblaas van de anomalie met een diameter van 143 lichtjaar waar het Sol-stelsel naar toe werd verplaatst. Hun doel is het maar 17 lichtjaar van Sol verwijderde Next-Stop-stelsel. De vlucht gaat vanwege de rondrazende hyperfysische storingen in de ruimteblaas gepaard met grote moeilijkheden. De plaatsvervangende commandante Jenke Schousboe, een Irmdomerse, verliest twee van de vier op verkenning uitgestuurde SCARABEE-sloepen, maar tenminste wordt vastgesteld dat het heelal zichzelf op de een of andere manier lijkt te 'verdikken' als men een te hoge energiegradiënt gebruikt.

In het stelsel van de witte zon Next-Stop aangekomen biedt dat de bemanning van de BOMBAY een fascinerend beeld. Twee precies even grote planeten met een diameter van 11.211 kilometer – een zuurstofwereld en een gifgasplaneet – omcirkelen de zon in een gemeenschappelijke omloopbaan en ze zijn via een buis met een diameter van 1000 kilometer met elkaar verbonden. Deze spaak heeft een lengte van precies het twintigvoudige van de planeetdiameter. Een gigantische stad bedekt delen van de buis en kennelijk gaat van deze een nog onbekende storingsinvloed uit want als de BOMBAY het nadert beginnen de scheepssystemen uit te vallen. Derhalve landt Schousboe met de SCARABEE VAHANA op de zuurstofwereld. Mee aan boord is de cultuurdiagnosticus Zachary Cranstoun, met wiens tweelingbroer Aiden de Irmdomerse een verhouding is begonnen, zonder te vermoeden dat de tweeling via een soort innige telepathische band met elkaar zijn verbonden zodat ze altijd precies weten wat de ander ervaart.

De VAHANA komt terecht in een storingsveld en maakt een noodlanding. Er ontstaat vreedzame contact met de vriendelijke bewoners van de planeet, de Favadarei, die hun wereld Faland noemen. De Favadarei zijn min of meer humanoïde, langer als Terranen en hebben een zeer slanke, flexibele lichaamsbouw. Hun hoofd is relatief klein en knolvormig. Ze hebben geen gezicht, maar een zintuigenkroon met zichtspitsen en een spreekmembraan. De Favadarei zijn begaafde uitvinders en allemaal streven ze sinds lange tijd een gemeenschappelijk doel na. Ze willen de planetenbrug (het Shathrona) bereiken waarvoor een bijzonder voertuig genaamd FATROCHUN moet worden gebouwd. Daar hun technische niveau slechts het gebruik van de stoomkracht omvat ligt dit doel nog in de verre toekomst. Maar Shimco Patoshin, een van de begenadigde uitvinders van zijn tijd en lid van het comité dat de galactici welkom heet, herkent snel dat de vreemdelingen de Favadarei kunnen helpen bij het bereiken van hun doel.

De VAHANA wordt in zoverre vlotgetrokken dat ze kan worden gebruikt voor een expeditie naar het noordelijke continent Povgheuc. Hoe meer de expeditie het Shathrona nadert, des te meer de hoogwaardige apparaten falen – eerst de SCARABEE, dan de SERUNS. Tijdens de aansluitende mars wordt Zachary Cranstoun door een roofdier gedood. Aiden, nog steeds aan boord van de BOMBAY, raakt in shock. De expeditie wordt afgebroken. Een oeroude traditie van de Favadarei volgend wordt Zachary's brein bijgezet in het continue-sediment, het dodenbrein van de dodenstad Amgheuc. De wormachtige Gheucen conserveren daar de breinen van alle gestorven Favadarei voordat de ontbinding intreedt. Kort na de plechtigheid wordt Aiden door het bewustzijn van zijn broer overgenomen. De Favadarei-breinen leven nog steeds; ze hebben zich met elkaar verbonden. Zachary's brein wordt in dit collectief opgenomen en kan alle kennis van de voorouders doorgeven aan zijn broer. Daarbij zit informatie die het de galactici mogelijk maakt om de VAHANA om te bouwen tot een FATROCHUN. Een net waarin knooppunten zijn opgenomen van speciale hyperkristallen die de SCARABEE beschermen tegen de door Shathrona uitgestraalde storingsinvloed.

Voor de VAHANA vertrekt geeft Zachary zijn vrienden aanwijzingen en een wachtwoord waarmee ze voorbij de poortwachter kunnen komen van het Shathrona en waarschuwt hen voor de alomtegenwoordige achterhoede. Dan trekt zijn geest zich definitief terug in het bewustzijnscollectief van de doden. Shimco geeft het bevel voor het vertrek van het FATROCHUN.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende