< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2604 • 2118    HET UUR VAN DE AUGUREN


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening (NGT) - dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. De verschrikkelijke, maar korte oorlog tegen de frequentie monarchie was nu zes jaar geleden. De bewoners van de Aarde herstellen langzaam van de traumatische gebeurtenissen. Nu hopen de mensen en leden van andere rassen op een lange periode van vrede. Perry Rhodan en zijn onsterfelijke metgezellen willen de eenwording van de galaxie verder bevorderen; de oeroude conflicten tussen de beschavingen moeten tot het verleden gaan behoren.

De fenomenale transporttechnologie van het polypoortnet moet daarbij helpen. Met behulp van deze technologie worden er contacten gelegd met ver verwijderde sterreneilanden, vooreerst met de galaxie Anthuresta, waar de Stardust-mensheid zich verder ontwikkelt.

Maar er ligt al lang een ander gevaar op de loer, waarvan de bewoners van de Melkweg zich nog niet bewust zijn. Terwijl Perry Rhodan en de BASIS naar het onbekende dubbelsterrenstelsel Chanda worden verplaatst, wordt het gehele Sol-stelsel naar een onbekende plaats ontvoerd - en slaat het uur van de Auguren ...


De geheimzinnige Auguren lijken meer te weten over de achtergronden die het Sol-stelsel in het onbekende terecht deden komen - of maken ze slim gebruik van de gelegenheid voor heel andere doeleinden? Wie zijn de Auguren, waar komen ze vandaan en wat zit er achter de onbekende ruimteschepen en hun interesse voor Sol? De door Reginald Bull uitgezonden expeditie zoekt ook naar deze antwoorden. Deze worden in de volgende aflevering gegeven door Verena Themsen


Oorspronkelijke titel: Die Stunde der Auguren

Auteur: Wim Vandemaan

Omslag: © Oliver Scholl

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz/Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: het Sol-stelsel in een onbekende kosmos – en een vreemde macht treedt op.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel in de anomalie – 5 tot 9 september 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reginald Bull – De Terraanse resident vecht met de chaos in het Sol-stelsel. Henrike Ybarri – De eerste Terraanse wordt door meer geplaagd dan alleen zorgen. Shamsur Routh – Een journalist komt een vreemde macht op het spoor. Anicee Ybarri en Auris Bugenhagen – Twee Terraansen horen de boodschap van de Auguren.Op 5 september 1469 NGT verdwijnen de sterren boven Terrania's hemel. Het gehele Sol-stelsel wordt in een energieveld gehuld en vermoedelijk naar een andere plek verplaatst. Het komt tot onverklaarbare uitval van energie en centrale computers zoals NATHAN en LAOTSE reageren niet meer en moeten zich eerst opnieuw configureren. Alle overbrengerverbindingen naar andere stelsels bezwijken en de transferkokers in het polypoortstation GALILEO gaan uit. Toch zijn dat niet de enige ongelukstijdingen waarmee de eerste Terraanse Henrike Ybarri en de Terraanse resident Reginald Bull zich moeten bezighouden. De verplaatsing van het Sol-stelsel gaat gepaard met ruimtebevingen die vermoeidheidsaanvallen veroorzaken bij de mensen. Vele mensen lijden bovendien van tijd tot tijd aan herinneringsverlies en waarnemingsstoornissen. Op volledig onvoorspelbare wijze lost materie op in het niets – het zo genoemde nirvana-fenomeen. Daarbij ontstaan effecten die worden beschreven als gravo-splijting en gravo-grillig. Het gaat om lokaal begrensde fluctuaties van de zwaartekracht waarbij soms voorwerpen als bevroren midden in de lucht hangen. Brokstukken uit de Kuipergordel en de Oortwolk storten neer op de planeten. Niet al het puin kan op tijd worden opgevangen door de ruimteschepen van de LFT-vloot en zo ontstaan zware verwoestingen – ook in Terrania-city.

De in Terrania levende journalist Shamsur Routh, Henrike Ybarri's ex-man, bevindt zich in een veranderde wereld. Hij gaat op zoek naar zijn en Ybarri's dochter Anicee. Ze is verdwenen en meldt zich niet. Haar spoor leidt naar Hamburg waar ze samen met haar vriendin Auris Bugenhagen de verkondigingen bijwoont van de Auguren. De Auguren leven sinds kort op Terra. Niemand lijkt iets over deze humanoiden wezen te weten. Ze zijn tweeslachtig en hebben een identiteitsloos wit als paarlemoer glanzend gezicht waarin vooral de goudkleurige ogen met spleetpupillen en het voortdurende lachen opvallen. Ze leiden hun vreemde preken steeds in met een lied dat ze op hun muziekinstrument, de phenube, spelen. Vooral jonge mensen zijn door hun redevoeringen gefascineerd. Het lijkt alsof ze suggestief worden beïnvloed. Routh doet aan zo'n bijeenkomst mee op de Reeperbahn. De Augur Stradnaver spreekt over een keerpunt, dat spoedig zal leiden tot een 'nieuw formatteren' van de mensheid. Er moeten alleen nog enkele beproevingen worden afgelegd, dan is het doel bereikt – de vrijheid. Op 8 september, zo verkondigt hij, zal de groot Augur Stradhaird in Terrania een beslissende rede houden.

Voordat Routh naar Terrania terugkeert volgt hij Stradnaver naar een pagodetent met zeven palen op het landgoed van Ohlsdorfer Friedhofs in Hamburg. In dit bouwsel, de gnauplon, blijken meer Auguren te verblijven. Routh stuurt een spionsonde naar binnen, die weliswaar meteen wordt vernietigd, maar toch nog een beeld kan verzenden. Het torso een vers menselijk lijk is te zien. Zijn de Auguren soms lijkenrovers? Stradhaird spreekt op 8 en 9 september tot tienduizenden jongeren. Hij praat over hun niet vrij zijn en waarschuwt hen voor 'het oude'. Het oude, beweert hij, zal abrupt vallen en iedereen meesleuren in de ondergang die zich eraan vastklampt. Routh wil na Stradhaird's eerste redevoering met Anicee en Auris praten, maar zijn dochter wil niets van hem weten. Plotseling gebeurt er door het nirvana-fenomeen een catastrofe. Een gebouw stort in en bedelft vele mensen. Anicee overleeft het met levensgevaarlijke verwondingen. Auris die zich beschermend over haar heen had geworpen sterft vermoedelijk. Routh brengt zijn dochter naar de dichtstbijzijnde kliniek. De volgende dag hoort hij Stradhaird's tweede rede. Routh denkt dat de Auguren op Terra een soort afscheidingsoorlog willen uitvechten.

Nadat de toestand op zijn minst een beetje is genormaliseerd stuurt Reginald Bull de BOMBAY, een 1500-meter-ruimteschip van de explorervloot onder commando van kolonel Nuruzzaman, voor een expeditie in de directe omgeving van het Sol-stelsel. Het blijkt dat het stelsel zich bevindt in een vreemde omgeving die maar 150 lichtjaar meet en waarin tevens de natuurwetten zijn gereorganiseerd. Tientallen zonnen worden gepeild in het anomalie genoemde miniatuuruniversum. De dichtstbijzijnde is 17 lichtjaar verwijderd. Bull geeft deze de naam Next-Stop en legt het vast als doel voor de BOMBAY. Blijkbaar is deze vreemde ruimte niet onbewoond. Drie ruimteschepen van 2600 meter lengte, die enigszins lijken op gigantische spijkers, dringen door in het Sol-stelsel. Ze reageren niet op radiocontact of op een beschieting voor de boeg met transformkanonnen. Op 9 september duiken ze in Sol waar ze kennelijk met de een of andere manipulatie beginnen want nog dezelfde dag bespeuren alle mensen in het stelsel enkele seconden lang een verschrikkelijke pijn.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende