< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2600 - 2699

37e cyclus – – NEUROVERSUM

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2600 • 2114 (2021, week 14)   HET THANATOS-PROGRAMMA


In de Melkweg schrijft men het jaar 1469 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5056 christelijke tijdrekening. De verschrikkelijke, maar korte oorlog tegen de frequentie monarchie is intussen zes jaar geleden. De bewoners van de Aarde herstellen zich langzaam van de traumatische gebeurtenissen.

Nu hopen de mensen evenals de leden van andere volkeren op een lange tijd van vrede. Perry Rhodan en zijn onsterfelijke metgezellen willen de eenwording van de galaxie verder bevorderen; de oeroude conflicten tussen de civilisaties moeten tot het verleden behoren. Daarbij moet de fenomenale transporttechnologie van het polypoortnet behulpzaam zijn. Met behulp van deze technologie bestaan er contacten met ver verwijderde sterreneilanden, op de eerste plaats met de galaxie Anthuresta, waar de Stardust-mensheid zich verder ontwikkelt.

Maar er ligt allang een heel ander gevaar op de loer, waarvan de bewoners van de Melkweg tot nu toe niets kunnen vermoeden. Het heeft iets met kosmische ontwikkelingen te maken, heeft echter ook heel directe gevolgen voor de Aarde - en voor perry Rhodan zelf. Want nu start het Thanatos programma ...


QIN SHI is ontwaakt en en valt de BASIS aan - zo kan men de waarschuwing die Perry Rhodan kreeg interpreteren. Anders dan voor Alaska Saedelaere, is de naam QIN SHI tot nog toe onbekend voor hem geweest, evenals het begrip BOTNET. Maar alles wijst erop dat dat niet lang zo zal blijven. In de volgende aflevering zetten we het avontuur van Perry Rhodan en zijn begeleiders in een vreemde galaxie voort. Deze volgende aflevering is geschreven door Leo Lukas en heeft als titel: GALAXIE IN OPROER.


Aan het einde van dit deel 2600 is een naslagwerk opgenomen, die de gehele cyclus in het kort beschrijft en handig is om te bewaren of als zoekfunctie om op terug te kunnen grijpen, iets op te zoeken of nader te bekijken in de stormachtige reeks van gebeurtenissen en actiegebieden in de cyclus van de Neuroversum-reeks.


Oorspronkelijke titel: Das Thanatos-Programm

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Poster – De BASIS (Duits exclusief): © Günter Puschmann

Nederlandse vertaling: Hans van der Schoor

© Pabel-Moewig Verlag KG, D-76413 Rastatt

© www.perrypedia.de

© Uitgeverij Big Balloon B.V. Onderdeel van Gottmer Uitgevers Groep, 2000 AH Haarlem

ISSN 1383-9861, prijs €6.15 (dubbele editie)Samenvatting: een ruimteschip in gevaar – Perry Rhodan vecht voor de vrijheid.


Locatie en tijdsruimte: Terra, Halo-stelsel, materie-brug van Chanda, BASIS, SAKANZI – 5 september 1469 NGT (5056 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke Terraan bezoekt zijn oude kantoor en verliest alles. Mondra Diamond – De partner van Rhodan begeleidt hem tijdens een familiereünie. Gucky – De muisbever snelt Perry Rhodan opnieuw te hulp. Reginald Bull – Rhodan's metgezel blijft achter. Nemo Partijan – De hyperfysicus straalt van vreugde.Zes jaar na het einde van de oorlog tegen de frequentie-monarchie waren de laatste jaren vreedzaam. De handelsster JERGALL – een geschenk van de superintelligenties HET en TALIN – werd in het Aurora-stelsel gestationeerd en dient als verbinding naar de andere galaxies van het polypoortnet. In de galaxie Andromeda bediscussieert men het idee van een galacticum, terwijl in de Melkweg het aantal hyperstormen sterk stijgt. Op de Aarde zijn eerder onbekende wezens opgedoken die door enkele mensen werden beschreven als Auguren.

5 september 1469 NGT: Perry Rhodan – intussen niet meer Terraanse resident, maar speciaal-gevolmachtigde van het galacticum voor het polypoortdomein – houdt een persconferentie in de solaire residentie over de verbouwing van de BASIS en haar spoedige reis naar de galaxie Anthuresta. Tijdens de conferentie komt het tot uitval van de techniek, de residentie dreigt neer te storten maar kan wel worden opgevangen. Later blijkt dat er meer van dergelijke voorvallen waren in het gehele Sol-stelsel – de oorsprong is en blijft vaag.

Tegelijkertijd gebeuren er op de BASIS mysterieuze sterfgevallen. Alle door het zogenoemde aureolen-effect getroffen slachtoffers roepen kort voor hun dood om Perry Rhodan, daarbij wordt erover gesproken dat zijn zoon zou wachten op het schip. Aan bord van MIKRU-JON gaat Rhodan samen met de muisbever Gucky op weg naar de BASIS, waar men te weten komt dat in de nabijheid van alle slachtoffers strangeness-effecten zijn opgetreden. Uit de verschijningsvorm van deze effecten kan men concluderen dat een ander universum probeert door te dringen. Even later wordt bekent dat het gehele Sol-stelsel spoorloos is verdwenen.

Kort erna verschijnt een vreemde op de BASIS die zich voorstelt als Ennerhahl. Hij waarschuwt Perry Rhodan voor een dreigende aanval van de Dosanthi die van plan zijn om het schip te stelen en naar een omineuze werf te brengen. Bovendien wijst hij hen op een eerder onbekende ruimte in het schip – het multiversum-oculair, waar Perry Rhodan allereerst zijn zoon Delorian Rhodan aantreft, om daarna het pak van de universa te vinden. De waarschuwing die Delorian geeft is raadselachtig: 'QIN SHI wordt verwacht. Het BOTNET staat gereed.' Men hoort ook dat QIN SHI voor het verdwijnen van het Sol-stelsel verantwoordelijk is en in geen geval de BASIS in bezit mag nemen omdat Delorian het schip nodig heeft. Hij heeft daarvoor het Thanatos-programma gestart. Het doel en de zin ervan blijft raadselachtig.

Ennerhahl geeft additionele informatie dat QIN SHI in geen geval het oculair en het pak in handen mag krijgen, vandaar dt hij adviseert voor een evacuatie en het opgeven van het schip. Het schip zal dan helaas in handen vallen van de vijand, het pak echter niet. Voordat Ennerhahl verdwijnt geeft hij Perry Rhodan nog een datakristal.

Na Ennerhahl's vertrek materialiseert de BASIS in de materie-brug tussen twee galaxies die Perry Rhodan voorlopig Chanda I en Chanda II noemt. Er ontstaat een gevecht als de Dosanthi het schip overvallen waarbij ze een bijzondere paragave gebruiken die een totale paniek oproept waaraan de bemanning van de BASIS zich amper kan onttrekken. De BASIS wordt geëvacueerd. Perry Rhodan vlucht samen met Mondra Diamond, Gucky en Nemo Partijan aan boord van MIKRU-JON. Steeds meer vijandelijke schepen duiken op en vallen niet alleen de BASIS aan maar ook de vluchtende sloepen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

©®nelis van den Ende