Reeks 2500 - 2599

36e cyclus STARDUST

Klik op Perry om terug te keren naar de hoofdpagina

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiëHet niet commerciële Perry Rhodan Maanbrein probeert zich te onderscheiden door bij elke editie een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de kleuren voorkant maar ook de achterkant en de zwart/wit afbeelding die tussen de tekst staat.
ALBUM 2500 - 2599

De afbeeldingen van de 36e cyclus STARDUST in een automatische schermvullende voorstelling.

Ga naar het album ...


INDEX 2500 – 2599

36e cyclus STARDUST


Tijdsruimte: 1463 NGT (5050 na Chr.)


2500 • 1919 (2019, week 19) PROJECT SATURNUS

Ze openen de poort tot de sterren – de frequentie-monarchie wordt hun vijand.

De frequentie monarchie voert oorlog tegen de halfspoorwisselaars over het polypoortnet. Maar terwijl de Terranen nog nadenken over hoe ze het polypoortnet voor zichzelf kunnen gebruiken, worden ze onverhoopt zelf ook in het conflict betrokken dat in meerdere galaxieën woedt ...

Lees meer ...

___________________________________

2501 • 1920 DE FREQUENTIE MONARCHIE

Uitnodiging voor Markanu – men gaat naar de eindeloze stad.

De plannen van de frequentie monarchie ontwikkelen zich vlugger dan Perry Rhodan ertegen op kan treden. Om meer over de motieven van de vijand en over de middelen van de bondgenoten te weten te komen moet de Terraan al zijn vindingrijkheid bewijzen ...

Lees meer ...

___________________________________

2502 • 1921 IN HET MUSEUMSCHIP

De vierde hyperdepressie – de frequentie-monarchie wil heersen.

Perry Rhodan komt in contact met de heren van de polypoortstations en wordt door deze verzocht naar hun thuiswereld te komen: de 'halfspoorwisselaars' zijn vredelievend en zijn niet opgewassen tegen de agressieve monarchie, daarom vragen ze de Terranen om hulp ...

Lees meer ...

___________________________________

2503 • 1922 DE VALSTRIK VAN DHOGAR

Reginald Bull en de frequentievolger – in een strategisch spel op leven en dood.

Terwijl Perry Rhodan contact het de heren van de polypoortstations opneemt, blijft zijn oudste begeleider, Reginald Bull, in de Melkweg achter. De verdediging van het polypoortstation tegen de troepen van de frequentie monarchie, van wiens mogelijkheden men zich ...

Lees meer ...

___________________________________

2504 • 1923 HET HYPERDAL

Ontmoeting in een vreemde galaxie – in de ban van een merkwaardig fenomeen.

In deze aflevering schakelen we over naar de belevenissen van Perry Rhodan die na het einde van de laatste halfspoorwisselaars nu de aangewezen heer is van de polypoortstations en hun verdedigers tegen de frequentie monarchie ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

2505 • 1924 DE POLYPOORTMARKT

Ze bereiken het polypoortstation PERISTERA – het handelscentrum van Toykana.

De belevenissen van Perry Rhodan met de bewoners van de kleinste galaxie Kyon Megas hebben een interessant licht geworpen op de gebeurtenissen die lang geleden hebben plaatsgevonden, maar prioriteit heeft het ontdekken van een transportstation ...

Lees meer ...

___________________________________

2506 • 1925 SOLO VOOR MONDRA DIAMOND

Op pad in een polypoortstation – twee Terranen en een Haloeter op verkenning.

Perry Rhodan heeft de polypoortmarkt PERISTERA bereikt, maar dat is dan ook alles. Hij vond noch informatie over de frequentie monarchie, noch ging er voor hem een veilige terugweg naar huis open ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

2507 • 1926 IN DE HALFSPOORDOMEINEN

Ze zoeken een weg naar huis – en ontmoeten oude bekenden.

Vanaf PERISTERA gaat Rhodan's reis verder - naar OROLOGION, een transportstation in de halfspoordomeinen. Hoe de toestand zich daar ontwikkelt beschrijft Arndt Ellmer in deze aflevering ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

2508 • 1927 ONDERNEMING STARDUST-STELSEL

De Stardust-kroniek – een nieuwe begin voor de mensheid.

Perry Rhodan, Mondra Diamond en lcho Tolot zijn onderweg naar NEO-OLYMPUS. De geschiedenis van deze Terranen in de bolvormige sterrenhoop Far Away is de onderneming Stardust-stelsel. In het Stardust-stelsel is blijkbaar niet alles zo fantastisch ... XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

2509 • 1928 EILAND IN DE MIST

De Stardust-kroniek – op zoek naar kosmische geheimen.

Interne conflicten en Timber F. Whistler's ongeluk houden de bewoners van het Stardust-stelsel meer bezig dan hen lief is. De geschiedenis van de Terranen in de bolvormige sterrenhoop Far Away bevat vele verrassende wendingen en geheimen. Eén daarvan is het eiland in de mist ...

Lees meer ...

___________________________________

2510 • 1929 DE WHISTLER-LEGENDE

De Stardust-kroniek – een Terranen verandert op enorme wijze.

De ontwikkeling in het Stardust-stelsel blijft mysterieus. Dient de sluier die Far Away van de rest van het universum scheidt tot bescherming of geheimhouding? Wat is er werkelijk gebeurd met de Vario-robots? Eén man maakt het allemaal mee – hij is de Whistler-legende ...

Lees meer ...

___________________________________

2511 • 1930 SCHADUWEN IN HET PARADIJS

De Stardust-kroniek – vreemde bezoekers verschijnen uit het niets.

De geschiedenis van de Terranen die iets meer dan honderd jaar geleden naar de zogenaamd veilige verre oorden zijn geëmigreerd in de bolsterrenhoop Far Away bevat veel verrassende wendingen en geheimen - en zo verschijnen er vroeg of laat schaduwen in het paradijs ...

Lees meer ...

___________________________________

2512 • 1931 DE TRAITOR-MARODEURS

Conflict met het verleden – Ronald Tekener komt in actie.

Terwijl Perry Rhodan een hulpkreet van de Terranen in het onbekende Stardust-stelsel volgt, zijn er ook in de eigen Melkweg genoeg problemen. Het is meer dan honderd jaar geleden dat de terminale colonne wegtrok, maar er bestaan nog altijd de TRAITOR-marodeurs ...

Lees meer ...

___________________________________

2513 • 1932 HET VERBORGEN STATION

Conflictgebied Mawego – Drons en Haspronen in gevecht om een planeet.

Tekener's zoektocht naar de TRAITOR-marodeurs verliep ondanks enkele hindernissen tenslotte toch nog succesvol. De actie van de USO-agent is echter nog niet beëindigd. In deze situatie wordt een ontdekking van Ronald Tekener bijzonder belangrijk: het is het verborgen station ...

Lees meer ...

___________________________________

2514 • 1933 EEN GEVAL VOOR HET GALACTICUM

Ze zijn strijders voor de vrede – maar hun tegenstander is machtig.

Het conflict tussen de Drons en Hasproners schijnt dankzij de autoriteit van de USO bijgelegd te zijn. Het fenomeen van de polypoortstations zal de Melkweg echter nog wel een tijdje bezighouden. En zo ontpopt menig tot dusver nog klein conflict zich als een geval voor het galacticum ...

Lees meer ...

___________________________________

2515 • 1934 OPERATIE HATHORJAN

Doorstoten naar Andromeda – een zonnenoverbrenger moet geactiveerd worden.

Nogmaals kon een aanval van de frequentie monarchie op de galaxie van de mensheid worden teruggeslagen. Het galacticum begint een aanval op het territorium van de tegenstander voor te bereiden. Dit schijnt in Andromeda te liggen - en daarheen moet Atlan doorstoten.

Lees meer ...

___________________________________

2516 • 1935 DE DOVEN VAN THIRDAL

Operatie op de planeet van de sterrenluisteraar – op de drempel van de donkere gratie.

De onsterfelijke Atlan en Gucky reizen met de JULES VERNE om meer te weten te komen over de mysterieuze vijand, op zoek naar de doven van Thirdal ... Gucky's missie verliep niet zoals hij zich had voorgesteld. De muisbever komt maar met weinig informatie terug ...

Lees meer ...

___________________________________

2517 • 1936 HET PROTOTYPE LEGER

De JULES VERNE bereikt Multika – Atlan op het spoor van geheime experimenten.

Atlan probeert met de JULES VERNE, waarvan de bemanning weer op verkenning wordt gestuurd, om meer over de geheimzinnige tegenstander in Andromeda uit te vinden en hij stuit daarbij op het prototype leger ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

2518 • 1937 PATROUILLE VAN DE HALOETERS

Dadendrang en generatieconflict – ze stoten op Tefroders en Gaids.

Het doordringen naar Andromeda gebeurt op verschillende manieren. Ook Lingam Tennar en zijn kinderen proberen aan informatie over de frequentie monarchie te komende met de patrouille van de Haloeters ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

2519 • 1938 DE ZONNE-IJKERS

Specialisten proberen het onmogelijke – de JULES VERNE waagt de doorstoot naar de sterrenhoop Bengar.

De JULES VERNE is via de Multika-zonnetransmitter opnieuw naar de Holoin-vijfhoek gereisd in de hoop de 'verboden' zonnentransmitter van de meesters van de eilanden te kunnen activeren. Atlan's mensen zijn werkzaam als de zonne-ijkers ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

2520 • 1939 GRENSGANGSTER VAN DE SLUIER

Ze doorvorsen Far Away – kristalschepen dringen door in de sterrenhoop.

In het Stardust-stelsel bevindt zich een polypoortstation dat wordt bedreigd door de frequentie monarchie; tegelijkertijd dreigt er nog een ander gevaar: de beschermende cocon rond hun nieuwe vaderland lost op. Dit wordt waargenomen door de grensgangster van de sluier ...

Lees meer ...

___________________________________

2521 • 1940 STRIJD OM HET KRUISWIEL

Perry Rhodan op een missie met het museumruimteschip – ze bereiken een geheimzinnige station.

Ook in deze editie blijven we in de sterrenhoop Far Away aan de zijde van Perry Rhodan. Er wordt een ander polypoortstation ontdekt. Dit leidt tot de strijd om het kruiswiel en Perry Rhodan ontmoet oude bekenden - en moest vaststellen dat ze vreemd voor hem zijn geworden ...

Lees meer ...

___________________________________

2522 • 1941 WINTER OP ZWERVER

Perry Rhodan bij onsterfelijken – HET is in gevaar.

Ook in deze aflevering blijven we in het onbekend ver weg gelegen Stardust-stelsel van de sterrenhoop Far Away. Daar ontvangt Perry Rhodan een bericht van zijn oude mentor HET: de superintelligente lijkt acuut bedreigd te zijn. Een indicatie daarvoor is de winter op zwerver ...

Lees meer ...

___________________________________

2523 • 1942 AAN DE RAND VAN AMETHIST

Hij is een krijger van de Jaranoc – en zijn vijand is het menselijke leven.

In deze aflevering blijven we nog in Far Away: de mysterieuze steden van het Stardust-stelsel staan in de belangstelling van vreemdelingen. Er doet zich iets nieuws voor in de tot nog toe ontoegankelijke zwervende steden, preciezer gezegd: aan de rand van Amethist ...

Lees meer ...

___________________________________

2524 • 1943 DE STORMPLANEET

De JULES VERNE in de donkere Hades-Wolk – Gucky doet een verbazingwekkende ontdekking.

In deze aflevering schakelen we over naar Andromeda, waar Atlan nog steeds zijn best doet om meer informatie over de geheimzinnige tegenstander te verkrijgen – één van zijn startpunten daarbij is de stormplaneet ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

2525 • 1944 MET DE OGEN VAN DE GAIDS

Ze zijn Andromeda's sterrenvolk – maar ze strijden aan de zijde van de frequentie-monarchie.

In deze nieuwe volgende aflevering blijven we in Andromeda met antwoorden over de vijand geleverd door Wim Vandemaan ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX

XXX XXX XXX

___________________________________

Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!

Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren.

De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.