Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiΓ«ALBUM 2500 – 2599De afbeeldingen van de 36e cyclus STARDUST in een automatische schermvullende voorstelling.

Ga naar het album ...


INDEX 2500 – 2599

36e cyclus STARDUST


Tijdsruimte: 1463 NGT (5050 na Chr.)


2500 β€’ 1919 (2019, week 19) – PROJECT SATURNUS

Ze openen de poort tot de sterren – de frequentie-monarchie wordt hun vijand.

De frequentie monarchie voert oorlog tegen de halfspoorwisselaars over het polypoortnet. Maar terwijl de Terranen nog nadenken over hoe ze het polypoortnet voor zichzelf kunnen gebruiken, worden ze onverhoopt zelf ook in het conflict betrokken dat in meerdere galaxieΓ«n woedt ...

ο»ΏLees meer ...

___________________________________

2501 β€’ 1920 – DE FREQUENTIE MONARCHIE

Uitnodiging voor Markanu – men gaat naar de eindeloze stad.

De plannen van de frequentie monarchie ontwikkelen zich vlugger dan Perry Rhodan ertegen op kan treden. Om meer over de motieven van de vijand en over de middelen van de bondgenoten te weten te komen moet de Terraan al zijn vindingrijkheid bewijzen ...

ο»ΏLees meer ...

___________________________________

2502 β€’ 1921 – IN HET MUSEUMSCHIP

De vierde hyperdepressie – de frequentie-monarchie wil heersen.

Perry Rhodan komt in contact met de heren van de polypoortstations en wordt door deze verzocht naar hun thuiswereld te komen: de 'halfspoorwisselaars' zijn vredelievend en zijn niet opgewassen tegen de agressieve monarchie, daarom vragen ze de Terranen om hulp ...

ο»ΏLees meer ...

___________________________________

2503 β€’ 1922 – DE VALSTRIK VAN DHOGAR

Reginald Bull en de frequentievolger – in een strategisch spel op leven en dood.

Terwijl Perry Rhodan contact het de heren van de polypoortstations opneemt, blijft zijn oudste begeleider, Reginald Bull, in de Melkweg achter. De verdediging van het polypoortstation tegen de troepen van de frequentie monarchie, van wiens mogelijkheden men zich ...

ο»ΏLees meer ...

___________________________________

2504 β€’ 1923 – HET HYPERDAL

Ontmoeting in een vreemde galaxie – in de ban van een merkwaardig fenomeen.

In deze aflevering schakelen we over naar de belevenissen van Perry Rhodan die na het einde van de laatste halfspoorwisselaars nu de aangewezen heer is van de polypoortstations en hun verdedigers tegen de frequentie monarchie ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

ο»ΏLees meer ...

___________________________________

2505 β€’ 1924 – DE POLYPOORTMARKT

Ze bereiken het polypoortstation PERISTERA – het handelscentrum van Toykana.

De belevenissen van Perry Rhodan met de bewoners van de kleinste galaxie Kyon Megas hebben een interessant licht geworpen op de gebeurtenissen die lang geleden hebben plaatsgevonden, maar prioriteit heeft het ontdekken van een transportstation ...

ο»ΏLees meer ...

___________________________________

2506 β€’ 1925 – SOLO VOOR MONDRA DIAMOND

Op pad in een polypoortstation – twee Terranen en een Haloeter op verkenning.

Perry Rhodan heeft de polypoortmarkt PERISTERA bereikt, maar dat is dan ook alles. Hij vond noch informatie over de frequentie monarchie, noch ging er voor hem een veilige terugweg naar huis open ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

ο»ΏLees meer ...

___________________________________

2507 β€’ 1926 – IN DE HALFSPOORDOMEINEN

Ze zoeken een weg naar huis – en ontmoeten oude bekenden.

Vanaf PERISTERA gaat Rhodan's reis verder - naar OROLOGION, een transportstation in de halfspoordomeinen. Hoe de toestand zich daar ontwikkelt beschrijft Arndt Ellmer in deze aflevering ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

ο»ΏLees meer ...

___________________________________

2508 β€’ 1927 – ONDERNEMING STARDUST-STELSEL

De Stardust-kroniek – een nieuwe begin voor de mensheid.

Perry Rhodan, Mondra Diamond en lcho Tolot zijn onderweg naar NEO-OLYMPUS. De geschiedenis van deze Terranen in de bolvormige sterrenhoop Far Away is de onderneming Stardust-stelsel. In het Stardust-stelsel is blijkbaar niet alles zo fantastisch ... XXX XXX XXX XXX XXX

ο»ΏLees meer ...

___________________________________

2509 β€’ 1928 – EILAND IN DE MIST

De Stardust-kroniek – op zoek naar kosmische geheimen.

Interne conflicten en Timber F. Whistler's ongeluk houden de bewoners van het Stardust-stelsel meer bezig dan hen lief is. De geschiedenis van de Terranen in de bolvormige sterrenhoop Far Away bevat vele verrassende wendingen en geheimen. EΓ©n daarvan is het eiland in de mist ...

ο»ΏLees meer ...

___________________________________

2510 β€’ 1929 – DE WHISTLER-LEGENDE

De Stardust-kroniek – een Terranen verandert op enorme wijze.

De ontwikkeling in het Stardust-stelsel blijft mysterieus. Dient de sluier die Far Away van de rest van het universum scheidt tot bescherming of geheimhouding? Wat is er werkelijk gebeurd met de Vario-robots? EΓ©n man maakt het allemaal mee – hij is de Whistler-legende ...

ο»ΏLees meer ...

___________________________________

2511 β€’ 1930 – SCHADUWEN IN HET PARADIJS

De Stardust-kroniek – vreemde bezoekers verschijnen uit het niets.

De geschiedenis van de Terranen die iets meer dan honderd jaar geleden naar de zogenaamd veilige verre oorden zijn geΓ«migreerd in de bolsterrenhoop Far Away bevat veel verrassende wendingen en geheimen - en zo verschijnen er vroeg of laat schaduwen in het paradijs ...

ο»ΏLees meer ...

___________________________________

2512 β€’ 1931 – DE TRAITOR-MARODEURS

Conflict met het verleden – Ronald Tekener komt in actie.

Terwijl Perry Rhodan een hulpkreet van de Terranen in het onbekende Stardust-stelsel volgt, zijn er ook in de eigen Melkweg genoeg problemen. Het is meer dan honderd jaar geleden dat de terminale colonne wegtrok, maar er bestaan nog altijd de TRAITOR-marodeurs ...

ο»ΏLees meer ...

___________________________________

2513 β€’ 1932 – HET VERBORGEN STATION

Conflictgebied Mawego – Drons en Haspronen in gevecht om een planeet.

Tekener's zoektocht naar de TRAITOR-marodeurs verliep ondanks enkele hindernissen tenslotte toch nog succesvol. De actie van de USO-agent is echter nog niet beΓ«indigd. In deze situatie wordt een ontdekking van Ronald Tekener bijzonder belangrijk: het is het verborgen station ...

ο»ΏLees meer ...

___________________________________

2514 β€’ 1933 – EEN GEVAL VOOR HET GALACTICUM

Ze zijn strijders voor de vrede – maar hun tegenstander is machtig.

Het conflict tussen de Drons en Hasproners schijnt dankzij de autoriteit van de USO bijgelegd te zijn. Het fenomeen van de polypoortstations zal de Melkweg echter nog wel een tijdje bezighouden. En zo ontpopt menig tot dusver nog klein conflict zich als een geval voor het galacticum ...

ο»ΏLees meer ...

___________________________________

2515 β€’ 1934 – OPERATIE HATHORJAN

Doorstoten naar Andromeda – een zonnenoverbrenger moet geactiveerd worden.

Nogmaals kon een aanval van de frequentie monarchie op de galaxie van de mensheid worden teruggeslagen. Het galacticum begint een aanval op het territorium van de tegenstander voor te bereiden. Dit schijnt in Andromeda te liggen - en daarheen moet Atlan doorstoten.

ο»ΏLees meer ...

___________________________________

2516 β€’ 1935 – DE DOVEN VAN THIRDAL

Operatie op de planeet van de sterrenluisteraar – op de drempel van de donkere gratie.

De onsterfelijke Atlan en Gucky reizen met de JULES VERNE om meer te weten te komen over de mysterieuze vijand, op zoek naar de doven van Thirdal ... Gucky's missie verliep niet zoals hij zich had voorgesteld. De muisbever komt maar met weinig informatie terug ...

ο»Ώο»ΏLees meer ...

___________________________________

2517 β€’ 1936 – HET PROTOTYPE LEGER

De JULES VERNE bereikt Multika – Atlan op het spoor van geheime experimenten.

Atlan probeert met de JULES VERNE, waarvan de bemanning weer op verkenning wordt gestuurd, om meer over de geheimzinnige tegenstander in Andromeda uit te vinden en hij stuit daarbij op het prototype leger ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

ο»ΏLees meer ...

___________________________________

2518 β€’ 1937 – PATROUILLE VAN DE HALOETERS

Dadendrang en generatieconflict – ze stoten op Tefroders en Gaids.

Het doordringen naar Andromeda gebeurt op verschillende manieren. Ook Lingam Tennar en zijn kinderen proberen aan informatie over de frequentie monarchie te komende met de patrouille van de Haloeters ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

ο»ΏLees meer ...

___________________________________

2519 β€’ 1938 – DE ZONNE-IJKERS

Specialisten proberen het onmogelijke – de JULES VERNE waagt de doorstoot naar de sterrenhoop Bengar.

De JULES VERNE is via de Multika-zonnetransmitter opnieuw naar de Holoin-vijfhoek gereisd in de hoop de 'verboden' zonnentransmitter van de meesters van de eilanden te kunnen activeren. Atlan's mensen zijn werkzaam als de zonne-ijkers ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

2520 β€’ 1939 – GRENSGANGSTER VAN DE SLUIER

Ze doorvorsen Far Away – kristalschepen dringen door in de sterrenhoop.

In het Stardust-stelsel bevindt zich een polypoortstation dat wordt bedreigd door de frequentie monarchie; tegelijkertijd dreigt er nog een ander gevaar: de beschermende cocon rond hun nieuwe vaderland lost op. Dit wordt waargenomen door de grensgangster van de sluier ...

Lees meer ...

___________________________________

2521 β€’ 1940 – STRIJD OM HET KRUISWIEL

Perry Rhodan op een missie met het museumruimteschip – ze bereiken een geheimzinnige station.

Ook in deze editie blijven we in de sterrenhoop Far Away aan de zijde van Perry Rhodan. Er wordt een ander polypoortstation ontdekt. Dit leidt tot de strijd om het kruiswiel en Perry Rhodan ontmoet oude bekenden - en moest vaststellen dat ze vreemd voor hem zijn geworden ...

Lees meer ...

___________________________________

2522 β€’ 1941 – WINTER OP ZWERVER

Perry Rhodan bij onsterfelijken – HET is in gevaar.

Ook in deze aflevering blijven we in het onbekend ver weg gelegen Stardust-stelsel van de sterrenhoop Far Away. Daar ontvangt Perry Rhodan een bericht van zijn oude mentor HET: de superintelligente lijkt acuut bedreigd te zijn. Een indicatie daarvoor is de winter op zwerver ...

Lees meer ...

___________________________________

2523 β€’ 1942 – AAN DE RAND VAN AMETHIST

Hij is een krijger van de Jaranoc – en zijn vijand is het menselijke leven.

In deze aflevering blijven we nog in Far Away: de mysterieuze steden van het Stardust-stelsel staan in de belangstelling van vreemdelingen. Er doet zich iets nieuws voor in de tot nog toe ontoegankelijke zwervende steden, preciezer gezegd: aan de rand van Amethist ...

Lees meer ...

___________________________________

2524 β€’ 1943 – DE STORMPLANEET

De JULES VERNE in de donkere Hades-Wolk – Gucky doet een verbazingwekkende ontdekking.

In deze aflevering schakelen we over naar Andromeda, waar Atlan nog steeds zijn best doet om meer informatie over de geheimzinnige tegenstander te verkrijgen – één van zijn startpunten daarbij is de stormplaneet ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

2525 β€’ 1944 – DOOR DE OGEN VAN DE GAIDS

Ze zijn Andromeda's sterrenvolk – maar ze strijden aan de zijde van de frequentie-monarchie.

Atlan is ingesloten - en de vijand is even zo oud als goed bekend. Maar: is hij dat werkelijk? Hoe hebben de Gaids zich de laatste jaren ontwikkeld en in hoeverre is de frequentie monarchie daarin betrokken? De antwoorden levert Wim Vandemaan door de ogen van de Gaids ...

Lees meer ...

___________________________________

2526 β€’ 1945 – DE SPOKEN VAN GLEAM

Terranen verkennen een oude steunpuntwereld – ze beleven een bijzondere verrassing.

In deze aflevering blijven we in Andromeda en wijden we ons aan een planeet die al bij de eerste expeditie naar Andromeda van belang was. Op de stoottroepen van de JESSE OWENS wachten de spoken van Gleam ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

2527 β€’ 1946 – KLEINE STER VAN CHATRIA

Een Tefroods noodlot – de frequentie-monarchie toont haar ware gezicht.

In deze aflevering gaan we weer aan boord van de JULES VERNE. In een onbetekenend zonnestelsel komt het tot een onverwachte ontwikkeling – hoe gewetenloos de nog steeds onbekende machthebbers optreden als iemand massaal hun plannen verstoort ... XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

2528 β€’ 1947 – TRANSMITTERROULETTE

Ze zoeken de TRAITOR-jagers – en stoten op duistere zaken van de Akonen.

In deze Perry Rhodan aflevering wisselt het gebied van de handelingen - we gaan terug naar de Melkweg. Daar hebben de Terranen het aan de stok met de nalatenschappen van de terminale colonne TRAITOR. Men zal niet voor het laatst van hen vernomen hebben ...

Lees meer ...

___________________________________

2529 β€’ 1948 – DE WEG VAN DE VATROX

De frequentievolger en de Liga-agent – uit vijanden ontstaan kameraden.

In de Melkweg houdt Reginald Bull intussen de touwtjes strak in handen. Nadat het hem gelukt is de frequentievolger Sinnafoch, de bevelhebber van de vijanden, gevangen te nemen, moet hij de noodzakelijke informatie uit hem los zien te krijgen. Daarbij helpt de weg van de Vatrox ...

Lees meer...

___________________________________

2530 β€’ 1949 – DE OXTORNER EN DE MEHANDORSE

Op een ruimtevrachtschip van de Springers – de frequentievolger vecht geraffineerd.

Frank Borsch schreef ook het vervolg van deze dubbele aflevering. Daarin gaat het verhaal rond Sinnafoch naadloos verder. De frequentievolger heeft noodgedwongen een verbond met de Liga-agent gesloten. Maar al gauw dreigen er nieuwe gevaren ... XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

2531 β€’ 1950 – HET VUURBAKEN

In het Blauwe-stelsel staat iets groots te gebeuren – de maskerdrager en de Smiler gaan op onderzoek.

In de Melkweg schijnt buiten de polypoortstandplaatsen vrede te heersen. Dan komt er voor de galactische hoogwaardigheidsbekleders een uitnodiging binnen: de Akonen nodigen hen uit in hun streng geΓ―soleerde thuisstelsel. Daar ontstaat het vuurbaken ...

Lees meer ...

___________________________________

2532 β€’ 1951 – DOOD VAN EEN MAAHK

Op het polypoortstation DARASTO – het gevecht ontbrandt tussen de waterstofademers.

In deze aflevering schakelen we over naar Perry Rhodan en zijn metgezellen. Deze moeten de weg vinden binnen het polypoortnet en willen proberen de macht van de frequentie monarchie te breken of minstens hun uitbreiding tegen te houden. Daarbij ontmoeten ze oude bekenden ...

Lees meer ...

___________________________________

2533 β€’ 1952 – REIS NAAR DE NIEMANDSWERELD

Hij is een gast van de dood – en hij heeft een machtig vijand in het rijk van de fantomen.

Wat er met Perry Rhodan is gebeurd, is het onderwerp van deze aflevering. Auteur Wim Vandemaan schetst de gebeurtenissen rondom de onsterfelijke Terraan. Voor Perry Rhodan wordt het een reis naar de niemandswereld ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

2534 β€’ 2001 – DE GEZANT VAN DE MAAHKS

Gasten op de DARASTO – Mondra Diamond moet bemiddelen.

Ook in dit deel blijven we aan de zijde van Perry Rhodan en Mondra Diamond die door hun contacten met de schaduw-Maahks nieuwe informatie over de mysteries van de frequentie monarchie hopen te krijgen. En een nieuwe figuur verschijnt op het toneel: de gezant van de Maahks ...

Lees meer ...

___________________________________

2535 β€’ 2002 – DE ZIELENKERKER

Intriges in de frequentie-monarchie – Sinnafoch vecht voor macht en invloed.

Ook een andere hoofdpersoon is op weg naar de grote buurgalaxie: Sinnafoch, de bekende vertegenwoordiger van de tegenstander, een frequentievolger en daarmee een machtige tegenspeler van Rhodan. Wegens zijn falen tot dusverre dreigt voor hem echter de zielenkerker ...

Lees meer ...

___________________________________

2536 β€’ 2003 – DE VERBORGEN RUIMTE

Perry Rhodan krijgt een opdracht – en de JULES VERNE ontdekt het vuuroog.

Andromeda ontwikkelt zich steeds meer tot een slagveld, waarop vroeger of later een eerste beslissing moet vallen. Sinnafoch en Rhodan zijn dichter bij elkaar dan ze denken. Hij belandt midden in de vernietiging van het Sicatemo-stelsel. En dan onthult zich de verborgen ruimte ...

Lees meer ...

___________________________________

2537 β€’ 2004 – DE HANDELSSTER

Ze bestuderen het raadsel van FATICO – en doorlopen een buitengewone carriΓ¨re.

Perry Rhodan moet zich haasten als hij HET nog wil helpen - zoveel is hem wel duidelijk. Daar het bij Andromeda - of Hathorjan - om een centrum van de frequentie monarchie schijnt te gaan, is het zinvol daar ook actief te worden. Nu is zijn volgende doel de Handelsster ...

Lees meer ...

___________________________________

2538 β€’ 2005 – VERTREK VAN DE LICHTKRACHT

Ontmoeting in Totemhain – het geheim van de Lokopter.

We zullen al snel naar Andromeda terugkeren, maar in deze aflevering houden we ons bezig met een geheimzinnige gestalte: Alaska Saedelaere, hij voelt al lange tijd, dat er iets belangwekkends in aantocht is. De man met het masker is getuige van het vertrek van de LICHTKRACHT …

Lees meer ...

___________________________________

2539 β€’ 2006 – SCHRIJNEN VAN DE EEUWIGHEID

De maskerdrager en de ceremonie van de Lokopters – die laatste zeven worden verkozen.

De raadsels rond Alaska's nieuwe metgezel en de planeet van de Lokopters nemen toe. Alaska Saedelaere moet beslissen, hoe hij zijn missie zal voortzetten. De enige aanwijzing op de planeet van de Lokopters zijn de schrijnen van de eeuwigheid ... XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

2540 β€’ 2007 – ONDER DE SLUIER

Duel met het zwarte beest – en het geheim van de Aveda-maan.

In deze aflevering trekken we naar een nieuwe, ver verwijderde streek van de kosmos: de Faraway-sterrenhoop en het Stardust-stelsel. Het lukt de Haloeter Icho Tolot echter om een veiligheidsscherm te activeren dat de vijand afweert. Maar wat gebeurt er onder de sluier … ?

Lees meer ...

___________________________________

2541 β€’ 2008 – GEHEIM PROJECT STARDUST

Bitter besef van een Siganees – en wat dringt er door de sluier.

In deze aflevering blijven we nog in het Stardust-stelsel en observeren we hoe de mensheid onder de leiding van administrateur Timber F. Whistler zich verder tegen de troepen van VATROX-VAMU weert. Bovendien is er nog het geheime project Stardust ... XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

2542 β€’ 2009 – SHANDA'S VISIOENEN

Brandpunt Stardust-stelsel – iets akeligs verschijnt.

Terwijl de schepen van vice-admiraal Lexa buiten de sextadimsluier proberen hun positie te behouden, houdt slechts één vraag de gehele bemanning bezig: hoe vergaat het die van hen in het Stardust-stelsel? Meer daarover onthullen wellicht Shanda's visioenen ...

Lees meer ...

___________________________________

2543 β€’ 2010 – VLUCHT NAAR TALANIS

Stilte over Stardust City – twee mutanten zoeken een kans.

Heeft VATROX-VAMU het beschermende omhulsel van het Stardust-stelsel doorbroken? Wie kan die geestelijke macht in de weg treden, waarvoor zelfs de frequentie monarchie siddert? Deze volgende nieuwe aflevering vertelt de verdere avonturen van Shanda Sarmotte ...

Lees meer ...

___________________________________

2544 β€’ 2011 – GEVANGENEN VAN DE HANDELSSTER

Psychospel om FATICO – Rhodan's team stoot op een gelijkwaardige tegenstander.

We gaan terug naar de lokale groep, om precies te zijn naar de galaxie Andromeda. Zoals bekend zijn Perry Rhodan en Atlan daar beiden actief. Perry Rhodan begeeft zich op een commandoactie, maar de tegenstander is allesbehalve dom en maakt gevangenen van de handelsster ...

Lees meer ...

___________________________________

2545 β€’ 2012 – DE DOOD VAN DE VATROXEN

Aanval op een hibernatiewereld – de test voor een wapen tegen de frequentie-monarchie.

De Vatroxen zijn gewaarschuwd en de vorige keer aarzelden ze niet om een duidelijke boodschap te sturen en een heel zonnestelsel te vernietigen. De handelsster FATICO werd bij verrassing veroverd door de geallieerden en nu komt het werkelijk tot de dood van de Vatroxen ...

Lees meer ...

___________________________________

2546 β€’ 2013 – 26 MINUTEN TOT ITHAFOR

Ze bewapenen zich voor de finale aanval – kan de Melkweg helpen?

Voor het eerst in de miljoenen jaren durende geschiedenis van de frequentie monarchie ondervindt deze ernstige tegenslagen. Om een tegenaanval van de frequentie monarchie te voorkomen is er niet veel tijd - en er resten Perry Rhodan 26 minuten tot Ithafor ...

Lees meer ...

___________________________________

2547 β€’ 2014 – GARRABO MET DE DOOD

Atlan dirigeert de aanval van de geallieerden – maar de frequentie-monarchie is beslist niet weerloos.

Alle Vatroxen in de omgeving worden op het moment dat ze sterven in de 'zielenkerker' van de Maahks gezogen, niet in staat tot wedergeboorte. Maar ook de Vatroxen zijn geenszins onervaren in de krijgskunst. En het gaat verder – tot aan garrabo met de dood ...

Lees meer ...

___________________________________

2548 β€’ 2015 – HIBERNATIEWERELDEN

Aanval op de frequentie-monarchie – doel zijn die planeten van de wedergeboorten.

Voor het eerst in de miljoenen jaren lange geschiedenis van de frequentie monarchie lijdt deze ernstige tegenslagen: de Vatroxen treft de ene slag na de andere - en nu zijn zelfs de centra van hun cultuur in gevaar. Er is sprake van de hibernatiewerelden ...

Lees meer ...

___________________________________

2549 β€’ 2016 – VUUROGEN

VATROX-CUUR valt aan – het uur van de mythenverzamelaar breekt aan.

De frequentie monarchie ondervindt ernstige tegenslagen: nadat de alliantie de handelsster FATICO in handen is gevallen, treft de Vatroxen de ene na de andere klap - maar er rest hun nog één wapen dat hele werelden kan vernietigen. En dat zijn de vuurogen ...

Lees meer ...

___________________________________

2550 β€’ 2017 – DE WERELD VAN DE 20.000 WERELDEN

In een vreemde kosmos – Perry Rhodan doorvorst de diepten van een handelsster.

Alle gevaren zijn niet uit de weg geruimd. Twee derde van het ruimteschip JULES VERNE met Perry Rhodan aan boord werd op het eind van de beslissende slag om de handelsster FATICO weg getransporteerd - naar de wereld van de 20.000 werelden ... XXX XXX XXX XXX

Lees meer ...

___________________________________

2551 β€’ 2018 – HET WONDER VAN ANTHURESTA

Een merkwaardig wezen zoekt zijn meester – en ontmoet de Terranen.

Perry Rhodan is met de JULES VERNE in een onbekende verte gematerialiseerd en ziet zich aan zeer verrassende omstandigheden blootgesteld. Hoe zit het met de oeroude handelsster en de '20.000 werelden'? De bemanning ontwaart nu het wonder van Anthuresta ...

Lees meer ...

___________________________________

2552 β€’ 2019 – DODELIJK SPEL

Een Vatrox wordt wedergeboren – en een uitvinder ontmoet vreemden.

Sinnafoch is met twee begeleiders in een onbekende ruimte bij een vreemde cultuur terechtgekomen. Hoe ze weer uit dit onbekende land weg zullen komen is hun nog niet duidelijk - maar dat het moet ligt voor de hand. Het komt tot een noodlottige ontmoeting en een dodelijk spel ...

Lees meer ...

___________________________________

2553 β€’ 2020 – DE STAD IN HET MIDDEN VAN DE WERELD

Een frequentievolger wordt herschapen – en een uitvinder werpt zijn boeien af.

De verdere avonturen in heden en verleden van Sinnafoch en zijn ongelukkige metgezellen, samen met de onverhoopt gevonden vrienden de ontdekker en uitvinder F'har en zijn trouwe assistent L'hete, vinden plaats bij de stad in het midden van de wereld ...

Lees meer ...

___________________________________

2554 β€’ 2021 – DE LAAIENDE HEMELEN

Hun wereld is een schijf – wie haar redden wil moet boete doen.

In deze editie gaat het weer om Perry Rhodan en zijn bondgenoten, die eveneens in een vreemde ruimte onderweg zijn. Ze ontmoeten vreemde wezens en komen meer te weten over de merkwaardige sfeer waarin ze zich bewegen. En hun bewoners staren naar de laaiende hemelen ...

Lees meer ...

___________________________________

2555 β€’ 2022 – AAN DE RAND VAN DE ONDERGANG

Beslissing op de schijfwereld – is de catastrofe nog te verhinderen?

Van het kristalwezen Clun'stal horen Perry Rhodan & co meer over de omgeving. Er nadert een catastrofe en Perry Rhodan wordt nogmaals uitgedaagd. Een van deze werelden wordt door vernietiging bedreigd: Frerino staat aan de rand van de ondergang ...

Lees meer ...

___________________________________

2556 β€’ 2023 – BINNEN IN HET WONDER

Een piloot voor MIKRU-JON – en Mondra Diamond herinnert zich iets.

In het inwendige van de Dyson-sfeer is blijkbaar niet alles in orde. Rondom een gigantische handelsster cirkelen 20.000 schijfplaneten, zoals Zwerver, het vaderland van de superintelligente HET. Anders gezegd: de onsterfelijke bevindt zich binnen in het wonder ...

Lees meer ...

___________________________________

2557 β€’ 2024 – DE MENTALE PILOOT

Een Terraan leert zijn ruimteschip echt kennen – en een Terraanse ontmoet het irreΓ«le.

Terwijl Mondra Diamond op de afdrukken van de herinnering en de sporen van HET wandelt, blijft de vraag naar een piloot voor MIKRU-JON onbeantwoord. De schipbreukelingen krijgen nieuwe mogelijkheden om te handelen, dankzij de mentale piloot ...

Lees meer ...

___________________________________

2558 β€’ 2025 – DE STAD AAN EIND VAN DE WEG

De maskerdrager volgt een spoor – en begaat een taboebreuk.

Deze aflevering houdt zich bezig met de kosmische zwerver Alaska Saedelaere. Hij is aan boord van de LICHTKRACHT op zoek naar Samburi Yura die een spoor achterliet dat schijnbaar alleen de maskerdrager kan volgen. Voor hem ligt echter de stad aan eind van de weg ...

Lees meer ...

___________________________________

2559 β€’ 2026 – SPLINTER VAN HET KWAAD

Hij draagt het pak van de vernietiging – de ultramarijne-stad is in gevaar.

De laatste Enthoonse verdween, maar liet een spoor achter dat schijnbaar alleen de maskerdrager kon volgen. Intussen belandde ook zij in de ultramarijn-stad en kwam in bezit van een deel van VATROX-VAMU - een splinter van het kwaad ...

Lees meer ...

___________________________________

2560 β€’ 2027 – HET FLUISTEREN VAN HET VAMU

Een wedloop tegen de tijd – de rotspunt geeft haar eerste geheimen prijs.

In deze aflevering richten we ons op het Stardust-stelsel. Arndt Ellmer bericht hierin hoe het verzet zich tegen de overname door VATROX-VAMU zich organiseert. Deze valt hij het Stardust-stelsel aan en de mensen horen daar het fluisteren van het vamu ...

Lees meer ...

___________________________________

2561 β€’ 2028 – EILAND VAN DE GOUDEN VONKEN

Ze strijden tegen VATROX-VAMU – Talanis is hun laatste bakermat.

Ook deze volgende nieuwe aflevering is voorbehouden aan de avonturen van Timber F. Whistler en zijn metgezellen. De defensieve strijd vanuit Talanis tegen VATROX-VAMU krijgt meer steun. De laatste vrije mensen verbergen zich voor hem op het eiland van de gouden vonken ...

Lees meer ...

___________________________________

2562 β€’ 2029 – DE TRYONISCHE ALLIANTIE

De zoektocht naar een oeroude erfenis – rekruten voor de Vatrox.

In deze aflevering schakelen we over naar de galaxie Anthuresta en haar volkeren. Er zijn nog steeds Vatroxen, waaronder de gevaarlijke frequentievolger Sinnafoch. Deze verzamelen hun krachten tegen de vijand - en een daarvan is de Tryonische alliantie ...

Lees meer ...

___________________________________

2563 β€’ 2030 – IN HET MIDDELPUNT VAN HET VUUROOG

In opdracht van de frequentie-monarchie – een wetenschapster moet zich bewijzen.

Men houdt zich verder bezig met Sichu, een vertegenwoordigster van de Tryonische alliantie. Het plan om het PARALOX-ARSENAAL te vinden en te gebruiken schijnt onder andere met haar hulp versneld te worden. Als beste geleerden is ze werkzaam in het middelpunt van het vuuroog ...

Lees meer ...

___________________________________

2564 β€’ 2031 – DE VERLOREN STEM

Perry Rhodan stoot op ruimtepiraten – het kwartier van de young boys breekt aan.

De gebeurtenissen rondom het Stardust-stelsel zijn voor Perry Rhodan allang verleden tijd. De Terraan gaat met de MIKRU-JON ook naar Anthuresta, samen met Clun'stal Niemand en het concept Fellmer Lloyd/Ras Tschubai. Daar hoort Perry Rhodan de verloren stem ...

Lees meer ...

___________________________________

2565 β€’ 2032 – VASTREARS ODYSSEE

De frequentievolger vlucht – op zoek naar een nieuwe bestemming.

Ook een ander heeft zo zijn handen vol op onbekend terrein. Vastrear's odyssee weerspiegelt de situatie van de frequentie monarchie, die zich in een diepe crisis bevindt. Waar er een crisis om zich heen grijpt, ontstaan echter ook kansen die een dappere Vatrox kan gebruiken ...

Lees meer ...

___________________________________

2566 β€’ 2033 – OASE VAN DE WETENDEN

Ze zijn drie verschillend wezens – en bereiken in Anthuresta de wereld van de bevrijding.

Voor afzonderlijke Vatroxen verandert er weinig aan de precaire situatie, en heel wat frequentievolgers hebben met de gevolgen van de oorlog te kampen. De frequentievolger Sinnafoch, die net als Perry Rhodan in Anthuresta terecht was gekomen ontdekt de oase van de wetenden ...

Lees meer ...

___________________________________

2567 β€’ 2034 – DUEL BIJ DE CORRIDOR

Psychospel in de PACADEMO – Terranen te gast bij de Tryoonse alliantie.

Perry Rhodan intussen doorkruist in de verre oorden het deel van de machtigheidsballing van HET waarin ook het Stardust-stelsel ligt. In de galaxie Anthuresta stuit hij op de Tryoonse alliantie en begint het duel bij de corridor …

Lees meer ...

___________________________________

2568 β€’ 2035 – ACTIECOMMANDO INFILTRATIE

Doorstoot in het Stardust-stelsel – het moment van de waarheid.

VATROX-VAMU kon door de Terraanse kolonisten dank zij de hulp van HET voorlopig verjaagd worden. Daarmee is het gevaar echter niet geweken, maar gelukkig zijn er ook andere helpers. En hun actie vindt plaats met de codenaam actiecommando infiltratie ...

Lees meer ...

___________________________________

2569 β€’ 2036 – HET GOUDEN TIJDPERK

Een beslissende ontmoeting - Bellyr vertelt het verhaal van zijn voorouders.

Deze volgende nieuwe aflevering draait om de spannende gebeurtenissen rondom het Stardust-stelsel. Stuart Lexa doet een bijzondere ontdekking - en komt meer te weten over de achtergronden van een kosmische opdracht, en andere herinneren zich het gouden tijdperk ...

Lees meer ...

___________________________________

2570 β€’ 2037 – DE VAL VAN MASSOGYV

Een Terraan vindt bondgenoten – en een Vatrox bereidt een nieuwe list voor.

Niet alleen de Stardust-mensheid strijdt voor zijn vaderland, ook Perry Rhodan is in Anthuresta en zoekt naar bondgenoten. Er zijn echter andere humanoΓ―de volkeren, die zich als Tryoonse alliantie aan de Vatroxen hebben onderworpen. En Perry Rhodan belandt in de val van MASSOGYV ...

Lees meer ...

___________________________________

2571 β€’ 2038 – DE TIJDLOZE WERELD

Een kristalingenieur dringt door tot het verleden – en naar de sporen van zijn vergeten ik.

Een bondgenoot van Perry Rhodan is de Esnur Clun'stal, een zogeheten kristalingenieur van de legendarische Anthurianen, die zoekt naar de reden van zijn bestaan. Maar Clun'stal is een wezen zonder bewust verleden. Om dit te veranderen betreedt hij de tijdloze wereld ...

Lees meer ...

___________________________________

2572 β€’ 2039 – HOMUNKS BOODSCHAP

De tijd verstrijkt – het lot van HET ligt in Rhodan's handen.

HET - de oeroude mentor van de mensheid en de lokale galaxieën. Veel wezens dienden HET al als bemiddelaar, maar het meest vertrouwd is voor Perry Rhodan degene die hem ooit de eerste celdouche toediende. Dus schrikt hij in het bijzonder van Homunk's boodschap ...

Lees meer ...

___________________________________

2573 β€’ 2040 – DORKSTEIGERS DILEMMA

Een Stardust-Terraan wil een nieuwe alliantie – en een Ator moet zich bewijzen.

De Tryonische alliantie zou een bondgenoot kunnen zijn, maar die werkt samen met de Vatroxen. Men beschrijft de ontwikkelingen vanuit de optiek van de Ator Sichu Dorksteiger. Het opduiken van de Stardust-mensheid in hun thuisgalaxie voert echter tot Dorksteigers dilemma ...

Lees meer ...

___________________________________

2574 β€’ 2041 – HET LIED VAN DE VATROXEN

De beginperiode van een kosmische macht – een wetenschapster herinnert zich.

Het is de Stardust-mensheid gelukt om het vertrouwen te winnen van Sichu Dorksteiger, de getalenteerdste wetenschapster van de Tryoonse alliantie. Ze heeft een belangrijke ontdekking gedaan. In het kader van hun eerste gezamenlijke actie hoort zij nu het lied van de Vatroxen ...

Lees meer ...

___________________________________

2575 β€’ 2042 – VLUCHT NAAR ANTHURESTA

Het ontwaken van het vamu – de Vatroxen ontvangen een uniek geschenk.

Susan Schwartz vertelt verder over het opwindende leven van de Vatroxen. Sichu Dorksteiger kwam in contact met het bewustzijn van een vrouwelijke Vatrox, en doet verslag van het tweede leven van Lucba Ovichat met een gevaarlijke reis: de vlucht naar Anthuresta ...

Lees meer ...

___________________________________

2576 β€’ 2043 – POORT NAAR TERRA

Een vuuroog bedreigt het Sol-stelsel – en Atlan zoekt hulp op Talanis.

In deze aflevering keren we terug naar onze eigen Melkweg, het Sol-stelsel om precies te zijn. Reginald Bull bevindt zich in het Sol-stelsel, dat door een 'vuuroog' wordt bedreigd. En de onsterfelijke Arkonide Atlan gaat door de poort naar Terra ...

Lees meer ...

___________________________________

2577 β€’ 2044 – KOSMISCHE PUZZEL

Alle touwtjes in handen willen hebben – een transformatie staat te gebeuren.

Het levensgevaar voor HET is groter dan ooit tevoren en alleen een vertwijfeld plan kan de dood van de superintelligentie misschien nog uitstellen. Perry Rhodan staat weer in het centrum van het gebeuren. Maar wat hun te wachten staat is een kosmische puzzel …

Lees meer ...

___________________________________

2578 β€’ 2045 – HET STICHTELIJKE SCHOUWSPEL

De maskerdrager zoekt een zwartgat – en vindt zichzelf terug op een fantastisch toneel.

In deze aflevering verplaatsen we ons naar Alaska Saedelaere die zijn eigen bestemming volgt met zijn kobaltblauwe cilinderschip. Zijn tocht op zoek naar Samburi Yura en het kosmische geheim van de tijdroos. Daarbij wordt hij geconfronteerd met het stichtelijke toneelstuk …

Lees meer ...

___________________________________

2579 β€’ 2046 – DE SPELER EN DE DODEN

Ze zijn deel van een kosmisch schouwspel – een Androide bespeurt groot gevaar.

Alaska Saedelaere raakt in de ban van het stichtelijke toneelstuk. Maar welke samenhangen komen aan het licht door wat de onsterfelijke meemaakt? Het doek gaat weer op voor deze volgende nieuwe akte, daarbij ontmoet hij de speler en de doden …

Lees meer ...

___________________________________

2580 β€’ 2047 – HANDELSSTER IN HET VIZIER

Storm in het onderzoekscentrum – onderweg in de zilverbollen.

In deze aflevering richten we ons weer op de machtigheidsconcentratie van HET, waar zich de oorlog tegen de frequentie monarchie, ondanks de indrukwekkende overwinningen op de Vatroxen, verder voortsleept. Nu echter heeft de onsterfelijke Terraan een handelsster in het vizier …

Lees meer ...

___________________________________

2581 β€’ 2048 – WONDER IN GEVAAR

Laatste kans voor de JULES VERNE – en een val voor Julian Tifflor.

In deze aflevering schakelen we over naar een andere plek in Anthuresta. Een spil- en keerpunt waar alles om draait van de zoektocht zou het 'wonder van Anthuresta' kunnen zijn, maar uitgerekend voor dit relict van de Anthurianen geldt: wonder in gevaar …

Lees meer ...

___________________________________

2582 β€’ 2049 – EEN KIND VAN DE VONKEN

Zijn erfgoed komt tot uitbraak – in de strijd om 20.000 werelden.

De getrouwe Agrester en de indringers in de handelsster lijken tegenstanders te zijn, hoewel ze bepaalde doelen delen. Mondra Diamond en Julian Tifflor zoeken op dit moment in het 'wonder van Anthuresta'. En met hen ook een kind van de vonken …

Lees meer ...

___________________________________

2583 β€’ 2050 – PSI-INFERNO

Galactici in de handelsster – TALIN ANTHURHETTA dreigt de ondergang.

Welke mogelijkheden de getrouwe Agrester en de galactische indringers overblijven, zal de toekomst tonen. We richten ons in deze aflevering weer op Perry Rhodan zelf, die opnieuw op weg is naar TALIN ANTHURESTA. Maar eerst belandt hij in een psi inferno ...

Lees meer ...

___________________________________

2584 β€’ 2051 – DE OKRIVAR EN HET LOT

Twee Vatrox in een dodelijke duel – ieder middel is daarbij geoorloofd.

Perry Rhodan is niet de enige die een schijnbaar uitzichtloos gevecht voert. Ook een van zijn tegenstanders kent dat gevoel: Sinnafoch, die actief tegen de mensheid. In deze aflevering gaat het over Sinnafochs verdere lotgevallen, en zo ontmoeten de Okrivar en het lot elkaar ...

Lees meer ...

___________________________________

2585 β€’ 2052 – DE DANS VAN DE VATROXEN

Hij doorleeft de kwelling van de onsterfelijkheid – een Vatrox vecht tegen de dood.

Sinnafoch en Vastrear strijden met elkaar om een machtspositie binnen de frequentie monarchie, onder de leiding van VATROX-DAAG, zonder er rekening mee te houden hoe het daadwerkelijk met het imperium van de Vatroxen is gesteld - en daarmee begint de dans van de Vatroxen ...

Lees meer ...

___________________________________

2586 β€’ 2053 – DE FRAGMENTKNOP

Hij is een reizende op de sterrenrivier – en leeft op de wereld van de eeuwigheid.

In deze aflevering verplaatst de aandacht zich van Perry Rhodan's tegenstanders naar de serieheld zelf: de Terraan moet iets in handen krijgen om het in tijdkorrels uiteengevallen PARALOX-ARSENAAL te kunnen transporteren. Het enige hiervoor geschikte transportmiddel is de fragmentknop ...

Lees meer ...

___________________________________

2587 β€’ 2101 – OORLOG IN DE CORRIDOR

Een collaborateur en een diplomaat – de apocalyps nadert.

De zoektocht van de bondgenoten naar de tijdkorrels wordt steeds meer een wedloop tegen de tijd. Rhodan moet het PARALOX-ARSENAAL vinden om HET te kunnen helpen - maar het verblijf is onbekend. En daar, waar men sporen verwacht woedt een verschrikkelijke oorlog in de corridor ...

Lees meer ...

___________________________________

2588 β€’ 2102 – OPMARS VAN DE TITANEN

Aan de vooravond van de beslissing – twee geestelijke wezens brengen hun troepen in stelling.

Intussen komt eindelijk de zoektocht naar het PARALOX-ARSENAAL op gang. Maar hoe moet Perry Rhodan de verloren tijdkorrels vinden? En welke rol zal VATROX-VAMU dan spelen? Tot overmaat van ramp komt het in Anthuresta nu ook nog tot een opmars van de titanen ...

Lees meer ...

___________________________________

2589 β€’ 2103 – DOOD VAN DE FREQUENTIEVOLGERS

Machtsstrijd van de titanen – het conflict van de geestelijke wezens escaleert.

De oorlog tussen VATROX-DAAG en VATROX-VAMU lijkt in volle hevigheid te zijn losgebarsten. Verbitterd strijden de eenheden van de frequentie monarchie en de Jaranocs met elkaar. VATROX-VAMU valt de frequentie monarchie aan, en het komt tot de dood van de frequentievolgers ...

Lees meer ...

___________________________________

2590 β€’ 2104 – DE DODE EN DE STERVENDE

In de corridor van Anthuresta – op zoek naar het PARALOX-ARSENAAL.

Rhodan moet het PARALOX-ARSENAAL vinden om HET te kunnen helpen - hij wordt daarbij ondersteund door de man die hij ooit moest doden om toegang tot de onsterfelijkheid te krijgen. Deze man, Piet Rawland, is met HET verbonden en samen zijn beiden de dode en de stervende ...

Lees meer ...

___________________________________

2591 β€’ 2105 – IN OPDRACHT VAN DE SUPERINTELLIGENTIE

Hij zoekt naar het PARALOX-ARSENAAL – het spoor voert door ruimte en tijd.

Perry Rhodan is niet de eerste die ermee werd belast het PARALOX-ARSENAAL te vinden om HET te helpen, waarmee de mensheid op vele wijzen is verbonden. Hij stuit daarbij op een dood gewaande Lotho Keraete, die net als Rhodan onderweg was in opdracht van de superintelligentie ...

Lees meer ...

___________________________________

2592 β€’ 2106 – IN DE TIJDSPEER

Hij neemt de finale tocht op zich – en moet lijden zoals geen mens ooit eerder leed.

EΓ©n van de onsterfelijken moet zijn bestaan tot nu toe opgeven om de zoektocht naar de tijdkorrels succesvol te doorstaan. In deze aflevering wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van deze onvermijdelijke beslissing. De oplossing bevindt zich uiteindelijk in de tijdspeer ...

Lees meer ...

___________________________________

2593 β€’ 2107 – HET PARALOX-ARSENAAL

Een ontzaglijk machtsinstrument – in wiens handen zal het terecht komen?

Julian Tifflor doorloopt op zijn zoektocht miljoenen jaren en komt vreemdsoortige, bizarre levensvormen tegen in de tijdkorrels. De superintelligentie waarmee Perry Rhodan en de mensheid op veelvoudige wijze zijn verbonden is alleen te redden door één enkel middel: het PARALOX-ARSENAAL ...

Lees meer ...

___________________________________

2594 β€’ 2108 – ONTMOETING VAN DE ONSTERFELIJKEN

Perry Rhodan en Sinnafoch – beide doodsvijanden komen elkaar een tweede keer tegen.

We schakelen over naar de belevenissen van de Vatrox, die eerst tegen de mensen tekortschoot en die hen ondanks zijn dood gedurende de afgelopen maanden als vijand begeleidde. Nadat het PARALOX-ARSENAAL werd gevonden, komt het nu tot de ontmoeting van de onsterfelijken ...

Lees meer ...

___________________________________

2595 β€’ 2109 – ZWERVER OP DE TWEESPRONG

De tryortan-afgrond wordt een probleem – en VATROX-VAMU verschijnt.

Tot nu toe stond het voor de mensheid vast dat ze een bijzondere relatie heeft met haar mentor, de superintelligentie HET. Nu sterft HET en niemand is in staat om te zeggen wat voor uitwerking dit zal hebben op de Terranen. Zo staat inmiddels de kunstplaneet Zwerver op de tweesprong ...

Lees meer ...

___________________________________

2596 β€’ 2110 – REQUIEM VOOR HET SOLSTELSEL

De vertwijfelde strijd van de globisten – alleen hun inzet kan de Aarde nog redden.

Uiteindelijk draait alles om HET, de superintelligentie van Zwerver. HET schijnt met de dood te worden bedreigd als het niet de psi-energie van het PARALOX-ARSENAAL krijgt, maar dat is precies waar VATROX-VAMU ook achteraan zit. En zo komt het tot het requiem voor het Solstelsel ...

Lees meer ...

___________________________________

2597 β€’ 2111 – HYPERKOUDE

De prijs van het leven – een superintelligentie grijpt zijn laatste kans.

Het centrum van de LVT, de wieg van de mensheid, is in gevaar. Niets wat de Terranen tot nu toe hebben ondernomen tegen het vuuroog, kon ook maar iets uitrichten tegen het moorddadige geweld. Maar zo heet als de psi-materie kan branden, zozeer verstart HET in hyperkoude …

Lees meer ...

___________________________________

2598 β€’ 2112 – DOOD VAN EEN SUPERINTELLIGENTIE

Alles stevent af op een tragisch einde – Perry Rhodan en zijn bondgenoten moeten HET redden.

De superintelligentie verslindt wat zij maar kan en maakt daarbij geen verschil tussen energie die voor dit doel is bestemd en levende wezens die aan haar bescherming zijn toevertrouwd. HET heeft de psi-energie nodig, anders dreigt de dood van een superintelligentie ...

Lees meer ...

___________________________________

2599 β€’ 2113 – DE LAATSTE DAG

VATROX-Vamu grijpt naar het PARALOX-ARSENAAL – en een doodgewaande keert terug.

Met dit resultaat van de confrontatie tussen de opkomende geestelijke macht VATROX-VAMU en de verzwakte superintelligentie HET had Perry Rhodan geen rekening gehouden - en dat betekent voor de wereld van de oude vriend en mentor van de mensheid de laatste dag ....

Lees meer ...

___________________________________Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!


Dit niet commerciΓ«le Maanbrein.nl probeert zich te onderscheiden door bij elke uitgave een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de voorkant maar ook de achterkant en de afbeeldingen die tussen de tekst staan.

Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiΓ«, klik dan hier om je te abonneren. De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.