< vorige  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2599 • 2113    DE LAATSTE DAG


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuwe galactische tijdrekening dat komt overeen met het jaar 5050 van de christelijke jaartelling. Sinds enige tijd woedt er een strijd om de polypoortstations die zich over verscheidene galaxieën uitstrekt. De zogenaamde polypoortstations zijn overblijfselen uit een reeds lang vervlogen tijd, waarmee men reusachtige afstanden kan overbruggen. Wanneer de frequentie monarchie uit een millennialange slaap ontwaakt, maken hun leiders, de Vatroxen, onmiddellijk aanspraak op het transportsysteem en ettelijke melkwegstelsels.

De Terranen en hun bondgenoten verdedigen zich fel - en verslaan de frequentie monarchie in Andromeda en later ook in Anthuresta. Maar dan verschijnt een volgende macht ten tonele die ooit nauw met de Vatroxen verbonden was, maar inmiddels hun doodsvijand is: VATROX-VAMU.

Maar uiteindelijk draait alles om HET, de superintelligentie van Zwerver en mentor van de mensheid. HET verstijft in het dodelijke ijs en heeft dringend behoefte aan de psi-energie van het PARALOX-ARSENAAL om te overleven, maar net als die binnen handbereik komt, komt het tot een botsing tussen HET en VATROX-VAMU. VATROX-VAMU wint - en dat betekent voor de wereld van de oude vriend en mentor van de mensheid de laatste dag ...


De profetie van Gleam is in vervulling gegaan, een groot volk ging ten onder en Perry Rhodan staat op een nieuwe tweesprong in de geschiedenis. Enkele maanden van bittere confrontatie met het sterven van een superintelligentie waren voldoende om nieuwe voorwaarden te scheppen. Vanaf volgend nummer begint een geheel nieuwe verhalencyclus. Dit nummer is geschreven door Uwe Anton, de hoofdauteur van de serie.


Oorspronkelijke titel: Der letzte Tag

Auteur: Marc A. Herren

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): ruimteschip van de Twonoser door Torsten Renz

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: VATROX-Vamu grijpt naar het PARALOX-ARSENAAL – en een doodgewaande keert terug.


Locatie en tijdsruimte: Anthuresta – 11 tot 16 mei 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke moet zich schikken naar nieuwe omstandigheden. Mondra Diamond – De moeder van Rhodan's kind zoekt naar haar zoon Delorian. Lloyd/Tschubai – Het concept vertoont zich nog een laatste keer. Icho Tolot – De Haloeter volgt de weg van de Jaranoc.11 mei 1463 NGT, exacte tijd 18.57 uur: de superintelligentie HET heeft haar doodsschreeuw uitgestoten. Daarna breekt de 'laatste dag' aan. Kort ervoor hadden de Haloeter Icho Tolot en de Jaranoc Kardo Tarba onderhandeld over capitulatievoorwaarden zodat de gevechten worden gestaakt. Na de vermeende dood van HET is het alleen een kwestie van de tijd tot VATROX-VAMU het PARALOX-ARSENAAL in zich opneemt – met alle gevolgen van dien. De inzet van boeivelden tegen de slaglichter-avatar van VATROX-VAMU zorgt ervoor dat de entiteit niet in staat is het PARALOX-ARSENAAL in te lijven, dat zich nu langzaam maar zeker opdeelt in twee sferen.

De superintelligentie HET is gelukkig niet zoals gedacht gestorven maar heeft zijn toevlucht gezocht in het concept Fellmer Lloyd/Ras Tschubai, die langzaam de bekende gedaante aanneemt als de oude van Zwerver. Samen met de oude man wordt Perry Rhodan verplaatst naar de planeet Gleam waar de avatars van HET en VATROX-VAMU (in de gedaante van frequentievolger Sinnafoch) een duel leveren, aan het eind wordt VATROX-VAMU door HET opgenomen.

Terug in MIKRU-JON vertrekt men naar het PARALOX-ARSENAAL. De oude van Zwerver lost op in een gouden licht dat als een soort vonkenregen neervalt op de schijfwereld. De hyperkou verdwijnt evenals de winter. IJs en sneeuw smelten en het voorjaar breekt aan op Zwerver. Perry Rhodan wordt samen met Mondra Diamond uitgenodigd op de schijfwereld om daar antwoorden te krijgen. Hier ontmoeten ze de eerder door HET opgenomen neo-globisten die een keuze kunnen maken om terug te keren naar hun vroegere lichamelijke leven of te blijven in het bewustzijnscollectief van HET. Een groot deel blijft.

De superintelligentie heeft de psi-materie van het PARALOX-ARSENAAL in zich opgenomen met de hulp van Atlan's ridderaura als katalysator en zoals gepland zich erna gedeeld als eeneiige-superintelligentie-tweeling: HET en TALIN. Door de gebeurtenissen van de laatste tijd en de tweedeling van zijn machtigheidsballing was HET dusdanig verzwakt dat hij werkelijk dreigde te sterven. Alleen een verdere ontwikkeling naar een materiebron zou een een oplossing zijn geweest, maar ook de opname van alle levende wezens in zijn machtigheidsballing tot gevolg hebben. Door de tweedeling is deze ontwikkeling nu verzet naar een verre toekomst. De machtigheidsballing wordt ook opgedeeld: HET wordt zal over de lokale groep heersen terwijl TALIN de verre oorden overneemt. De schijfwereld die is gevormd uit de planeet Gleam krijgt de naam Peregrinus en wordt het anker voor TALIN terwijl HET weer zal terugvallen op Zwerver.

Fellmer Lloyd en Ras Tschubai worden weer opgenomen in HET, vele andere mutanten zoals Betty Toufry zijn echter voorgoed vervaagd en niet meer te redden. Als geschenk wordt de handelsster JERGALL verplaatst van Anthuresta naar de Melkweg. Bovendien ontstaat – door uitwerking van HET en TALIN – de nieuwe entiteit VAMU als zelfstandige entiteit uit het vamu van alle Vatrox, VATROX-CUUR, VATROX-VAMU, VATROX-DAAG en het KIND. Kort erna wordt bij VAMU alle herinneringen gewist door beide netzwevers Radyl en Felna via een korte transit en verdwijnt VAMU daarna voorgoed in de uitgestrektheid van het heelal, waarbij vele kegelruimteschepen van de Jaranoc zich aansluiten. Voor alle achtergebleven Jaranoc zal een nieuwe thuis worden gevonden.

Het toekomstige onderhoud van het polypoortnet zullen de schaduw-Maahks op zich nemen, waarbij dit netwerk nu weer beschikbaar zal zijn voor alle volken. Perry Rhodan speelt met de gedachten om via het netwerk andere polypoort-galaxies te bezoeken en de politiek de rug toe te keren.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende