< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2597 • 2111    HYPERKOUDE


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds enige tijd woedt in meerdere galaxies het gevecht om de polypoortstations.

De zogenaamde polypoortstations zijn het bewijs van een lang vervlogen tijd, waarmee gigantische afstanden kunnen worden overbrugd. Wanneer de frequentie monarchie uit een millennia lange diepslaap ontwaakt, eisen hun meesters, de Vatroxen, onmiddellijk de heerschappij over het transportsysteem en meerdere galaxies op.

De Terranen en hun bondgenoten verweren zich hardnekkig - en verslaan de frequentie monarchie eerst in Andromeda en later ook in Anthuresta: beide heersers van de Vatroxen, de geestelijke wezens VATROX-CUUR en VATROX-DAAG, worden vernietigd, de machtscentra van de Vatroxen uitgeschakeld. Maar de echte overwinning wordt behaald door een derde geestelijke macht die eveneens van de Vatroxen afstamt en deze nu verbitterd bestrijdt: VATROX-VAMU.

Ten slotte draait alles echter om HET, de superintelligentie van Zwerver en mentor van de mensheid. HET lijkt met de dood te worden bedreigd als het de psi-energie van het PARALOX-ARSENAAL niet krijgt, maar daar zit VATROX-VAMU ook achteraan. In het Solstelsel dreigt een vuuroog de mensheid te verslinden en HET verstart in hyperkoude ...


Dood en vuur hebben het Solstelsel verwoest, maar lang niet zo erg als werd gevreesd en niet in de eerste plaats door het vuuroog, maar door de mentor van de mensheid: HET. De superintelligentie verslindt wat zij maar kan en maakt daarbij geen verschil tussen energie die voor dit doel is bestemd en levende wezens die aan haar bescherming zijn toevertrouwd. Het PARALOX-ARSENAAL is het enige dat verlichting belooft, maar VATROX-VAMU aast ook op dit machtsmiddel. De beslissende confrontatie met Perry Rhodan is onvermijdelijk.


Oorspronkelijke titel: Hyperkälte

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: de prijs van het leven – een superintelligentie grijpt zijn laatste kans.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel, TALIN ANTHURHETTA – 11 mei 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Gucky – de muisbever voelt zich ellendig. Reginald Bull – De verdedigingsminister zit gevangen tussen HET en het vuuroog. Betty Toufry – De oud-mutante vermoedt een geheim en waagt alles. Eritrea Kush – de Stardust-Terraanse moet plotseling twee zilverbollen besturen.HET knaagt verder aan de substantie van TALIN ANTHURHETTA en aan ARCHETIM en APHANUR. Dan begint de superintelligentie zich ook nog aan de energie van Sol te laven, zodat een steeds groter wordende zonnevlek ontstaat. Zo wordt de in het Sol-stelsel razende hyperenergetische chaos nog erger als daarvoor. Er lijkt een zog te bestaan waarin Markanu, thuiswereld van de halfspoorwisselaars, steeds weer kort van plaats verwisselt met Zwerver. Tegelijkertijd lijkt Gleam zich te veranderen in een schijfwereld. Betty Toufry lijdt onder van de hyperkou van de superintelligentie waarmee ze nog steeds is verbonden door een mentale band. Ze denkt te herkennen dat er meer achter steekt – de doodsstrijd heeft nog iets anders te betekenen.

Nadat ze in het Sol-stelsel aangekomen zijn, observeren Betty Toufry en Eritrea Kush hoe het parablok ineenstort van de neo-globisten, HET-mutanten en Schohaaken, die het ontstekingsbevel van het vuuroog tot nu toe hebben geblokkeerd. De bal van psi-materie dreigt nu te exploderen. HET verslint nog eens 200 miljoen neo-globisten. De Schohaaken, ondersteunt door Betty Toufry, leiden psi-materie uit ARCHETIM's corpus in het uit instabiele psi-materie bestaande vuuroog, zodat dit wordt gestabiliseerd. Als het vuuroog de zon bereikt, wordt het door ARCHETIM's corpus opgenomen en vervolgens door HET verslonden – samen met de Schohaaken, duizenden vonkenmensen, nog meer neo-globisten en alle gereïncarneerde mutanten, behalve Betty Toufry en degenen die in TZA'HANATH zijn achtergebleven. Het TERRANOVA-scherm verdwijnt.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende