< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2594 • 2108    ONTMOETING VAN DE ONSTERFELIJKEN


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuwe galactische tijdrekening wat overeenkomt met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds enige tijd woedt de strijd om de polypoortstations, die meerdere galaxieën beslaat.

Die polypoortstations getuigen van lang vervlogen tijden; er kunnen gigantische afstanden mee worden overbrugd. Als de frequentie monarchie ontwaakt na duizenden jaren te hebben geslapen, maken de heersers, de Vatroxen, meteen aanspraak op de heerschappij over het transportsysteem en meerdere galaxieën.

De Terranen en hun bondgenoten verdedigen zich hardnekkig - en ze ontdekken de achillespees van de Vatroxen. Al snel winnen ze beslissende slagen in de Melkweg zowel als in Andromeda. Maar daarmee zijn niet alle gevaren bezworen: met de Vatroxen hangen minstens twee rivaliserende geestelijke wezens samen, die een heel wat grotere bedreiging voor de mensheid vormen.

Tegelijkertijd dreigt een nog groter gevaar: de dood van HET, de superintelligentie waarmee Perry Rhodan en de mensheid op allerlei manieren verbonden zijn. Nadat met Julian Tifflors hulp het PARALOX-ARSENAAL kon worden gevonden, komt het nu tot de ontmoeting van de onsterfelijken ...


Tot nu toe stond voor de Vatroxen vast dat hun leven weer zou beginnen nadat het was geëindigd. Hun Vamu maakte dat mogelijk. Maar na het einde van de geestelijke wezens die hun volk hadden gestuurd, en de overmacht van hun vijand VATROX-VAMU, bestaat die onwrikbare zekerheid niet meer.

Tot nu toe stond het voor de mensheid vast dat ze een bijzondere relatie heeft met haar mentor, de superintelligentie HET. Nu sterft HET en niemand is in staat om te zeggen wat voor uitwerking dit op den duur op zijn verhouding met de Terranen zal hebben. Michael Marcus Thurner beschrijft het verloop van de gebeurtenissen in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Begegnung der Unsterblichen

Auteur: Frank Borsch

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: TinTaalSamenvatting: Perry Rhodan en Sinnafoch – beide doodsvijanden komen elkaar een tweede keer tegen.


Locatie en tijdsruimte: Anthuresta – mei 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan wordt door een tegenstanders aangesproken die hem een gedurfde alliantie aanbiedt. Sinnafoch – De frequentievolger staat voor de restanten van een oeroud imperium. Satwa – De voor de operatie in Andromeda gekweekte autochtoon-ordonnans moet zich handhaven in een vreemde galaxie. Philip – De okrill heeft alles verloren.Eindelijk hebben de Terranen toegang tot het PARALOX-ARSENAAL. Maar hoe zal het over 30.000 lichtjaar naar Zwerver worden getransporteerd? Met de QUEEN OF ST. LOUIS hebben de Terranen wel een geschikte sleper, maar de plaatselijk rondrazende hyperstormen bemoeilijken deze aangelegenheid aanzienlijk. Erger nog: de chaos wordt veroorzaakt door de onvoorstelbare hoeveelheid psi-materie van het ARSENAAL, dit betekent dat de stormen worden 'meegesleept' zodat dit het transport erg zal bemoeilijken. Piet Rawland wil een afgeschermde tijdelijke zuigtunnel optrekken om het probleem te omzeilen. Een andere zuigtunnel moet de psi-materie midden in TALIN ANTHURHETTA transporteren. Het opbouwen van de tunnels neemt meerdere uren in beslag. Tijdens het wachten krijgt Perry Rhodan onverwacht bezoek. Op Satwa's aanraden wil Sinnafoch contact leggen met de Terranen om hen een bondgenootschap voor te stellen tegen VATROX-VAMU. Satwa heeft ook andere plannen. Ze neemt aan dat Rhodan zich niet zal inlaten voor een pakt met zijn aartsvijand. Ze wil daarom overlopen naar de Terranen. Om hen wat te kunnen bieden wil ze Philip ontvoeren. De okrill is sinds VATROX-DAAG's einde bewusteloos en zijn inductiecel werkt niet meer, maar mogelijkerwijs zijn in zijn geest restanten opgeslagen van herinneringen van de entiteit – en die zijn voor de Terranen zeker van grote waarde.

Met de vergelijkenderwijze schamele rest zijn vloot begeeft Sinnafoch zich naar de corridor van Anthuresta. Perry Rhodan gaat in voor een gesprek op afstand met hem, maar niet voor een alliantie. Hij verklaart zich alleen bereid om de Vatrox te beschermen tegen hun vijanden. Sinnafoch, die intussen het vernomen dat het PARALOX-ARSENAAL weer is opgedoken, bedankt hiervoor. Een vloot van Jaranoc-ruimteschepen duikt op die overgaan tot de aanval. Satwa probeert te vluchten, wordt echter door Sinnafoch gevangen. Om het PARALOX-ARSENAAL te beschermen beveelt Sinnafoch de versnippering van zijn vloot. Hij verklaart de frequentie-monarchie voor teloorgegaan. Al zijn onderdanen zijn vrij. De veldslaglichters vliegen vervolgens per toevalsgenerator naar bepaalde punten ergens in Anthuresta. Op deze wijze worden de Jaranoc weggelokt van de corridor. Rhodan stelt respectvol vast dat zijn aartsvijand een veilig transport mogelijk maakt van het ARSENAAL.

Met zijn veldslaglichter VAT-DREDAR vliegt Sinnafoch naar de planeet Yenter, een extreme wereld zoals Oxtorne. Hij landt met een sloep waarin zich buiten hem ook nog Satwa en de langzamerhand ontwakende okrill bevinden. De voormalige frequentievolger laat de kloon-Tefroodse vrij. Ze mag naar de VAT-DREDAR terugkeren, die op zijn bevel nu onder hun commando staat. De wapens van de VAT-DREDAR zijn echter voor 24 uren geblokkeerd en Satwa zal meteen door de bemanning worden gedood als ze probeert om over te lopen naar de Terranen.

Philip ontwaakt. Hij is nu weer het roofdier dat hij was voor het inbrengen van de inductiecel. Sinnafoch weet dat hij voor de okrill niets anders is dan prooi. Philip reageert precies zoals Sinnafoch het heeft gewenst: hij dood de Vatrox.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende