< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2592 • 2106    IN DE TIJDSPEER


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds enige tijd woedt in meerdere galaxies het gevecht om de polypoortstations.

De zogenaamde polypoortstations zijn het bewijs van een lang vervlogen tijd, waarmee gigantische afstanden kunnen worden overbrugd. Wanneer de frequentie monarchie uit een millennia Iange diepslaap ontwaakt, eisen hun meesters, de Vatroxen, onmiddellijk de heerschappij over het transportsysteem en meerdere galaxies op.

De Terranen en hun bondgenoten verweren zich hardnekkig - en ze ontdekken de achilleshiel van de Vatroxen. Ze slagen er snel in beslissende overwinningen zowel in de Melkweg als in Andromeda te behalen. Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd. De Vatroxen zijn verbonden met nog twee rivaliserende geestelijke wezens die veel bedreigender zijn voor de mensheid. Tegelijkertijd dreigt er een nog veel groter gevaar: de dood van HET, de superintelligentie waarmee Perry Rhodan en de mensheid op vele wijzen verbonden zijn. Rhodan moet het PARALOX-ARSENAAL vinden om HET te kunnen helpen. Lotho Keraete is daarbij een grote hulp, maar de oplossing bevindt zich uiteindelijk in de tijdspeer ...


Julian Tifflor doorloopt op zijn zoektocht naar 'kelk en kroon' miljoenen jaren en komt vreemdsoortige, bizarre levensvormen in de kruimels van de tijdkorrels tegen - opoffering en verlies zijn daarbij de metgezellen van iedere nieuwe aanwinst. Over het vervolg van deze reis, die zijn doel nadert, vertelt Leo Lukas in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Im Zeitspeer

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: hij neemt de finale tocht op zich – en moet lijden zoals geen mens ooit eerder leed.


Locatie en tijdsruimte: Anthuresta – 10 mei 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraanse resident staat op de drempel van het PARALOX-ARSENAAL. Julian Tifflor – Hij beleeft zware tijden. Krepsh en Velrit – Broer en zus leiden de weg als reisgidsen. Urga Chremtaka – De herbergierster van een cybarak ziet haar naam graag dubbel onderstreept. Duleymon de zevenenzestigste – De alleenheerseres weet wat ze wil en hoe ze het krijgt.Julian Tifflor wordt verkozen om de tijdspeer te betreden. Perry Rhodan, Icho Tolot en Lotho Keraete willen hem eigenmachtig volgen, worden echter teruggeworpen. Mutanten krijgen de opdracht om naar Tifflor te zoeken. Tanio Ucuz neemt een energetische verbinding waar waarin hij zich kan invoegen.

Tifflor rematerialiseert ondertussen in een ruimte die in zichzelf is gekeerd die hoort bij de eerst tijdkorrel van de tijdspeer, 300.000 jaar in het verleden. Een kunstmatig wezen in de gedaante van een Darturka, die zichzelf Barbakan noemt, haalt de Terraan op en voert hem door een landschap waarin verschillende wezens ronddartelen. Onder andere de broer en zus Krepsh en Velrit, met een lengte van negentig centimeter, die er voor Tiff uitzien als een mix van oorlogsordonnans en Singuva. Ze weten precies wie hij is want Tiff's verschijnen werd al sinds onheuglijke tijden voorspeld in het spoorboek.

De profetie volgend leiden beide de Terraan naar een cybarak, waar hij 'behandelt' zal worden. Hij wordt door Urga Chremtaka ontvangen, een groot hagediswezen, zij houdt zich bezig met zijn nog altijd niet functionerende cellenactiveerder: de bijzondere signatuur van de activeerder lijkt veel weg te hebben van de geëmitteerde tastende straling van de tijdkorrels, wat in een andere tijd tot het ontstaan van hyperbliksems kan leiden in de corridor van Anthuresta, die de cellenactiveerder zal deactiveren zodra diens signatuur wordt gemeten. Zodoende heeft Tiff – geheel onvrijwillig – de voorwaarden voor zijn huidige situatie zelf geschapen.

Tiff's volgende doel is de 'grote barrière', een veldslaglichter van de frequentie-monarchie. Daar ontmoet hij een vrouwelijke Vatrox genaamd Duleymon die over deze tijdkorrel heerst. Ze verklaart dat de tijdkorrels door een soort corridor met elkaar zijn verbonden en dat ze bij hun ontstaan delen van bewoonde werelden hebben meegenomen, die als een 'korst' zijn samengeklonterd rondom de nulveldblazen. Ook later zijn levende wezens nog op deze korsten terecht gekomen omdat telkens weer ruimteschepen naar binnen werden gezogen.

Duleymon en minstens 66 generaties van haar voorouders hebben op Tiff's aankomst gewacht want alleen hij is in in staat om de corridor te doorkruisen en de Perianth-sleutels te bergen van alle tijdkorrels. De fragmentatie van het PARALOX-ARSENAAL in twintig tijdkorrels was een veiligheidsmaatregel en alleen met de Perianth-sleutels krijgt man toegang tot de controle-installaties van de tijdkorrels. Natuurlijk bevindt zich in geen enkele tijdkorrel de bijpassende sleutel. Tiff moet Duleymon alle sleutel brengen zodat ze de tijdkorrels weer kan verenigen en aan haar volk kan overdragen.

Alle eerdere pogingen om door de tijdspeer heen te komen zijn mislukt want voor de weg door de corridor heeft men miljoenen jaren nodig, terwijl in de tijdkorrels maar enkele uren verstrijken. Hoogwaardige techniek functioneert niet in de corridor, maar deze is wel volgelopen met vitaalenergie die Tiff's cellenactiveerder oplaadt, slaap en voedselopname onnodig maakt en alles intact laat wat Tiff op zijn lichaam draagt. Dit kan Tiff allemaal nalezen in het spoorboek. Hij is opnieuw niet bijzonder verrast als hij vaststelt dat hij dit boek zelf heeft geschreven... moet schrijven... zal gaan schrijven.

Tifflor betreedt de corridor en loopt millennia en miljoenen jaren door. In de corridor is er helemaal niemand – Tiff is volledig op zichzelf aangewezen. Van Duleymon heeft hij een detector gekregen waarmee hij een sleutel kan lokaliseren. Dat lukt hem in een van de tijdkorrels na enkele moeilijkheden. Een van de sleutels bevindt zich binnenin het lichaam van een bizar wezen genaamd Banifour Crumplei, eens orbiter van Cryel van Laox, een ridder van de diepte. Ook dit wezens schijnt Tiff te kennen. Het moet zichzelf doden, waarna Tiff aan de sleutel kan komen als het lichaam is vergaan. Crumplei heeft een laatste wens: Tiff zal Rhodan – als hij hem weer ontmoet – mededelen dat hij voor zijn ridderaura moet vechten.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende