< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2591 • 2105    IN OPDRACHT VAN DE SUPERINTELLIGENTIE


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds enige tijd woedt de strijd om de polypoortstations, die meerdere galaxieën omspant.

De zogenaamde polypoortstations zijn getuigenissen van een lang vervlogen tijd, waarmee zich gigantische afstanden laten overbruggen. Wanneer de frequentie monarchie uit een millennia lange rustslaap ontwaakt, eisen hun heren, de Vatroxen, meteen de heerschappij over het transportsysteem en verscheidene galaxieën op.

De Terranen en hun bondgenoten verdedigen zich fel - en ze ontdekken de achilleshiel van de Vatroxen. Al snel slagen ze erin beslissende slagen in de Melkweg zowel als in Andromeda te winnen. Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd. Met de Vatroxen staan twee rivaliserende geestelijke wezens, die veel gevaarlijker voor de mensheid zijn, in verband.

Tegelijkertijd dreigt er een veel erger gevaar: de dood van HET, de superintelligentie waarmee Perry Rhodan en de mensheid op veelvoudige wijze verbonden zijn. Rhodan moet het PARALOX-ARSENAAL vinden om HET te kunnen helpen - en hij stuit daarbij op een dood gewaande Lotho Keraete, die net als Rhodan onderweg was in opdracht van de superintelligentie ...


Eén van de onsterfelijken moet zijn bestaan tot nu toe opgeven om de zoektocht naar de tijdkorrels succesvol te doorstaan. In de volgende aflevering wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van deze onvermijdelijke beslissing.


Oorspronkelijke titel: Im Auftrag der Superintelligenz

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): zilverbol door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: hij zoekt naar het PARALOX-ARSENAAL – het spoor voert door ruimte en tijd.


Locatie en tijdsruimte: Anthuresta, Andromeda – 297.388 v. Chr., 22 februari 1291 NGT, 17 augustus 1323 NGT en 10 mei 1463 NGT (297.388 v. Chr., 4878, 4910 en 5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Julian Tifflor – De plotseling sterfelijke kiest een alternatief. Lotho Keraete – de bode van HET faalt bij de noodlottige zoektocht in de corridor. Perry Rhodan – De Terraan moet zich losmaken van een oude metgezel. Diepte-Eén – Een element van de bode van HET maakt zich zelfstandig. Negra Tolt – Lotho Keraete's grote liefde dreigt te sterven.Een wormachtig object komt uit Lotho Keraete's mond en zet zich vast op Julian Tifflor. Het ding is een soort 'veiligheidsmodule' van de metaalmens dat ook na zijn dood nog actief kan blijven. Het heeft een eigen bewustzijn, genaamd DiepteEén en deelt Tifflor mee hoe Keraete weer tot leven kan worden gewekt. Nadat dit is gelukt keert DiepteEén terug naar Keraete. Samen vertellen ze hoe de actuele situatie is ontstaan.

Op 22 februari 1291 NGT trad Lotho Keraete aan als nieuwe bode in dienst van HET. Op 17 augustus 1323 NGT toonde HET hem het Stardust-stelsel in Anthuresta en de zich vormende sextadimsluier. Na de nederzetting van miljoenen Terranen in hun nieuwe thuis en het verdwijnen van de teletrans-wissel op 13 november 1346 NGT reisde Keraete naar de corridor van Anthuresta en een planetoïde, die ooit door ESTARTU werd ingericht voor observatiedoeleinden, waar hij zich uitrustte met een zilverbol, een fictiefoverbrenger, een sextadimsluier en een tijdomvormer. ESTARTU had voor de afsplitsing met HET (wat met hulp van de Anthurianen gebeurde) ontdekt dat de corridor tien miljoen jaar eerder was ontstaan door een catastrofe, die had geleid tot de dematerialisatie van alle zonnen en planeten in dit gebied. In de corridor bestonden meerdere nulveldblazen, die 'in die toekomst wezen' en tijdkorrels werden genoemd. De eerste tijdkorrel was te dateren tot het moment van de catastrofe. Gezamenlijk vormden de nulveldblazen de tijdspeer.

Toen wist HET al dat de in het PARALOX-ARSENAAL verzamelde psi-materie spoedig van levensbelang zou worden en dat Keraete het arsenaal moest vinden. Hij reisde terug naar het jaar 297.388 v. Chr., in de tijd dat de laatste tijdkorrel was ontstaan en VATROX-VAMU had geprobeerd om het arsenaal in te lijven toen het op dat moment nog was gepositioneerd in het centrum van TZA'HANATH. Het was net als TALIN ANTHURHETTA verankerd in het psionische netwerk. Keraete reisde naar de handelsster TAQARAN in Andromeda. Vlakbij was ooit het vorstrobijn kortstondig gematerialiseerd, voordat het door de Porleyters werd verankerd, en door deze gebeurtenis was TAQARAN teruggevallen in het standaarduniversum. Hier ontmoette de Hathors Yuga en Marduk Lethos enkele weken later de Andury, die zich verder ontwikkelden tot de Elfahders. Bovendien bevond de planeet Gleam zich in de buurt. Voordat Keraete zich tegenover TAQARAN legitimeerde als hoge rang gevolmachtigde, maakte hij een uitstapje naar deze planeet. Daarna werd hem de toegang geweigerd tot de handelsster. TAQARAN werd overspoeld met steeds meer psi-materie en veranderde in een vuurbaken waardoor VATROX-VAMU werd aangelokt. De entiteit verslond de psi-materie en viel Lotho's zilverbol aan, die zich echter kon verweren. Er ontstaat een energetische navelstreng tussen TAQARAN en het ARSENAAL waar Keraete in vloog, achtervolgd door VATROX-VAMU. De entiteit probeerde Keraete mentaal te beïnvloeden. DiepteEén veranderde zich onder andere in Keraete's allang overleden geliefde Negra Tolt om de metaalmens tot verzet te motiveren. Keraete zette de sextadimsluier in, waarna de navelstreng oploste en VATROX-VAMU verdween.

DiepteEén activeerde de tijdomvormer om naar de toekomst terug te keren. Daardoor ontstond een catastrofe waardoor het arsenaal uiteen viel in tijdkorrels en de corridor zone ontstond. Het arsenaal werd tien miljoen jaar naar het verleden geslingerd, waarbij het in twintig etappes grote hoeveelheden aan psi-materie afscheidde die werden ingebed in nulveldblazen zonder eigen tijdverloop. Deze tijdkorrels verdeelden zich over de vector die naar het verleden was gericht en vormden de tijdspeer. Verreweg het grootste deel kwam in Anthuresta te liggen. Door deze gebeurtenis werden alle zonnen en planeten in een gebied van meerdere lichtjaren verplaatst naar de hyperruimte, waar ze vermoedelijk ontploften. Keraete werd verplaatst in een hyperstagnatie.

Daarmee eindigt Keraete's verhaal. Om zijn falen weer goed te maken moet iemand zich in de tijdspeer begeven doormiddel van de nog steeds actieve tijdomvormer, die op de een of andere manier is verbonden met de dwaalmaan waarin Keraete werd gevonden. Dit is de laatste kans om de psi-materie van het ARSENAAL te bergen en naar het relatieve heden te brengen. Met een zilverbol bereiken Perry Rhodan, Tifflor, Icho Tolot en Keraete de maan. Een soort poort vormt zich en een mentale stem klinkt. Deze verkondigt dat alleen een persoon de poort kan binnengaan. Onmetelijk leed en een zware last wacht de uitverkorene.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende