< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2586 • 2053    DE FRAGMENTKNOP


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekenÍng. Sinds enige tijd woedt de strijd om de polypoortstations, die meerdere galaxieën omspant.

De zogenoemde polypoortstations zijn getuigenissen van een lang vervlogen tijd, waarmee zich gigantische afstanden laten overbruggen. Wanneer de frequentie monarchie uit een duizenden jaren lange rustslaap ontwaakt, eisen hun heren, de Vatroxen, meteen de heerschappij over het transportsysteem en verscheidene galaxieën op.

De Terranen en hun bondgenoten verdedigen zich heftig - en ontdekken de achilleshiel van de Vatroxen. Al snel slagen ze erin beslissende slagen in de Melkweg zowel als in Andromeda te winnen. Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd. Twee rivaliserende geestelijke wezens verbonden met de Vatroxen zijn veel gevaarlijker voor de mensheid.

Tegelijkertijd dreigt er een veel groter gevaar: de dood van HET, de superintelligentie waarmee Perry Rhodan en de mensheid op veelvoudige wijze verbonden zijn. Rhodan moet het PARALOX-ARSENAAL vinden om HET te kunnen helpen - of de superintelligentie op een andere manier voldoende psi-materie bezorgen. Het enige hiervoor geschikte transportmiddel is de fragmentknop ...


Wie zou hebben gedacht dat iemand die al meermaals gedood werd, nu een belangrijke helper van Perry Rhodan wordt? Desondanks is alle hulp voor niets als het PARALOX-ARSENAAL niet gevonden kan worden.

De volgende aflevering vertelt over de zoektocht van de bondgenoten naar de tijdkorrels, wat steeds meer een wedloop tegen de tijd wordt.


Oorspronkelijke titel: Die sectorknospe

Auteur: Wim Vandemaan

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: hij is een reizende op de sterrenrivier – en leeft op de wereld van de eeuwigheid.


Locatie en tijdsruimte: Zwerver, TALIN ANTHURHETTA – 9 mei 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan volgt een kosmisch leidraad. Mondra Diamond – Perry Rhodan's begeleidster volgt hem door ijs en tijd. Tataoparan – Een Anthuriaanse stuurman heeft heimwee. Piet Rawland – Een man met een verleden houdt een tijdloos wezen gezelschap.Texas, eind van de 19e eeuw oude tijdrekening. De revolverheld Piet Rawland was met vier andere outlaws onderweg naar El Paso om de plaatselijke bank te overvallen. Voor de stad ontmoette de mannen een wonderlijke vreemdeling, waar vlinders omheen fladderen. Rawland raakte vertrouwd met hem. De overval ging catastrofaal mis. Het kwam tot een schietpartij met de sheriff en zijn hulpen. Rawland's kompanen werden neergeschoten, hijzelf kreeg twee treffers in zijn borst. Daarna bevond hij zich noch in de hel noch in de hemel, maar wel in gezelschap van de merkwaardigen vreemdeling. Deze nam hem mee op een fantastische reis met als doel de kunstwereld Zwerver. Rawland werd daarna een hulp van HET. Hij verrichtte enkele dingen voor de superintelligentie; onder andere liet hij zich in het jaar 1976 door Perry Rhodan neerschieten en werd na eeuwen, wat voor hem als een droom verliep waarin alleen de robot Steambody hem gezelschap hield, tot piloot opgeleid voor een fragmentknop. HET was van plan om de fragmentknop op een dag over te dragen aan Perry Rhodan. Rawland zou in geval van nood als vervanger dienen.

Op 9 mei 1463 NGT arriveren Perry Rhodan en Mondra Diamond op Zwerver. Ze worden naar een western-stad gedirigeerd, waarin ze Rawland ontmoeten. Evenwel kan Rhodan zonder ridderaura zichzelf niet meteen identificeren. Hij moet een nieuw raadsel oplossen: Mondra moet de revolverheld met diens colt neerschieten. Rawland maakt het niets uit; hij is aan zoiets dergelijks intussen wel gewend. Aan boord van de fragmentknop overhandigt Rawland zijn gasten de mnemo-leidraad - een opslagmedium dat vreemde herinneringen plant in het bewustzijn van zijn drager. Het zijn de herinneringen van alle vroegere stuurmannen van de fragmentknop BATIOVREE.

Zo vernemen Rhodan en Mondra dat de fragmentknoppen 9.870.000 jaar geleden door de Anthurianen werden gemaakt om Tryortan-afgronden te bevaren en als transportmedium nuttig waren. De fragmentknoppen waren derivaten van Anthuriaans erfgoed. Het genetische substraat werd biomechanisch uitgerust en met miljarden robots 'bemand'. Hoewel de fragmentknoppen een eigen bewustzijn bezaten hadden ze altijd een stuurman nodig. Deze controleerde en bestuurde de enorme massa psi-materie die in de fragmentknoppen was opgeslagen en voor vele doelen werd ingezet, vooral voor de aandrijvingsorganen. De Anthuriaan Tataoparan was de eerste stuurman van BATIOVREHET en dit was ook de eerste gereed gestelde fragmentknop. Hij doorkruiste een Tryortan-afgrond en zette psi-materie-sondes uit. Zo legde hij de grondslag voor het polypoortnet. Later leerde ook de Vatrox als hulpvolk van de Anthurianen om fragmentknoppen te besturen. Na de rebellie van de Vatrox tegen die Anthurianen vielen de fragmentknoppen in handen van de frequentie-monarchie, die toen werden bestuurd door de Vatrox. Later werden 95 fragmentknoppen, vermoedelijk door HET, uit het bezit van de frequentie-monarchie ontnomen en naar Amringhar overgebracht, waar ze verondersteld in veiligheid waren, later echter in handen vielen van de Kybb en met Tagg Kharzani's hulp werden ingezet als Kybb-titanen, die uiteindelijk tot op enkele exemplaren ondergingen in de strijd tegen de Terranen.

De fragmentknop erkent Rhodan wanneer hij zijn controller inzet. De Terraan zal zich met de rol van commandant tevredenstellen, Rawland zal stuurman worden. Op zijn voorstel wordt de fragmentknop omgedoopt met de naam QUEEN OF ST. LOUIS - een reminiscentie aan Rawland's oude droom om ooit een stoomboot te besturen. Terug in TALIN ANTHURHETTA wordt een transferkoker naar het Stardust-stelsel ingeschakeld. 3000 LVT-BOXEN, 1000 fragmentruimteschepen van de Posbi's en 2000 Haloeter-schepen worden als eerste contingent van Andromeda via FATICO verlegd naar Anthuresta. 489 krathvira-houders worden overgedragen en naar Zwerver gebracht, waar het vamu van miljarden Vatrox en VATROX-CUUR worden opgenomen in HET. De superintelligentie herstelt iets en kan met Rhodan praten. HET herhaalt echter alleen de bekende eis voor het PARALOX-ARSENAAL. Delorian Rhodan is kort te zien.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende