< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2585 • 2052    DE DANS VAN DE VATROXEN


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening dat komt overeen met het jaar 5050 van de christelijke jaartelling. Sinds enige tijd woedt er een strijd om de polypoortstations die zich over verscheidene galaxieën uitstrekt. De zogenaamde polypoortstations zijn overblijfselen uit een lang vervlogen tijd, waarmee men reusachtige afstanden kan overbruggen. Wanneer de frequentie monarchie uit een millennia lange slaap ontwaakt, maken hun leiders, de Vatroxen, onmiddellijk aanspraak op het transportsysteem en ettelijke melkwegstelsels.

De Terranen en hun bondgenoten verdedigen zich fel - en ze ontdekken de achilleshiel van de Vatroxen. Al snel winnen ze verscheidene slagen in de Melkweg en Andromeda, maar daarmee zijn niet alle gevaren uit de weg geruimd. Met de Vatroxen zijn twee rivaliserende geestelijke wezens verbonden die voor de mensheid veel bedreigender zijn.

Tegelijkertijd dreigt een nog groter gevaar: de dood van HET, de superintelligentie met wie Perry Rhodan en de mensheid op allerlei manieren verbonden zijn. Rhodan moet naar het schijnt het PARALOX-ARSENAAL vinden om HET te kunnen helpen - maar daarvoor heeft hij tot dusver geen enkel bruikbaar spoor. Tegelijkertijd ontbrandt onder de tegenstanders van de Terranen een onderlinge strijd - en daarmee begint de dans van de Vatroxen ...


Aan het conflict tussen Sinnafoch en Vastrear is in feite een eind gekomen door het verschijnen van de Jaranocs. Nochtans beschikt Sinnafoch voortaan over informatie die een iets ander licht op zijn leven zou kunnen werpen.

In de volgende aflevering verplaatst de aandacht zich van Perry Rhodans voornaamste tegenstanders naar de serieheld zelf: de onsterfelijke Terraan moet een sectorknop in handen krijgen om het in tijdkorrels uiteengevallen PARALOX-ARSENAAL te kunnen transporteren.


Oorspronkelijke titel: Der Tanz der Vatrox

Auteur: Frank Borsch

Omslag: © Dirk Schulz (samen met Michael Peter)

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: hij doorleeft de kwelling van de onsterfelijkheid – een Vatrox vecht tegen de dood.


Locatie en tijdsruimte: TZA'HANATH, Bra-Nok-Zo, Duerchan – 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Sinnafoch – De frequentievolger verwacht een biecht van zijn tegenstander. Vastrear – De Vatrox openbaart de geheimen uit zijn leven. Equarma – de Vatrox schat haar vrijheid hoger in dan haar leven.Sinnafoch ziet er voorlopig van af om Vastrear neer te schieten - hij wil eerst diens verhaal horen en vernemen wie Equarma was.

9,79 miljoen jaar geleden, ca. 30.000 jaar na de opstand tegen de Anthurianen, was Vastrear nog frequentiekandidaat en had hij de opdracht om het volk van de Voidular te werven voor de frequentie-monarchie. Sinds de zege over de Anthurianen verzamelde de frequentie-monarchie psi-materie en sloeg deze op in het PARALOX-ARSENAAL om het op een dag als ultiem wapen in te zetten tegen VATROX-VAMU. De aangeworven volken kregen toegang tot de techniek van de frequentie-monarchie en moesten als tegenprestatie psi-materie aan ze leveren. Vastrear vervulde zijn opdracht met de hulp van Equarma Inalter, hij ontmoette haar voor het eerst op de planeet Voidur. Vervolgens werd hij tot frequentievolger benoemd. Hij was meteen verliefd op de Vatrox-vrouw en ontmoette haar daarna telkens weer - onderbroken door lange hibernatiefases tussen de hyperdepressies. Vastrear dacht dat Equarma op Hibernatie-5 werkte aan het vervaardigen van klonen. Frequentievolger Expeput vertelde hem echter wat anders. Vermoedelijk hoorde Equarma tot een geheime vrouwenorde die een revolutie plande.

Toen Equarma stierf en in een kloon werd wedergeboren was ze blind. Ondanks dat was ze tevens veranderd, Vastrear geloofde dat stellig - beide vervreemden van elkaar. Vastrear observeerde hoe ze andere vrouwen ontmoette die ook waren gehandicapt. Equarma bekende hem dat ze een vamu-collectrice was. Zij en haar gelijkgestemden werkten tegen de entiteiten aan het hoofd van de frequentie-monarchie om het Vatrox volk van hen te bevrijden. Frequentiebemiddelaar Cedosmo veroordeelde de samenzweersters tot de dood. Er werd zeker gesteld dat hun vamu definitief verloren ging, zodat een wedergeboorte was uitgesloten. Voor Equarma, de raddraaister, had hij een bijzondere straf voor ogen. Haar vamu werd in een door hemzelf ontwikkeld klein apparaat opgesloten. Vastrear plande een intrige om Equarma's vamu in bezit te krijgen. Wat celmateriaal voor het kweken van een kloon zijn bezit hij reeds. Hij was succesvol en ruimde alle getuigen uit de weg. Alleen zijn inductiecel kende de waarheid nog - tot de volgende wedergeboorte.

Sinnafoch laat Vastrear arresteren. Dan wordt er alarm geslagen. Duizenden ruimteschepen van de Jaranoc vallen TZA'HANATH aan.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende