< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2584 • 2051    DE OKRIVAR EN HET LOT


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds enige tijd woedt in meerdere galaxies het gevecht om de polypoortstations.

De zogenaamde polypoortstations zijn getuigenissen uit een lang vervlogen tijd, waarmee zich gigantische afstanden laten overbruggen. Wanneer de frequentie monarchie uit een millennia lange diepslaap ontwaakt, maken haar meesters, de Vatroxen, direct aanspraak op het transportsysteem en meerdere galaxies.

De Terranen en hun bondgenoten verweren zich hardnekkig - en ze ontdekken de achilleshiel van de Vatroxen. Snel behalen ze beslissende overwinningen in de Melkweg zowel als Andromeda. Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd. Met de Vatroxen hangen nog twee rivaliserende geestelijke wezens samen die veel gevaarlijker zijn voor de mensheid

Tegelijkertijd dreigt er een nog veel groter gevaar: de dood van HET, de superintelligentie waarmee Perry Rhodan en de mensheid op vele wijzen verbonden zijn. Rhodan moet schijnbaar het PARALOX-ARSENAAL vinden om HET te kunnen helpen - maar daarvan is er tot nu toe geen bruikbaar spoor. Gelijktijdig is de Vatrox Sinnafoch actief tegen de mensheid. En zo ontmoeten de Okrivar en het lot elkaar ...


Sinnafoch en Vastrear strijden met elkaar om een machtspositie binnen de frequentie monarchie, onder de leiding van VATROX-DAAG, zonder er rekening mee te houden hoe het daadwerkelijk met het vroegere imperium van de Vatroxen is gesteld. Frank Borsch blijft het conflict tussen de beide Vatroxen volgen in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Der Okrivar und das Schicksal

Auteur: Frank Borsch

Omslag: © Dirk Schulz (samen met Michael Peter)

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: twee Vatrox in een dodelijke duel – ieder middel is daarbij geoorloofd.


Locatie en tijdsruimte: TZA'HANATH – mei 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Sinnafoch – De frequentievolger ziet zich als leider van de frequentie-monarchie. Vastrear – De Vatrox maakt aanspraak op meer macht dan Sinnafoch hem zou hebben toegestaan. Satwa – De gekloonde Tefroodse staat tussen twee machtshebbers. Kruuper – De Okrivar staat steeds in Sinnafoch's schaduw. Bhustrin – De oorlogsordonnans probeert zijn heer te helpen.Sinnafoch en Vastrear, evenals hun begeleiders Satwa, Kruuper, Bhustrin en Philip, die een drager is geworden van een deel van VATROX-DAAG, bevinden zich in TZA'HANATH. Aldaar heeft  de Okrivar-chef-wetenschappers Durant een technologie ontwikkeld die de sextadimsluier van het Stardust-stelsel weliswaar niet kan openbreken, maar zo in trilling kan brengen dat alle levende wezens in het ingesloten gebied zullen verbranden. Hij demonstreert dit aan de hand van enkele dodelijk gewonde Darturka. De ontwikkeling van aggregaten die in staat zijn om hetzelfde te veroorzaken met het gehele Stardust-stelsel, zal echter nog enige tijd duren. Satwa heeft een ander voorstel om de Terranen op de knieën te dwingen. Door de inzet van vuurogen tegen gekoloniseerde planeten zal Perry Rhodan gedwongen worden om zich over te geven. Ze gelooft dat door zijn dood de gevechtsmoraal van de Terranen zal afnemen. Kruuper krijgt de opdracht om dit uit te voeren. Hij stuurt de vuurogen echter naar andere plekken in het heelal, want hij kan niet langer aanzien hoe de Darturka onverantwoord en massaal worden vernietigd, en de voorstelling dat de Stardust-mensheid hetzelfde lot wacht brengt Kruuper tot het punt om over te lopen.

De Okrivar wil zich van de Vatrox bevrijden en plant een ingewikkeld intrige. Hij wendt zich tot Vastrear's oorlogsordonnans Bhustrin en beweert dat hij hem wil helpen om Sinnafoch uit de weg te ruimen, want deze is van plan om Vastrear te doden. Het tegenovergestelde verhaal vertelt hij aan Sinnafoch. De Ator-wetenschappers Lashan speelt een belangrijke rol in Kruuper's plan. Vastrear heeft Lashan opgedragen om met de schepping te beginnen van een nieuwe Vatrox-kloon. Vastrear heeft een bijzondere interesse voor een kloon van een vrouw genaamd Equarma, die hij vermoedelijk ooit heeft lief gehad en daarna is gaan haten. Kruuper brengt Lashan ertoe om de Equarma-kloon zo te creëren dat deze elke Vatrox zal aanvallen die het ziet. Hij richt het zo in dat zowel Vastrear als Sinnafoch bij de presentatie aanwezig zullen zijn, en dat beide geloven dat de ander bij deze gelegenheid een moordaanslag wil plegen.

Kort voor de presentatie weert Vastrear succesvol Perry Rhodan's aanval af op TZA'HANATH. Dan wordt de Equarma-kloon gewekt. Het met scherpe klauwen uitgerust kweekwezen gaat meteen los op Vastrear en Sinnafoch. Satwa, die probeert in te grijpen, raakt zwaar gewond. Plotseling bedenkt Kruuper zich en hij verhindert dat de kloon Sinnafoch dood. Daarbij rijt de kloon Kruuper's beveiligingspak uiteen, die daardoor stikt in de zuurstofatmosfeer. Daarmee bereikt de Okrivar toch nog zijn doel: hij bevrijdt zich van zijn kwelgeesten met de dood. Sinnafoch die daarmee zijn laatste vertrouweling heeft verloren overrompelt de kloon en dood deze. Dan breekt hij in tranen uit en dreigt hij Vastrear neer te schieten, die op zijn beurt Equarma's dood beweent.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende