< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2583 • 2050    PSI-INFERNO


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuwe galactische tijdrekening - wat overeenkomt met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds enige tijd woedt de strijd om de polypoortstations, die meerdere galaxieën beslaat.

Die polypoortstations getuigen van lang vervlogen tijden; er kunnen gigantische afstanden mee worden overbrugd. Als de frequentie-monarchie ontwaakt na duizenden jaren te hebben geslapen, maken de heersers, de Vatroxen, meteen aanspraak op de heerschappij over het transportsysteem en meerdere galaxieën.

De Terranen en hun bondgenoten verdedigen zich hardnekkig - en ze ontdekken de achillespees van de Vatroxen. Al snel winnen ze beslissende slagen in de Melkweg zowel als in Andromeda. Maar daarmee zijn niet alle gevaren bezworen: met de Vatroxen hangen minstens twee rivaliserende geestelijke wezens samen, die een veel grotere bedreiging voor de mensheid vormen.

Tegelijkertijd dreigt een nog groter gevaar: de dood van HET, de superintelligentie waarmee Perry Rhodan en de mensheid op allerlei manieren verbonden zijn. Het ziet ernaar uit dat Rhodan het PARALOX-ARSENAAL moet vinden om HET te kunnen helpen - er zijn echter geen bruikbare sporen. Maar eerst belandt hij in een psi inferno ...


Perry Rhodan is niet de enige die een schijnbaar uitzichtloos gevecht voert. Ook een van zijn tegenstanders kent dat gevoel: Sinnafoch, die ooit zo optimistisch met de verovering van de Melkweg begon en sindsdien keer op keer faalde. In de volgende aflevering, die door Frank Borsch is geschreven, gaat het over Sinnafochs verdere lotgevallen.


Oorspronkelijke titel: Psi-Inferno

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): psi-materie-dispenser door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: TinTaalSamenvatting: galactici in de handelsster – voor TALIN ANTHURHETTA dreigt de ondergang.


Locatie en tijdsruimte: TALIN ANTHURHETTA – mei 1463 NGT


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke riskeert zijn leven en zijn herinneringen. Mondra Diamond – Perry Rhodan's vriendin reist aan boord van MIKRU-JON. Julian Tifflor – De cellenactiveerderdrager wacht op het einde van een wonder. Pral – De schaduw-Maahk begeeft zich op een vermoeiende zoektocht. Ernst Ellert – De teletemporteur keert terug.De netzwever Radyl-in-het-abstracte verplaatst het verbond van MIKRU-JON en de zilverbol naar het binnenste van TALIN ANTHURHETTA, waarbij een andere netzwever hem helpt die daar al was. Met de middelen van de zilverbol wordt de JULES VERNE in veiligheid gebracht. Om de steeds zwaarder wordende psi-storm te beëindigen en de ondergang van het wonder van Anthuresta te verhinderen, moeten de psi-materie-dispensers worden gerepareerd. Het lukt na enige moeilijkheden, doordat Pral en Clun'stal, met ondersteuning van Tanio Ucuz, contact konden leggen met de Anthuriaan Fogudare. Zodoende is TALIN ANTHURHETTA gered. Perry Rhodan en Mondra Diamond willen via een transferkoker de in hyperkou verstarde schijfwereld bereiken, want het staat nu vast dat het hierbij gaat om Zwerver. De transfer eindigt eerst op een onbekende plek. Daar ontstaat Ernst Ellert's hologram, die na Homunk's verstarring optreedt als nieuwe bode van HET. Rhodan hoort dat zijn zijn B-controller een van de laatste oer-controllers is van de Anthurianen. Het apparaat wordt nu zo geprogrammeerd dat Rhodan het in zijn volle omvang kan gebruiken.

HET heeft massa's aan psi-materie en/of vitaalenergie van levende wezens nodig. De superintelligentie heeft in zijn nood de psi-materie-voorraad afgetapt van TALIN ANTHURHETTA en daarmee ook gezorgd voor het foutief functioneren van de psi-materie-dispensers. Noch de geplande toevoer van het gevangen vamu van een miljard Vatrox en VATROX-CUUR, noch de uit ARCHETIM's corpus afgetapte energie is genoeg om HET te redden. Als Rhodan niet snel het PARALOX-ARSENAAL resp. de tijdkorrels opspoort, waarbij de in de buurt van Zwerver geparkeerde fragmentknop kan worden gebruikt, zal HET gedwongen zijn om de bewustzijns van alle levende intelligente wezens in te lijven van iedereen in TALIN ANTHURHETTA en het Stardust-stelsel, en misschien zelfs in de gehele machtigheidsballing. Maar ook dat zou alleen maar een korte tijdwinst geven. Ellert vertelt dat Lotho Keraete destijds naar de corridor van Anthuresta is gegaan om naar het PARALOX-ARSENAAL te zoeken. Daarbij is hij gestorven.

Dus waar zal naar de tijdkorrels worden gezocht? Rhodan heeft een bepaald vermoeden. Mogelijkerwijs is de corridor van Anthuresta het juiste uitgangspunt. De transfer naar Zwerver wordt voortgezet. De aldaar alomtegenwoordig kou doordringt de SERUN's. Rhodan gelooft te bevriezen ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende