< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2581 • 2048    WONDER IN GEVAAR


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Na meer dan honderd jaar vrede is de oorlog naar Terra teruggekeerd:

Uitgangspunt zijn de zogenoemde polypoortstations, getuigenissen van een lang vervlogen tijd, waarmee gigantische afstanden zijn te overbruggen. Hierom ontstond het conflict met de frequentie monarchie, die uit een duizenden jaren langdurende rustslaap ontwaakte en de heerschappij over meerdere galaxieën opeist.

De Terranen en hun bondgenoten verdedigen zich heftig ze ontdekken de achilleshiel van de Vatroxen, die als heren van de frequentie monarchie gelden: ze ontnemen de Vatroxen hun hibernatiewerelden en daarmee de mogelijkheid van de 'wedergeboorte', eveneens vangen ze de vrije bewustzijns van dit volk in. Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd. Er zijn nog steeds Vatroxen en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met deze vreemde civilisatie samenhangen. In het bijzonder VATROX-VAMU schijnt als concurrent en tegenstander een centrale rol te spelen. Perry Rhodan moet alles doen om HET te redden. Daarvoor is het PARALOX-ARSENAAL nodig, waarvan er echter tot nog toe geen bruikbaar spoor is. Een spil- en keerpunt waar alles om draait van de zoektocht zou het 'wonder van Anthuresta' kunnen zijn, maar uitgerekend voor dit relict van de Anthurianen geldt: wonder in gevaar ...


De getrouwe Agrester en de indringers in de handelsster lijken tegenstanders te zijn, Hoewel ze bepaalde doelen delen. Hoe de zich toespitsende situatie verdergaat, is het thema van de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Wunder in Gefahr

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: laatste kans voor de JULES VERNE – en een val voor Julian Tifflor.


Locatie en tijdsruimte: JULES VERNE, handelsster – mei 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Agrester – De trouwe volgeling moet zich ontdoen van rustverstoorders. Mondra Diamond – De expeditieleidster aanschouwt het hart van de handelsster. Julian Tifflor – De cellenactiveerderdrager vecht om zijn bewustzijn, verstand en zijn leven. Akika Urismaki – De halfspoorwisselaar lukt het om Perry Rhodan te overtroeven.De JULES VERNE is in een energieveld gevangen dat alle techniek lam legt en de levensenergie onttrekt bij de bemanningsleden, zodat ze op sterven liggen. Alleen Julian Tifflor is vanwege zijn cellenactiveerders nog enigszins handelingsbekwaam - en een ander persoon, aangeduid door de individueeltaster van zijn meer slecht dan correct functionerende SERUN. Tifflor spoort die ander op. Het is zijn lijfwacht Tanio Ucuz. De man schijnt onder een vreemde invloed te staan want hij maakt amok, richt enkele verwoestingen aan in het schip en overvalt Tifflor, die hem nauwelijks kan afweren. Dan verdwijnt hij zonder overgang.

Ondertussen zijn twee groepen onderweg in de handelsster die het centrum vormt van TALIN ANTHURHETTA. Een groep wordt door Mondra Diamond aangevoerd, de andere door Akika Urismaki. De groepen hebben geen contact met elkaar en lijden aan een onverklaarbare vermoeidheid. Hun uitrusting en voertuigen zijn eveneens getroffen door de techniek belemmerde invloed. Een psi-storm raast buiten de handelsster en tot nu toe heeft geen van de groepen een mogelijkheid gevonden voor de bevrijding van de JULES VERNE. De schaduw-Maahk Pral splitst zijn bewustzijn af van het lichaam en ontdekt een immaterieel netwerk, waarin de handelsster en de schijfwerelden knooppunten vormen, dat echter ver doorgaat buiten TALIN ANTHURHETTA. Mogelijkerwijs is het vergelijkbaar met het psionische netwerk, het kan echter niet worden gebruikt.

Mondra's groep vindt in het centrum van de handelsster een identieke verkleinde versie. Hij is echter ontoegankelijk. Mondra's controller functioneert niet als ze probeert een transferkoker te activeren om in het hart door te dringen van TALIN ANTHURHETTA. De groep wordt omsingeld door robots van kristal. Ook Urismaki heeft geen succes, als hij eindelijk de installatie bereikt die het boeiveld veroorzaakt; hij kan deze niet deactiveren. Hij stelt wel vast dat de psi-storm sterker wordt, zodat de vernietiging van TALIN ANTHURHETTA op komst is. Klaarblijkelijk vervullen de psi-materie-dispensers hun taak niet meer, zodat de psi-materie zich om hen concentreert en niet meer gelijkmatig wordt verdeeld over TALIN ANTHURHETTA. Plotseling nadert een massa onbekenden.

Beide groepen worden door Stalwart Agrester geobserveerd. Hij is TALIN ANTHURHETTA's chef van de veiligheidsdienst. Hij is te laat ontwaakt en wordt door de psi-storm gehinderd, zodat hij Fogudare's moord door Perry Rhodan niet kon verhinderen - door zijn verwarring kon het kristalwezen niet beslissen welk actielichaam het moest gebruiken. Agrester maakt zichzelf daarom verwijten en kan langere tijd niet besluiten of en hoe hij tegen de indringers moet optreden, temeer deze controllers bij zich dragen. Bovendien is hij door onbekende oorzaak mentaal met een van de vreemdelingen (Tanio Ucuz) verbonden, wat zijn verwarring nog meer vergroot. Ten slotte stuurt hij beide groepen, die zich vrij bewegen in de handelsster, een robotleger tegemoet. Agrester is zich van het gevaar bewust dat de handelsster door de psi-storm wordt bedreigd.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende