< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2580 • 2047    HANDELSSTER IN HET VIZIER


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Na meer dan honderd jaar vrede is de oorlog naar Terra teruggekeerd: uitgangspunt zijn de zogenoemde polypoortstations, getuigenissen van een lang vervlogen tijd, waarmee zich gigantische afstanden laten overbruggen. Hierom ontstaat het conflict met de frequentie monarchie, die uit een duizenden jaren durende rustslaap ontwaakte en de heerschappij over meerdere galaxieën opeist.

De Terranen en hun bondgenoten verdedigen zich verbitterd - en ze ontdekken de achilleshiel van de Vatroxen, die als heren van de frequentie monarchie gelden: ze ontnemen de Vatroxen hun hibernatiewerelden - en daarmee de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'- eveneens vangen ze de vrije bewustzijns van dit volk in. Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: er zijn nog steeds Vatroxen en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met deze vreemde civilisatie samenhangen. In het bijzonder VATROX-VAMU schijnt als concurrent en tegenstander een centrale rol te spelen.

Perry Rhodan moet alles doen om HET te redden. Daarvoor is het PARALOX-ARSENAAL nodig, waarvan tot nog toe geen bruikbaar spoor is. Nu echter heeft de onsterfelijke Terraan een handelsster in het vizier ...


Ook Perry Rhodan kan geen wonderen tot stand brengen, dat werd de Terraan weer eens duidelijk. In de volgende aflevering schakelen we over naar een andere plek in Anthuresta.


Oorspronkelijke titel: Handelsstern im Visier

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Alfred L. Kelsner

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: storm in het onderzoekscentrum – onderweg in de zilverbollen.


Locatie en tijdsruimte: Talanis, TZA'HANATH – mei 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan verzint een plan. Atlan – De Arkonide is het eens met zijn oudste Terraanse vriend. Timber F. Whistler – De bestuurder is sceptisch. Clun'stal – Het kristalwezen keert terug van de chronisten. Gucky – de muisbever moet een zwaar verlies verwerken.De dood van Iltu en Jumpy heeft Gucky zo zwaar getroffen dat hij zelfs na zijn lichamelijke herstel noch het zwakker wordende parablok kan ondersteunen, noch kan deelnemen aan Perry Rhodan's volgende commando-operatie. Eerst helpen meerdere vonkenmensen en HET-mutanten mee aan de psi-materie die is opgeslagen in de uit TALIN ANTHURHETTA meegebrachte sonde. De vrijgemaakte energie van vier kilogram psi-materie versterkt het parablok en wordt voor het grootste deel verstrekt aan HET. Zo wordt wat tijd gewonnen, maar het is wel een druppel op een gloeiende plaat.

Na een discussie met Timber F. Whistler, die eerst niet bereid is om zijn mensen beschikbaar te stellen voor een zelfmoordcommando, vliegen zeven met Stardust-Terranen bemande zilverbollen naar het TZA'HANATH-onderzoekscentrum van de frequentie-monarchie. Betty Toufry, een uit de bewustzijnsreservoir van HET vrijgekomen mutante, doet ook mee. Perry Rhodan voert het verband aan met de samengesmolten MIKRU-JON/zilverbol-H. Maar betrekkelijk weinig veldslaglichters bewaken de uit acht handelssterren bestaande constellatie, maar het lukt Rhodan ondanks meerdere pogingen niet de systemen van een van de handelssterren opnieuw op te starten om het zijn mensen mogelijk te maken daar te landen. De veldslaglichters kunnen de zilverbollen weliswaar niet peilen, maar weten toch dat ze er zijn en schieten lukraak toch treffers. Nog houden de beveiligingsschermen van de zilverbollen stand tegen de belasting en worden vele veldslaglichters neergeschoten, maar de operatie is wel mislukt. Perry Rhodan beveelt de terugtocht. Hij wordt echter door VATROX-DAAG mat gezet en blijft met de MIKRU-JON achter.

VATROX-DAAG verschijnt in de projectiegestalte van een Vatrox op het obeliskruimteschip dat tijdelijk onbeschermd is en wordt begeleid door talrijke veldslaglichters. De entiteit stelt Rhodan een pact voor. De Terranen zullen gemeenschappelijk met de frequentie-monarchie vechten tegen VATROX-VAMU. Zogenaamd wil VATROX-DAAG als tegenprestatie niet alleen afzien van het PARALOX-ARSENAAL, maar ook van het polypoortnet gebruik, indien VATROX-VAMU kan worden vernietigd. Voor Rhodan is het duidelijk dat hij wordt misleid en weigert vastbesloten. Vervolgens geeft VATROX-DAAG het ontstekingsbevel voor het vuuroog dat in het Sol-stelsel is binnengedrongen en beveelt hij de vernietiging van MIKRU-JON. Perry Rhodan is echter voorbereid en heeft eerder al de netzwever Radyl-in-het-abstracte te hulp geroepen. Deze verplaatst MIKRU-JON naar een veilige plek. Dan vraagt Rhodan de netzwever opnieuw om hulp.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende