< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2579 • 2046    DE SPELER EN DE DODEN


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Na meer dan honderd jaar vrede is de oorlog naar Terra teruggekeerd: uitgangspunt zijn de zogenaamde polypoortstations, getuigenissen uit een lang vervlogen tijd, waarmee gigantische afstanden te overbruggen zijn. Om hen begon het conflict met de frequentie monarchie, die uit een millennia durende diepslaap ontwaakte en aanspraak maakt op de heerschappij over meerdere galaxies.

De Terranen en hun bondgenoten verweren zich verbitterd - en ze ontdekken de achilleshiel van de Vatroxen, die als heersers van de frequentie monarchie gelden: ze beroven de Vatroxen van hun hibernatiewerelden - en daarmee van de mogelijkheid van de 'wedergeboorte' - bovendien vangen ze de vrije bewustzijns van dit volk in. Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd. Er zijn nog steeds Vatroxen en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met deze vreemde civilisatie samenhangen. Vooral VATROX-VAMU schijnt als concurrent en tegenstrever een centrale rol te spelen bij de taak om de superintelligentie HET door middel van psionische energie te redden.

In de tussentijd bevindt de maskerdrager en onsterfelijke Alaska Saedelaere zich met het kobaltblauwe cilinderruimteschip LICHTKRACHT op de zoektocht naar Samburi Yura en het geheim van de tijdroos. Daarbij ontmoet hij de speler en de doden ...


Het spoor naar Samburi Yura is blijkbaar nog lang niet ten einde en in de dieptes van de kosmos verbergt zich ergens datgene wat er van het rijk van de harmonie nog over is.

In de volgende aflevering richten we ons weer op de machtigheidsconcentratie van HET, waar zich de oorlog tegen de frequentie monarchie, ondanks de indrukwekkende overwinningen op de Vatroxen, verder voortsleept. Christian Montillon rapporteert van een nieuwe onderneming van de geallieerden.


Oorspronkelijke titel: Der Spieler und die Toten

Auteur: Marc A. Herren

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief):      Jaranoc-slagschip door Johannes Fischer

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: ze zijn deel van een kosmisch toneelspel – een androide bespeurt groot gevaar.


Locatie en tijdsruimte: Tolmar – 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Alaska Saedelaere – De maskerdrager woont het vermanende toneelspel bij en bezoekt onbestendige werelden. Eroin Blitzer – De commo'dyr ontdekt de doden. Vetri – De gastvrouw is alles behalve enthousiast. Orsen Tafalla en Gommrich Dranat – In hun rol als kanselier en hofnar haten ze elkaar enorm. Samburi Yura – De gevolmachtigde van de kosmocraten wacht haar eerste beproeving.Met de middelen van de ROTOR-G scant Eroin Blitzer de ruimteschepen die Tolmar omcirkelen en stelt vast dat er in geen enkele leven is – evenzo weinig als op de planeet zelf, die hij wat later nogmaals opzoekt. De evaluatie van het drukke radioverkeer in het stelsel toont aan dat het uitsluitend om opnames gaat. Alle levende wezens in het stelsel zijn al 2000 tot 2500 jaar geleden tegelijkertijd gestorven. Bovendien stelt de androide vast dat de straling van de driehoeksconstellatie focust op de sector met het toneelplatform van het vermanende schouwspel en dat normale levende wezens deze straling niet lang kunnen overleven. Voor Eroin Blitzer staat vast dat Alaska Saedelaere in levensgevaar is en dat alle bewoners van Tolmar – inclusief de toneelspelers – slechts projecties zijn van een machtige lichaamsloze entiteit. Op Tolmar ontmoet hij opnieuw Vetri, die zich nu alles behalve vriendelijk opstelt. Ze verandert in Gommrich Dranat, de acteur van de nar in het vermanende schouwspel. Het projectiegestalte stort zich op de commo'dyr, maar deze verweert zich succesvol met een dimensie-stopper. Daarna tapt hij het planetaire datanetwerk af en gaat hij op weg om Saedelaere te redden.

In zijn loge-capsule neemt Saedelaere deel aan het vermanende schouwspel. De emoties van de toneelspelers worden versterkt in zijn geest geprojecteerd. Deze kwelling kost hem bijna het leven, maar met behulp van zijn SERUN lukt het hem om zich uit de capsule te bevrijden. De mentale beïnvloeding waaraan hij onderhevig is neemt zo ver af dat hij zijn vrije wil terugwint. Hij nadert de onderkant van het toneelplatform, waar hij op de 'toneelspelers' stoot. Daar hij aanneemt dat het toneelspel de dood betekent voor de inzittenden van de andere loge-capsules (dat er geen anderen toeschouwers zijn weet hij niet) eist hij dat de voorstelling stopt. De toneelspelers vallen hem aan, waarbij ze versmelten tot één wezen. Deze slaat door de helm van de SERUN heen en rukt daarbij Saedelaere's masker af. Het Cappin-fragment straalt zijn energie uit dat reageert met de straling van de driehoeksconstellatie, waardoor de realiteit voor Saedelaere versplintert in een caleidoscoop van visioenen. Een ervan toont hem Samburi Yura's eerste missie in opdracht van van de kosmocraten: Samburi Yura zocht Tolmar op om het vermanende schouwpel voorgoed te beëindigen. Het wezen Tafalla, een splinter van een andere entiteit, herhaalde het steeds opnieuw, hoewel bij de generale repetitie alle toeschouwers waren gedood. De ruimtesector werd daarna tot taboe zone verklaard. Daar Tafalla niet voor rede vatbaar was wilde Samburi Yura het toneelplatform vernietigen, maar Tafalla's projectiegestaltes doodden haar androiden. Samburi Yura kreeg visioenen van verschillende alternatieve toekomsten – in een ervan gaf ze Alaska Saedelaere het Cappin-fragment terug. De Enthoonse vluchtte in de LICHTKRACHT en wilde toen zowel het platform als ook Tolmar en Tafalla vernietigen, maar plotseling verscheen op de kosmocratencilinder de constructeur Sholoubwa in de gedaante van een amorf vloeibare metalen massa. Hij beweerde dat Tolmar nodig was voor een project van de kosmocraten. Daarom vertrok Samburi Yura onverrichter zake, omdat ze aannam dat haar werktuig Alaska Saedelaere haar opdracht uiteindelijk zou uitvoeren.

Eroin Blitzer redt Saedelaere van Tafalla's projectiegestalte door deze weg te stralen met de wapens van de ROTOR-G. Het toneelplatform wordt vernietigd. Eroin Blitzer informeert Saedelaere over zijn ervaringen. Blijkbaar was Tolmar een fabriekswereld van Sholoubwa – en weliswaar één van de velen wiens posities nu zijn opgeslagen in DAN. Op een ervan heeft Sholoubwa waarschijnlijk het BOTNET gecreëerd. De hyperperforatie in de buurt van Tolmar, eveneens een schepping van de constructeur, zou voor tijdreizen en reizen naar parallelwerelden kunnen worden benut. De PROTENOR GAVRAS, het ruimteschip van de criticus, stamt werkelijk uit het rijk van de harmonie.

Saedelaere vraagt zich verbitterd af of Samburi Yura hem het Cappin-fragment wellicht alleen maar heeft teruggegeven om haar toekomstvisioen realiteit te laten worden en hem daarmee tot haar werktuig heeft gemaakt ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende