< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2577 • 2044    KOSMISCHE PUZZEL


In de Melkweg schrijft men het jaar 7463 nieuwe galactische tijdrekening - wat overeenkomt met het jaar 5050 van de christelijke tijdrekening. Na ruim honderd jaar is de oorlog weer naar Terra teruggekeerd.

Oorzaak zijn de zogeheten polypoortstations, getuigenissen uit een ver verleden, waarmee men gigantische afstanden kan overbruggen. Daardoor ontbrandde het conflict met de frequentie monarchie die uit een meer dan duizenden jaren lange slaap ontwaakte en de heerschappij over meerdere galaxies opeist. De Terranen en hun bondgenoten weren zich verbeten - ze ontdekken de achillespees van de Vatroxen, de heren van de frequentie monarchíe: ze beroven de Vatroxen van hun hibernatiewerelden - en daarmee van de mogelijkheid van de 'wedergeboorte' - ook vangen ze de vrije bewustzijns van dit volk in. Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd. Nog steeds zijn er Vatroxen en minsten twee rivaliserende geestelijke wezens, die met deze vreemde cultuur samenhangen.

Terwijl Reginald Bull het Sol-stelsel verdedigt tegen een 'vuuroog', verzamelt Perry Rhodan in de verre galaxie Anthuresta zijn bondgenoten in de strijd tegen de frequentie monarchie. Maar wat hun te wachten staat is een kosmische puzzel ...


Als het Perry niet spoedig lukt de superintelligentie HET te stabiliseren, zullen veel wezens steryen, zelfs al doodgewaande.

In de volgende aflevering verplaatsen we ons naar Alaska Saedelaere die zijn eigen bestemming volgt.


Oorspronkelijke titel: Kosmisches Puzzle

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Scriptura / Sinne J. SinnemaSamenvatting: alle touwtjes in handen willen hebben – een transformatie staat te gebeuren.


Locatie en tijdsruimte: Far Away, Talanis – 8 mei 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terranen is druk bezig om een puzzel op te lossen. Gucky – de muisbever huilt om zijn gemis. Eritrea Kush – De pilote van de zilverbol moet verschillende opdrachten uitvoeren. Sichu Dorksteiger – De Ator moet haar levensbeschouwing veranderen.Na Atlan's aankomst in het Stardust-stelsel smeedt Perry Rhodan nieuwe plannen, nadat hij is geïnformeerd over de bedreiging van het Sol-stelsel door een vuuroog en de definitieve dood van enkele HET-mutanten. De door Homunk ter beschikking gestelde hulpaggregaten worden in de zilverbollen ingebouwd, wat niet zonder incidenten gaat: Eritrea Kush wordt bijna gedood door een afweerreactie van haar zilverbol, is echter snel weer op de been. Rhodan hoort nu ook over het bestaan van Sichu Dorksteiger en Fyrt Byrask en de geschiedenis van de Vatrox. Hij merkt hoe veel verschillende stukjes van een kosmische puzzel zich langzamerhand samenvoegen tot een totaalbeeld, maar hij ziet het nog niet duidelijk voor zich.

MIKRU-JON wordt naar NEO-OLYMPUS gehaald. Aan boord zijn de Sha'zor Murkad, de stofruiter Gomrakh, een Essa Nur en enkele Ja'woor. Deze laatsten bezitten para-gaven die het hen mogelijk maken om direct invloed uit te oefenen op psi-materie. Op deze wijze zullen ze de aan MIKRU-JON gekoppelde psi-materie-sonde onderzoeken, want deze bevat meerdere kilo's van deze zeer waardevolle substantie. Eerst spreekt Rhodan nog met Sichu Dorksteiger en verduidelijkt haar nadrukkelijk hoe wreed de frequentie-monarchie optreedt bij hun tegenstanders. Daarmee krijgt hij de Ator definitief aan zijn kant. Later vertelt ze hem over TZA'HANATH, een geheim onderzoekscentrum van de frequentie-monarchie. Ze meent dat Rhodan daar mogelijkerwijs middelen en wegen kan vinden om vuurogen te bestrijden.

Rhodan maakt met Sichu en Fyrt tussenstops op First Found en de corridor, waarvoor hij een zilverbol gebruikt waarvan hij de bediening heeft geleerd via hypnoscholing. Op First Found wordt het sneeuwvlokken-artefact aan boord genomen. In de corridor vallen veldslaglichters aan, kunnen evenwel probleemloos worden afgeweerd met de superieure middelen van de zilverbol. Hier lijkt een troepenopmars plaats te vinden van de frequentie-monarchie. Daarna gaan ze terug naar het Stardust-stelsel, waar ze het sneeuwvlokken-artefact voor versterking inlijven bij het parablok. Perry Rhodan stelt Mikru voor om MIKRU-JON te versmelten met een zilverbol. De virtuele vrouw is enthousiast en het voornemen lukt. Daarna is MIKRU-JON praktisch helemaal geïntegreerd in de zilverbol, zodat beide de nevelkoepel op Aveda kunnen binnenvliegen, waar ook de ATLANTIS zich bevindt.

De strijd tegen het vuuroog heeft meer offers geeist. Veel vonkenmensen zijn gestorven. Iltu en Jumpy hebben de definitieve dood gevonden. Dit verliest is te veel voor Gucky. Hij gelooft te sterven.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende