< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2576 • 2043    POORT NAAR TERRA


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Na meer dan honderd jaar vrede is de oorlog naar Terra teruggekeerd: uitgangspunt zijn de zogenoemde polypoortstations, getuigenissen van een allang vervlogen tijd, waarmee zich gigantische afstanden laten overbruggen. Hierom ontstaat het conflict met de frequentie monarchie, die uit een duizenden lange jaren rustslaap ontwaakte en de heerschappij over meerdere galaxieën opeist.

De Terranen en hun bondgenoten verdedigen zich verbitterd - en ze ontdekken de achilleshiel van de Vatroxen, die als heren van de frequentie monarchie gelden: ze ontnemen de Vatroxen hun hibernatiewerelden - en daarmee de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'. Eveneens vangen ze de vrije bewustzijns van dit volk in. Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: er zijn nog steeds Vatroxen en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met deze vreemde civilisatie samenhangen. Perry Rhodan begeeft zich naar de ver weg liggende galaxie Anthuresta, op zoek naar bondgenoten in de strijd tegen de frequentie monarchie. Reginald Bull bevindt zich in het Sol-stelsel, dat door een 'vuuroog' wordt bedreigd. En de onsterfelijke Arkonide Atlan gaat door de poort naar Terra ...


Het levensgevaar voor HET is groter dan ooit tevoren en alleen een vertwijfeld plan kan de dood van de superintelligentie misschien nog uitstellen.

In de volgende aflevering staat Perry Rhodan weer in het centrum van het gebeuren, want van hem hangt het af of Atlans plan succesvol kan zijn.


Oorspronkelijke titel: Tor nach Terra

Auteur: Rainer Castor

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: een vuuroog bedreigt het Sol-stelsel – en Atlan zoekt hulp op Talanis.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel, Talanis – 26 april tot 8 mei 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan – de Arkonide wordt met het verleden geconfronteerd. Gucky – de muisbever observeert een vuuroog. Homunk – de bode van HET waarschuwt voor de ondergang. Reginald Bull – Bully vecht voor de toekomst van het Sol-stelsel. Rico – De robot ontvangt een gast.Atlan is op 26 april 1463 NGT met de JV-1 teruggekeerd naar Terra. Het Sol-stelsel werd in het kristalscherm gehuld omdat er een vuuroog naderde. Bij het onderzoek van de onlangs op de Atlantische oceaan verschenen nevelkoepel wordt onder andere vastgesteld dat deze niet stabiel is. Men neemt aan dat HET probeert om via deze overgangszone contact te maken met het Sol-stelsel om zich te laven aan ARCHETIM's corpus maar dat het laatste duwtje toch nog ontbreekt naar de voltooiing van dit proces. Atlan wil met de ATLANTIS de nevel binnenvliegen om te helpen bij de doorbraak. Al de volgende dag vliegt de solonium-hypertact-kruiser de nevelkoepel binnen. Atlan en de rest van de bemanning hebben visioenen over Talanis en van de strijd tegen VATROX-VAMU in het Stardust-stelsel. De beveiligingsschermen storten in en de verbinding met de JV-1 breekt af.

Reginald Bull wil niet alleen vertrouwen op het kristalscherm. ZEUT-80 werd naar het Sol-stelsel gebracht en projecteert nu een tele-transportveld precies in vliegrichting van het vuuroog. Deze zal dan worden verplaatst naar het Antares-rif. De samenballing van psi-materie doorkruist het transportveld echter onbeïnvloed. De door het platform opgebouwde halfruimte-tunnel veroorzaken alleen hyperorkanen en andere verstoringen die voor chaos zorgen in het Antares-rif. Nu blijft alleen nog over het uitwijkplan Neo-Sol. Als Terra in gevaar raakt dan is de verplaatsing gepland van de gehele planeet, samen met Luna, door ZEUT-42 (een in 1388 NGT door Atlan in de Southside gevonden tweede overbrengerplatform) naar een meer dan 300 lichtjaar verwijderde zon. Op 28 april stort het vuuroog zich voor de eerste keer op het kristalscherm. Meerdere inslagen volgen in de volgende dagen. Het scherm blijft stabiel en iedere keer verliest het vuuroog wat psi-materie. Fran Imith, die Bully al geruime tijd geleden had verlaten omdat ze het idee niet kon verdragen om naast hem oud te worden, meldt zich bij haar man en wil naar hem terugkeren.

In deze tijd verzamelen zich miljoenen voormalige globisten en hun nakomelingen bij de salkriet-resonatoren, die sinds de tijd van TRAITOR op hun oude plek zijn gebleven. Zij hebben allemaal visioenen over een zich opblazende zon en vormen langzamerhand een parablok, waarbij later zelfs de Schohaaken zich aansluiten. Op 30 april doordringt het vuuroog het kristalscherm en stuurt onstuitbaar af op Sol. De bij de vroegere TANKSTATIONS verzamelde globisten en de Schohaaken, die op Isla Bartolomé verblijven, leiden bij de doorbraak van het vuuroog de ontstane schokgolf grotendeels af in de hyperruimte. Het komt echter tot een resonantie tussen de vrijgemaakten psi-storm van het vuuroog met ARCHETIM's corpus en het kristalscherm. Laatstgenoemde kan niet worden gedeactiveerd en alle structuurluiken sluiten zich - het Sol-stelsel is nu geïsoleerd. Mogelijkerwijs heeft psi-materie uit het vuuroog zich geïntegreerd in het scherm en blijft deze daardoor in stand, zelfs na het uitschakelen van de LORETTA-tenders. Zodoende kan men ook niet meer terugvallen op het laatste redmiddel, uitwijkplan Neo-Sol. Vervolgens hullen alle planeten zich in paratronschermen. De globisten doen hun beste om de psi-storm af te zwakken, maar ze zijn reeds oververmoeid. Het is nog maar een kwestie van tijd tot ze bezwijken.

Op 30 april, nog voor de inslag van het vuuroog, doorkruist de ATLANTIS de nevel. Atlan betreedt zijn oude diepzeekoepel die zich bevindt binnen de nevelzone. Aldaar staat hij tegenover Rico en een van de drie VARIO's uit het Stardust-stelsel. Beide machines tonen zich in hun 'naakte' vorm. De VARIO verklaart dat hij moet dienen als een soort relaisstation halverwege tussen de buitenwereld en het binnenste van de nevelkoepel, waarbij het dus om niets anders gaat dan een passage met het echte Talanis. Waar dit eiland zich werkelijk bevindt is onduidelijk, in ieder geval bestaat er een verbinding tussen de 'vijf firmamenten' en Zwerver. Veiligheidshalve deactiveert Gucky de VARIO want men weet niet of zijn extra HET-programmering verder nog verrassingen bevat.

Vanuit de diepzeekoepel kan men het Stardust-stelsel bereiken en daar bevinden zich niet alleen talrijke vonkenmensen, maar ook HET-mutanten. Zo kan Gucky eindelijk zijn lange verlorene vrouw Iltu nog een keer in de armen sluiten. Atlan verneemt dat de vonkenmensen en de HET-mutanten de globisten helpen om het vuuroog te vertragen en de psi-storm in te dammen. Tegelijkertijd moet ARCHETIM's corpus afgetapt worden zodat HET nieuwe energie krijgt aangevoerd. Het vuuroog kan echter niet tot staan worden gebracht. Een terugkeer van de ATLANTIS naar Terra is niet meer mogelijk. De uitvoering van al deze opdrachten vormt een te grote krachtsinspanning voor het parablok. Tot 7 mei verliezen 26 vonkenmensen hun leven en als Ribald Corello zijn telepsimatische greep op de psi-materie van het vuuroog riskeert worden hij, John Marshall en Balton Wyt gedood. Hun dood is definitief; ditmaal is er geen terugkeer voor ze mogelijk in het bewustzijnsreservoir van HET. Tegelijkertijd dreigt er in het Sol-stelsel een resonantie-catastrofe te gebeuren, waaronder ARCHETIM's corpus lijdt. Het parablok heeft steeds meer energie nodig om tegen het vuuroog op te treden en deze energie ontbreekt weer voor het aansterken van HET.

Atlan ontmoet Homunk, die iedere hoop lijkt te hebben verloren, op de tot ijs verstarde kunstwereld Zwerver. Daar ziet de Arkonide een 70 meter hoog ijsblok. Hij vermoedt dat het hierbij gaat om de avatar van HET. Atlan krijgt een idee: is het niet mogelijk om HET te versterken door de toevoer van de in het krathvira gevangenen vamu van de 1,4 miljard Vatrox en de entiteit VATROX-CUUR? De vereiste transfer kan alleen worden ingeleid vanuit het Stardust-stelsel en het enige transportmedium dat hiervoor kan worden gebruikt zijn de zilverbollen (door Homunk uitgerust met extra hulpaggregaten). Atlan keert op 8 mei terug naar Talanis en hoort over de definitieve dood van Tatcher a Hainu, Dalaimoc Rorvic en de pseudo-Neandertaler Lord Zwiebus.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende