< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2574 • 2041    HET LIED VAN DE VATROXEN


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Eigenlijk heerst er sinds meer dan honderd jaar vrede.

Maar sinds de Terranen op de zogenoemde polypoortstations gestuit zijn, getuigenissen uit een lang vervlogen tijd, woedt het conflict met de frequentie monarchie: ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation en valt aan met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations.

De Terranen en hun bondgenoten verweren zich verbitterd - de strijd vindt in de Melkweg en in Andromeda plaats. Men ontdekt de achilleshiel van de Vatroxen, de heersers van de frequentie monarchie: ze beschikken door middel van hun hibernatiewerelden over de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'. Als de Terranen hun deze werelden ontnemen en de vrije bewustzijns van dit volk invangen, beëindigen ze de heerschappij van de frequentie monarchie. Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: er zijn nog steeds Vatroxen en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met deze vreemde civilisatie samenhangen.

Perry Rhodan gaat in de verre galaxie Anthuresta op zoek naar bondgenoten in de strijd tegen de frequentie monarchie. De Tryonische alliantie zou zo'n bondgenoot kunnen worden - het is de Stardust-mensheid al gelukt om het vertrouwen van haar getalenteerdste wetenschapper Sichu Dorksteiger te winnen. In het kader van hun eerste gezamenlijke actie hoort zij nu het lied van de Vatroxen ...


Het verhaal van Lucba Ovichat blijkt een rijke bron van informatie over de Vatroxen en het is nog lang niet ten einde.

Susan Schwartz vertelt verder over het opwindende leven van de Vatroxen in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Das Lied der Vatrox

Auteur: Susan Schwartz

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: de beginperiode van een kosmische macht – een wetenschapster herinnert zich.


Locatie en tijdsruimte: Vat – eerste hyperdepressie (9.870.312 v. Chr. - 9,790.000 v. Chr.)


Hoofdpersonen: Lucba Ovichat – Een historica loopt vast in haar project. Olea Merivu – De organisatrice moet een zeer bijzonder feest organiseren. Zeira Conobim – Een ervaren kringleidster. Cagra Honovoch – Een commandante krijgt met averij te kampen. Caha Honnofoch – Ze dient in de orde van de vrouwen. Tiva Itemba – Een jonge vrouw schendt de wet.In het tijdperk van de eerste hyperdepressie hadden de Vatrox zich gevestigd op alle planeten van hun thuisstelsels, maar van een groot sterrenrijk - laat staan van een machtsblok als van de frequentie-monarchie - kon geen sprake zijn. De entiteiten VATROX-DAAG, VATROX-CUUR en VATROX-VAMU bestonden nog niet maar door een nog niet bestudeerde bijzonderheid, mogelijkerwijs veroorzaakt door de uitstraling van de zon Vatar, konden alle vrouwelijke Vatrox (slechts alleen enkele mannen) via mentale weg met elkaar versmelten en gedachten lezen. De Vatrox neigden niet naar sentimentaliteiten en hebben een zeer pragmatische instelling over de dood. De dood was een feit en betekende het einde voor allen - over het bestaan van onsterfelijkheid door wedergeboorte (via vamu) hadden de Vatrox geen vermoeden. Bij de Vatrox heerste een relatief strikte geslachtsscheiding. De vrouwen waren het 'sterke geslacht' en vormden de regering. Elke negentig jaar vierden de vrouwen een planeet wijdverbreid feest en vormden zo een grote kring - ze bouwden zo een enorm parablok. Dit feest viel steeds samen met een bijzondere constellatie van hun zon en de hoofdwereld Vat en een bruine dwergzon Pem. Deze hemellichamen bereikten dezelfde tijd hun grootste nadering.

Lucba Ovichat, een belangrijke historica en lerares, had bij haar geschiedenisonderzoek uitgevonden hoe vijfduizend jaar geleden het ontstaan was verlopen over de psi-vaardigheden van de Vatrox-vrouwen. In een holo-presentatie, die de gebeurtenissen van het verleden op ongelooflijk realistische wijze simuleerde en direct in de hersenen projecteerde bij de aanwezigen in het auditorium, deelde ze haar kennis tijdens de (vrouwelijke) openbare gelegenheid van het 90-jaar-feest. Lucba sprak over een tiotroonse hyperimpuls die miljoenen jaren geleden vanuit een onbekende plek werd uitgestraald en zich sindsdien had verbreid door het hele universum. Deze impuls had het Vatar-stelsel op een tijdstip bereikt dat Vatar, Vat en Pem in conjugatie stonden en is daardoor voor een bepaald tijdsbestek gevangen in dit stelsel. In deze hyperimpuls waren ongelooflijke hoeveelheden informatie aanwezig. Deze kennis zou aan de Vatrox moeten worden doorgegeven. Weliswaar was het hen niet gelukt om het gericht nuttig te maken, maar een restant van de hyperimpuls had zich tot op heden als een soort 'achtergrondgeruis' in het stelsel bevonden, bovendien had de impuls de uitstraling van de zon veranderd. Zo werden de psi-vaardigheden van de Vatrox gewekt.

Na deze opzienbarende opwindende kennisgeving liet Lucba drie voorvallen uit het verleden opnieuw ontstaan in simulatie. 4722 jaar eerder: Cagra Honovoch ontdekte haar vaardigheid van het gedachtelezen toen ze haar zuster redde die in nood was in het heelal. Daarmee trok ze de aandacht van de vamu-orde, die sinds generaties hun aandacht richtte op telepathisch begaafde Vatrox en zelfs invloed had op de regering. In diens opdracht nam haar afstammeling Caha Honnofoch krap 400 jaar later deel aan een experiment, waarbij de vernietiging van een heel dorp voor lief werd genomen. De orde had herkend dat bij catastrofes met vele dodelijke slachtoffers een versterking optrad van het stelselwijde 'achtergrondgeruis' dat pas recentelijk werd ontdekt. Bij zulke gebeurtenissen waren zelfs emoties waarneembaar. 2187 jaar eerder: de vamu-orde was al extreem machtig. Psi-begaafde vrouwen werden doelgericht gefokt en intussen konden de Vatrox niet alleen gedachten lezen maar hebben ze ook suggestieve krachten ontwikkeld. Vanwege de offerbereidheid van de ordezusters schreed de ontwikkeling steeds verder door.

De presentatie was een volledig succes. Lucba werd praktisch van het ene op het andere moment de meest prominentste Vatrox van alle tijden. Als de feestelijkheden hun hoogtepunt bereikten en de grote kring werd gevormd, klonken uit het 'achtergrondgeruis' plotseling stemmen. Alle Vatrox die ooit waren gestorven hadden hun vamu toegevoegd aan het 'achtergrondgeruis'. Ze hadden de levenden geobserveerd en ongemerkt meegewerkt aan hun ontwikkeling. Op deze wijze was ook Lucba tot haar inzichten gekomen. De doden beweerden dat Lucba de 'hoogste met vamu' was en dienden haar als katalysator. Alleen via haar was de contactpoging zelfs maar mogelijk geweest.

Het contact met de doden stelde een keerpunt voor in het verhaal van de Vatrox. Lucba werd als redster en schepster van de onsterfelijkheid gevierd. Maar de geestdrift van de massa nam toe tot een bedreigende omvang. Ordezusters stortten zich op hun verlosser en dreigden haar uiteen te trekken ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende