< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2571 • 2038    DE TIJDLOZE WERELD


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Eigenlijk heerst er sinds meer dan honderd jaar vrede.

Maar sinds de Terranen op de zogenoemde polypoortstations gestoten zijn, getuigenissen uit een lang vervlogen tijd, woedt het conflict met de frequentie monarchie: ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation en valt met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations aan.

De Terranen en hun bondgenoten verdedigen zich verbitterd - de strijd vindt in de Melkweg en in Andromeda plaats. Men ontdekt de achilleshiel van de Vatroxen, de heren van de frequentie monarchie: ze beschikken door middel van hun hibernatiewerelden over de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'. Als de Terranen hun deze werelden ontnemen en de vrije bewustzijns van dit volk invangen, beëindigen ze de heerschappij van de frequentie monarchie. Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: er zijn nog steeds Vatroxen en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met deze vreemde civilisatie samenhangen.

Perry Rhodan begeeft zich naar de ver weg liggende galaxie Anthuresta, op zoek naar bondgenoten in de strijd tegen de frequentie monarchie, niet in het laatst omdat zich daar enerzijds de laatste hibernatiewerelden bevinden en anderzijds het Stardust-stelsel, waarin een deel van de mensheid leeft. Een bondgenoot van Perry Rhodan is de Esnur Clun'stal, een zogeheten kristalingenieur van de legendarische Anthurianen. Maar Clun'stal is een wezen zonder bewust verleden. Om dit te veranderen betreedt hij de tijdloze wereld ...


De kristalingenieur Clun'stal, held van deze aflevering, heeft kennis over de samenhang van zijn herkomst en delen van zijn biografie verworven. Niemand kent echter tot nog toe de volledige achtergrond van de dingen die zich in het heden ontwikkelen.

Perry Rhodan staat intussen in het middelpunt van alle gebeurtenissen - althans, dit moet hem zo voorkomen - en probeert het verzet tegen de gevaren die de mensheid bedreigen te organiseren. Maar kan hij gelijktijdig tegen de frequentie monarchie en VATROX-VAMU op?


Oorspronkelijke titel: Die zeitlose Welt

Auteur: Wim Vandemaan

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): VARIO-1000 robot-kerncomponent door Holger Logemann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: een kristalingenieur dringt door tot het verleden – en naar de sporen van zijn vergeten ik.


Locatie en tijdsruimte: Anthuresta – mei 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Clun'stal – Een kristalingenieur op zoek naar oude tijden. Ghos'fajer – Een Esnur reist naar een ver land. Udkigom – Een mentor ontmoet een legende. Fogudare en Tanfacher – Twee wetenschappers ondervinden het resultaat van hun experiment. Aghinjan en Munsguj – De Nishai vormen zich een beeld van de toekomst.De Nishai – plantachtige intelligente wezens als bladloze bomen met vier ogen, drie wortelbenen en een betrekkelijk laag niveau van technologie – beschouwen de planeet Raqia als hun thuis. Ze vermoeden niet dat ze op de tijdloze wereld leven van de Essa Nur en dat deze wezens daar al sinds miljoenen jaren kristallen deponeren waarin hun herinneringen zijn opgeslagen. Raqia is de belangrijkste wereld van de Essa Nur want zonder hun herinneringen, die ze vanwege hun lange levensduur niet in hun geest kunnen bewaren maar extern moeten opslaan, waren ze verloren. De Nishai noemen de afzettingen kristalwijdtes want daar is de hele bodem met uiteenlopende kristalafmetingen bedekt. Ze geloven dat op de kristalwijdtes fantomen bestaan. Daarom worden deze gebieden meestal gemeden. Alleen Aghinjan, een ondernemingslustige Nishai en zijn begeleidster Munsguj wagen het om diep door te dringen in een kristalwijdte en daar lange tijd door te brengen. Zo worden ze er getuige van hoe een ruimteschip landt waaruit een humanoide kristalwezen uitstapt: Clun'stal.

Clun'stal is op zoek zijn naar zijn verloren herinneringen. Als hij de planeet betreedt vormt zich de Essa Nur Udkigom uit de kristallen en verbindt zich met hem. Udkigom wil als Clun'stal's mentor fungeren en hem kristallen met herinneringen aanbieden, hij waarschuwt Clun'stal echter ook voor de gevaren die daarmee kunnen zijn verbonden. De geest van een Esnur kan door de informatiestroom worden overbelast. Het eerste kristal dat Clun'stal aanraakt bevat herinneringen van de Essa Nur Bhuggadem. Voor Clun'stal is het alsof hij zelf beleeft wat Bhuggadem al vermoedelijk lange tijd uitoefende: hij hoorde bij een afvaardiging van de Essa Nur die onderhandelde met vertegenwoordigers van de Tryoonse alliantie. De Essa Nur hadden destijds geweigerd om een coöperatie aan te gaan met de alliantie omdat deze met wapengeweld tegen hun vijanden was opgetreden. Geweld hadden de Essa Nur altijd al afgewezen als onlogisch.

Door het tweede kristal wordt Clun'stal naar een veel verder verleden verplaatst. Hij beleeft het grote gezang van de Anthurianen mee, waarna deze versteenden waarbij psi-materiële artefacten in hun lichaam materialiseerden. Clun'stal wil nu nog verder doordringen in het verleden. Het derde kristal bezorgt hem Ghos'fajer's herinneringen en door zijn ogen ziet hij zijn vroegere ik, want Ghos'fajer was zijn zoon en deze werkte met hem samen aan de constructie van TALIN ANTHURESTA. Op schijfwereld Nr. 2861 werden merkwaardige storingen gemeld. Ghos'fajer begeleidde zijn vader daarheen. Het bleek dat vreemde wezens, die zichzelf als gelijkwaardig kenmerkten en eruitzagen als reusachtige gevleugelde wormen met snavels en voettakels, daar aanwezig waren om de technische geheimen te achterhalen van TALIN ANTHURESTA. Beide Esnur werden gevangen genomen en naar de thuiswereld van de vreemdelingen gebracht. Ze vonden in hun kerker Kuum 0505, een met rede begaafde machine die ze zo manipuleerden dat met zijn hulp kon worden gevlucht. Deze herinnering wordt door steeds heftiger wordende storingen misvormd en aan het einde herkent Clun'stal waardoor deze worden veroorzaakt: zijn zoon Ghos'fajer werd bij het vluchten gedood en daardoor zijn de herinneringen beschadigd.

Het verdriet over het verliest van zijn zoon, van wiens bestaan hij tot nu toe geen vermoeden had, is bijna te veel voor Clun'stal. Het dreigt hem te verzwelgen. Dan hoort hij de stemmen van Aghinjan en Munsguj, die eveneens in contact zijn getreden met de herinneringskristallen. Ze spreken hem moed in, zodat het hem toch nog lukt om in de realiteit terug te keren.

Van een wachter van de kristalwijdte ontvangt Clun'stal een vierde kristal. Deze bevat vermoedelijk die alleroudste herinneringen van de Esnur en Essa Nur. Opnieuw ziet Clun'stal zichzelf – hij beleeft zijn eigen ontstaan mee, dat tien miljoen jaar in het verleden ligt. Zijn scheppers waren de Anthurianen Tanfacher en Fogudare. Ze verklaarden hem dat het hun voornemen was om intelligente en creative machines te scheppen die hen zouden helpen om de wereld beter te begrijpen. Als ze de eerste machine naar hun geestelijken evenbeeld construeerde wekten ze onopzettelijk het echte, met zelfkennis begaafde leven – zo ontstond Clun'stal.

Clun'stal wil nu verder reizen om andere verlorene herinneringen terug te winnen. Aghinjan neemt zich voor om op een dag terug te keren naar de kristalwijdtes om te leren van de daar opgeslagen herinneringen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende