< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2570 • 2037    DE VAL VAN MASSOGYV


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening. Eigenlijk heerst er sinds meer dan honderd jaar vrede. Maar sinds de Terranen op de zogenoemde polypoortstations gestoten zijn, woedt het conflict met de frequentie monarchie: ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation en valt met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations aan.

De Terranen en hun bondgenoten verdedigen zich verbitterd. Men ontdekt de achilleshiel van de Vatroxen, de heren van de frequentie monarchie: ze beschikken door middel van hun hibernatiewerelden over de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'. Als de Terranen hun deze werelden ontnemen, beëindigen ze de heerschappij van de Frequentie Monarchie. Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: er zijn nog steeds Vatroxen en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met deze vreemde civilisatie samenhangen.

Perry Rhodan begeeft zich naar de galaxie Anthuresta op zoek naar bondgenoten in de strijd tegen de frequentie monarchie. In Anthuresta zijn er echter nog andere humanoïde volkeren, die zich echter als Tryonische Alliantie aan de Vatroxen hebben onderworpen. En Perry Rhodan belandt in de val van MASSOGYV ...


Perry Rhodan heeft de val van MASSOGYV doorstaan en verdere vorderingen in de strijd tegen de Vatroxen gemaakt. Eén van zijn bondgenoten zoekt ondertussen nog steeds naar de oorspronkelijke reden van zijn bestaan. Wim Vandemaan begeleidt de Esnur Clun'stal op zijn niet ongevaarlijke zoektocht en vertelt daarover in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Die Falle von MASSOGYV

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: een Terraan vindt bondgenoten – en een Vatrox bereidt een nieuwe list voor.


Locatie en tijdsruimte: Anthuresta – 2 tot 7 mei 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke zoekt naar wegen om de bewoners van Anthuresta te overtuigen van zijn goede bedoelingen. Murkad – De Dozaan wantrouwt een aanbod. Chal'tin – De Essa Nur beslist zelf. Satwa – De Tefroodse observeert twee rivaliserende Vatroxen. Sinnafoch – De frequentievolger leert van zijn fouten uit de Melkweg en Andromeda.2 mei 1463 NGT: een merkwaardig transitnet heeft MIKRU-JON omhuld en meer dan 15.000 lichtjaar ver verplaatst midden in een hyperstorm, maar tegen deze schadelijke werking wordt het het schip beschermd. Het schijnt om een levend wezen te gaan want Fellmer Lloyd/Ras Tschubai kan zijn gedachten ontvangen. Het noemt zichzelf netzwever, genaamd Radyl-in-het-abstracte. Perry Rhodan - en, zoals enige tijd later blijkt, ook alle anderen mensen in het obeliskruimteschip - hebben mentale contact met het blijkbaar vriendelijk ingestelde wezen. Het lijkt wel alsof de netzwever zich laaft aan de herinneringen en dromen  van andere wezens. Rhodan heeft daardoor bijzonder intensieve dromen, waarin hij zowel een avatar van de netzwever ontmoet als ook velen allang dode of verdwenenen reisgezellen uit vroeger tijden - waaronder ook Taurec die raadselachtige dingen zegt over Gesil en Eirene (Rhodan's achter de materiebronnen verdwenen vrouw en dochter). Rhodan vermoedt dat Taurec mogelijkerwijs meer is dan alleen een door Radyl-in-het-abstracte vertoonde droomgestalte. De netzwever steelt de dromen niet bij de mensen, maar 'knabbelt' er alleen maar een beetje aan. Het is zijn beloning omdat hij MIKRU-JON in veiligheid heeft gebracht. Ten slotte maakt hij zich weer los van het schip.

4 mei 1463 NGT: vlakbij MIKRU-JON bevindt zich een levensblaas van de Ja'woor. Een Sha'zor genaamd Murkad meldt zich en nodigt Rhodan uit om hem in een persoonlijken gesprek te verklaren wat hij met de Tryoonse alliantie heeft te maken. Wolf Lee en Clun'stal begeleiden de Terraan - de laatste op Murkad's wens want in de levensblaas bevinden zich ook enkele Essa Nur, die zeer geïnteresseerd zijn in Clun'stal. Het binnenste van de levensblaas herinnert Rhodan aan Grijzigst, een wereld in de Arphonie-sterrenhoop, waarop Carya Andaxi zich ooit verborg voor Tagg Kharzani. Als Murkad zijn spiegelende helm afzet, wordt het Rhodan werkelijk duidelijk dat er een samenhang bestaat: de Sha'zor is het evenbeeld van een Shozide. Als Rhodan over TALIN ANTHURESTA vertelt verdwijnt Murkad's wantrouwen merkwaardigerwijs, hoewel hij niets kan beginnen met deze naam. Rhodan verneemt dat er in Anthuresta geen echt verzet is tegen de frequentie-monarchie, maar in ieder geval wel een losse alliantie van Sha'zor, Ja'woor, de Essa en een ander volk dat de stofruiters wordt genoemd: intelligente samenvoegsels van micro-deeltjes. Weliswaar horen de ondoorgrondelijk netzwevers eigenlijk niet tot deze alliantie, maar staan ze deze toch vaak bij.

5 mei 1463 NGT: Perry Rhodan informeert Murkad over het polypoortnet, waarover de alliantie tot nu toe geen enkel vermoeden had. De Essa Nur Chal'tin spreekt zijn vertrouwen uit tot Rhodan en maakt daarmee een echte pact mogelijk tussen de Terranen en de alliantie. Chal'tin heeft met Clun'stal gesproken en heeft daardoor herinneringen teruggewonnen die verloren waren gegaan. De Esnur zijn niet alleen de voorouders van de Essa Nur, maar waren ook betrokken bij het eerste stadium van het polypoort-systeem. De Esnur werden waarschijnlijk door de Anthurianen kunstmatig geschapen. Clun'stal verlaat Rhodan met de toestemming om gemeenschappelijk met Chal'tin meer over het verleden van hun volken uit te vinden. Perry Rhodan gebruikt zijn controller om een geschikt doel te vinden voor een eerste gemeenschappelijke actie, waarmee een bruggenhoofd in Anthuresta zal worden gevestigd. Hij ontvangt radiogesprekken die berichten over gevechtshandelingen bij polypoortstation MASSOGYV-4. Dit kan een gunstige gelegenheid zijn voor een aanval - in werkelijkheid is het echter een val van de frequentie-monarchie. Sinnafoch heeft bij Vastrear, die zich op de verdediging van de hibernatiewerelden wilde concentreren, zijn zin doorgedreven. Voor Sinnafoch staat vast dat eerst de gevaarlijkste tegenstander uit de weg moet worden geruimd en dat is Perry Rhodan.

7 mei 1463 NGT: de val schijnt daadwerkelijk dicht te klappen. Een obeliskschip materialiseert bij MASSOGYV-4 en kan door geconcentreerd vuur worden vernietigd. Sinnafoch is toch niet helemaal tevreden en een analyse van de explosie bewijst dat MIKRU-JON niet werd vernietigd, maar een door de Ja'woor gecreëerde vals beeld van vormenergie. Het werd in scene gezet om de frequentie-monarchie af te leiden - intussen heeft Rhodan met behulp van zijn hoograng-controller en de onoverwinnelijk stofruiters het polypoortstation ESHDIM-3 veroverd. Wederom heeft de frequentie-monarchie een nederlaag geleden, maar het wordt nog vervelender: kegelruimteschepen van de Jaranoc vallen aan.

Perry Rhodan wil naar KRUISWIEL reizen om het nieuwe bruggenhoofd verder uit te breiden. Maar het transport verloopt niet zoals gewoonlijk. Rhodan wordt door een gouden schittering omhuld. Het voelt zoals de droom waarin hij Taurec ontmoette ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende