< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2568 • 2035    ACTIECOMMANDO INFILTRATIE


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Eigenlijk heerst er sinds meer dan honderd jaar vrede.

Maar sinds de Terranen op de zogenoemde polypoortstations gestoten zijn, getuigenissen uit een lang vervlogen tijd, woedt het conflict met de frequentie monarchie ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation en valt met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations aan.

De Terranen en hun bondgenoten verweren zich verbittert - de strijd vindt in de Melkweg en in Andromeda plaats. Men ontdekt de achilleshiel van de Vatroxen, de heersers van de frequentie monarchie: ze beschikken door middel van hun hibernatiewerelden over de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'. Als de Terranen hen deze werelden ontnemen en de vrije bewustzijns van dit volk invangen, beëindigen ze de heerschappij van de frequentie monarchie. Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: er zijn nog steeds Vatroxen en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met deze vreemde civilisatie samenhangen.

Het Stardust-stelsel in de geheimzinnige verre oorden van de superintelligentie HET is een belangrijk toneel van het conflict: daar verscheen VATROX-VAMU - en kon door de Terraanse kolonisten dank zij de hulp van HET voorlopig verjaagd worden. Daarmee is het gevaar echter niet geweken, maar gelukkig zijn er ook andere helpers. En hun actie vindt plaats met de codenaam actiecommando infiltratie ...


In de volgende aflevering draait om de spannende gebeurtenissen rondom het Stardust-stelsel. Stuart Lexa doet een bijzondere ontdekking - en komt meer te weten over de achtergronden van een kosmische opdracht. Michael Marcus Thurner vertelt hier meer over.


Oorspronkelijke titel: Einsatzkommando Infiltration

Auteur: Rainer Castor

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: doorstoot in het Stardust-stelsel – het moment van de waarheid.


Locatie en tijdsruimte: Anthuresta, Terra – 11 februari tot 26 april 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Sean Legrange – Hij blijkt een ware zoon te zijn van zijn vader. Kapitein Björn Saint-Germain – Een officier beleeft hoe verhaal wordt geschreven in het Stardust-stelsel. Reginald Bull – De onsterfelijke staat tegenover een vuuroog.11 februari 1463 NGT: de van KRUISWIEL teruggekeerden ruimteschepen van de Stardust-vloot evenals enkele parelkettingruimteschepen van de Elfahder zitten vast buiten de sextadimsluier die het Stardust-stelsel omhult. Nadat ze de mentale schok hebben overwonnen die werd veroorzaakt door de aanwezigheid van VATROX-DAAG en VATROX-VAMU en de veldslaglichters van de frequentie-monarchie voor VATROX-VAMU zijn gevlucht, observeert de bemanning hoe de sextadimsluier doorlaatbaar wordt gemaakt door de hyperdim-perforator. Sean Legrange, die helemaal geen last heeft gehad van de schok, kan contact leggen met het ruimtestation SOLAR SYSTEM. Daar bevindt zich een functionele overbrenger waarmee men verder kan doordringen in het stelsel en men kan doorreizen naar polypoortstation NEO-OLYMPUS. Legrange stelt een gevechtsgroep samen uit mensen die de schok het beste hebben doorstaan. Het gaat vooral om personen die zijn geraakt door een gouden vonkenregen of ouders hebben die dit is overkomen. Daarbij komen ook nog enkele Elfahder.

Als het team bij het doel aankomt wordt VATROX-VAMU's mentale druk duidelijk merkbaar. Opnieuw schijnt Legrange er weinig last van te hebben. De bemanning van het ruimtestation is of bewusteloos of staat onder invloed van de entiteit. Jaranoc maken de dienst uit in dit station. Men gaat ervan uit dat overal in het stelsel hetzelfde gebeurd. Meester-sergeant Lucrezia DeHall ontwikkelt onder de invloed van de mentale druk plotseling mutantenvaardigheden. Ze kan teleporteren en gedachten lezen. Het lukt haar na aanvankelijke moeilijkheden al snel om deze nieuwe gaven te beheersen. Ze stelt vast dat er met Legrange iets niet klopt - van hem is maar een doffe mentale echo waarneembaar. Nu kan Legrange de waarheid niet langer geheimhouden. Hij is geen mens, maar een VARIO-1000-robot in een coconmasker van levend weefsel - en Duncan Legrange, zijn 'vader', was tevens slechts een masker van dezelfde robot.

De VARIO-1000 is een van de drie robots die in 1346 NGT door de LVT in het Stardust-stelsel binnen zijn gesmokkeld. Ze worden elk door een matten-willy verzorgt en moeten de emigranten observeren. Het van de Honderdzonnenwereld afstammende bioplasma heeft een echt individueel bewustzijn gekregen door doelgerichte manipulaties. Lotho Keraete, de bode van HET, heeft alle drie de robots na hun aankomst in het Stardust-stelsel via uitbreidingsmodules en nano-robot veranderd in zintuigen van HET. Alleen de VARIO-1000, die later in de gedaante van Duncan Legrange de belangrijkste medewerker is geworden van Timber F. Whistler's, is het met de hulp van zijn matten-willy Ducy gelukt om deze beïnvloeding in toom te houden. Desondanks is meermaals een door HET geïnitieerd speciaal programma merkbaar geworden. Beide anderen VARIO's zijn daardoor gedwongen om Whistler een ongeluk te laten overkomen, waardoor hij werd omgevormd tot een min of meer onsterfelijke cyborg. Legrange zelf heeft onder invloed van het speciale programma een polypoortstation ontdekt. Op Talanis heeft hij verschillende visioenen, onder andere van een enorme stervormige schaduw in een met ijs gevulden krater op een schijfwereld en van de stervende superintelligentie HET.

Legranges begeleiders moeten deze informatie eerst verwerken. Dan vernemen ze dat in het Stardust-stelsel steeds weer mensen spoorloos verdwijnen. Bovendien bespeuren enkele leden van het actieteam een mentale roep die ze naar Talanis lokt. Het staat voor hen vast dat men daar het verzet organiseert tegen VATROX-VAMU. Het actieteam bereikt NEO-OLYMPUS. De daar gestationeerde wetenschappers en soldaten zijn onbeïnvloed gebleven en het station is nog niet betreden door de vijand. Nadat hij de chef-wetenschapster Florence Istban heeft begroet activeert Legrange zijn controller en ontdekt een verborgen ruimte die vervolgens met de vrijkomende informatie van het HET-programma plotseling is verbonden met het paleis van de vier firmamenten op Talanis. Deze verbinding is echter nog geblokkeerd. De blokkade zal pas worden opgeheven als de poort naar Terra zich opent. Legrange besluit om eerst contact te maken met de op Talanis opererende verzetstrijders.

Terrania op 26 april 1463 NGT: Atlan keert terug in het Sol-stelsel met de JULES VERNE-1. Op Aarde is een nevelkoepel verschenen - precies daar waar vroeger Atlantis zich bevond. Het kristalscherm wordt geactiveerd want een vuuroog nadert Sol. Deze zal spoedig botsen met het kristalscherm.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende