< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2567 • 2034    DUEL BIJ DE CORRIDOR


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuwe galactische tijdrekening - wat overeenkomt met het jaar 5050 van de christelijke tijdrekening. Ruim honderd jaar heerst er eigenlijk al vrede.

Maar sinds de Terranen zijn op de zogeheten polypoortstations zijn gestuit, getuigenissen uit een lang vervlogen tijd, woedt er een conflict met de frequentie monarchie: ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation en valt met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen de polypoortstations aan.

De Terranen en hun bondgenoten verweren zich verbitterd - de strijd vindt in de Melkweg en in Andromeda plaats. Men ontdekt de achilleshiel van de Vatroxen, de heren van de frequentie monarchie: ze beschikken door middel van hun hibernatiewerelden over de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'. Als de Terranen hun deze werelden ontfutselen en de vrije bewustzijns van dit volk invangen, maken ze daarmee een einde aan de heerschappij van de frequentie monarchie. Daarmee zijn: echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: nog steeds zijn er Vatroxen en minsten twee rivaliserende geestelijke wezens, die met deze vreemde cultuur samenhangen. Perry Rhodan intussen doorkruist in de verre oorden het deel van de machtigheidsballing van HET waarin ook het Stardust-stelsel ligt. In de galaxie Anthuresta stuit hij op de Tryonische Alliantie en begint het duel bij de corridor ...


In de volgende aflevering verplaatsen we ons naar het Stardust-stelsel. Daar werd VATROX-VAMU aanvankelijk succesvol teruggeslagen - maar niemand weet welke gevaren er nog steeds van dit machtige geesteswezen uitgaan. Rainer Castor bericht in deze aflevering over een bijzondere commando-onderneming.


Oorspronkelijke titel: Duell an der Schneise

Auteur: Marc A. Herren

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): SOLAR SYSTEEM moduul 01 door Holger Logemann

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne J. SinnemaSamenvatting: psychospel in de PACADEMO – Terranen te gast bij de Tryoonse alliantie.


Locatie en tijdsruimte: Anthuresta – 1 en 2 mei 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke wordt actief als diplomaat. Scotty Sutter – Een young boy laat zijn familie achter. Adentoco Porvistar – Een gastheer zoekt naar informatie over zijn gasten. Fellmer Lloyd/Ras Tschubai – het concept ontmoet vertegenwoordigers van de Tryoonse alliantie.Vijf ruimteschepen van de Tryoonse alliantie hebben MIKRU-JON omcirkeld en met boeivelden gevangen. De vreemdelingen gedragen zich echter vriendelijk. Adentoco Porvistar, woordvoerder en commandant van het globeruimteschip PACADEMO, nodigt Perry Rhodan bij zich uit. Het gaat hem uitsluitend om het psi-materie in de sonde die nog steeds als een wrat kleeft aan MIKRU-JON's buitenwand.

Het obeliskruimteschip wordt in de PACADEMO gesluisd en Rhodan, Fellmer Lloyd/Ras Tschubai en Scotty Sutter komen bijeen met Porvistar en enkele andere eveneens humanoide wezens. Rhodan geeft zo weinig mogelijk prijs over zichzelf en zijn bedoelingen. Hij hoort dat de Tryoonse alliantie de psi-materie, die telkens weer materialiseert in een gebied dat men de corridor noemt, beschouwt als haar eigendom. De corridor is een ruimtesector, waarin regelmatig patrouille wordt gevlogen vanwege het piratengevaar, met een lengte van 10.000 lichtjaar en een diameter van 500 lichtjaar, in de omgeving van de Anthuresta's restkern. Daar zijn bijna geen sterren, maar zeer veel interstellair stof - mogelijkerwijs overblijfselen van deflagrerende psi-materie. De leeftijd van de corridor wordt geschat op meerdere miljoenen jaren. Als Rhodan de namen hoort van de vier lidvolken van de Tryoonse alliantie en rekening houdt met hun uiterlijke kenmerken, krijgt hij een belangrijke ingeving want Porvistar, een Arki, heeft veel weg van een Barkoniden, de Ashen lijken op de Shuwashen, de Ator zien er uit als een Hat(h)or en de Ana zijn het evenbeeld van de Motana. Voor Rhodan staat vast dat HET een sturende hand heeft gehad in de nederzetting van deze volken in Anthuresta. De Tryoonse alliantie schijnt niets van TALIN ANTHURESTA te weten en het is op dit moment nog onduidelijk in welke relatie deze vier volken staan tot de frequentie-monarchie, want Lloyd/Tschubai kan hun gedachten niet duidelijk lezen.

Daar Rhodan zich op de vlakte houdt en de psi-materie weigert terug te geven en in plaats daarvan zorgvuldig gedoseerde dreigingen verweeft in het gesprek om Porvistar te bewegen tot het vrijgeven van MIKRU-JON (hij geeft zich zelfs uit als waarnemer van een hogere macht), ontstaat een patstelling. Rhodan zet de zaak in beweging als hij en de young boys met Lloyd/Tschubai in de PACADEMO teleporteren om microbommen te plaatsen. Mikru neemt Rhodan's gedaante aan en leidt Porvistar in de tussentijd af. De young boys stoten op een wezens uit een vijfde volk: het is humanoide en heeft een haarloos hoofd in de vorm van een vlezig ovaal zonder gezicht - maar met volledig menselijke ogen. De Terranen worden ontdekt en gevangen genomen. Scotty Sutter liet ervoor de microrobot Fred nog vrij, die hem informatie verschaft over de corridor en het vliegdoel van de PACADEMO: het globeruimteschip is onderweg naar de handelsster JERGALL. Dan exploderen de bommen. Lloyd/Tschubai brengt zijn kameraden terug in de MIKRU-JON. De boeiveldgeneratoren worden zwaar beschadigd, maar de hangarwand wordt niet opgeblazen zoals gepland. Soldaten van de Tryoonse alliantie vallen aan.

Scotty Sutter plaatst nieuwe bommen bij de hangarwand en riskeert daarbij zijn leven want hij wordt door de explosie in het heelal geslingerd en dreigt achter te blijven wanneer MIKRU-JON vlucht. Het obeliskruimteschip wordt niet alleen door de PACADEMO en de begeleidende schepen achtervolgd, maar ook door vijf plotseling opduikende veldslaglichters van de frequentie-monarchie. Het luikt Lloyd/Tschubai om de in het heelal drijvende Sutter telepathisch te peilen en met een teleportatie te redden. Rhodan stuurt MIKRU-JON direct in de richting van een transitnet dat al eerder was geobserveerd in TALIN ANTHURESTA en verantwoordelijk was voor de dwangmatige transit van MIKRU-JON. Dit net heeft de PACADEMO al langer achtervolgd. Zoals verwacht transporteert het net MIKRU-JON ook ditmaal weg. Rhodan verliest ondanks de transitpijn niet het bewustzijn, maar heeft de indruk iets te verliezen – alsof er iets uit zijn geest wegvloeit.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende