< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2566 • 2033    OASE VAN DE WETENDEN


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuwe galactische tijdrekening - wat overeenkomt met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds ruim honderd jaar heerst er vrede. Echter, sinds de Terranen op de zogenoemde polypoortstations, getuigen van lang vervlogen tijden, zijn gestuit, woedt het conflict met de frequentie monarchie: die maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation en valt de polypoortstations met ruimteschepen van vormenergie of via de transferschoorstenen aan.

De Terranen en hun bondgenoten verdedigen zich hardnekkig. De strijd speelt zich af in de Melkweg en Andromeda. Ze ontdekken de achillespees van de Vatroxen, de heren van de frequentie monarchie: zij beschikken door middel van hun hibernatiewerelden over de mogelijkheid van 'wedergeboorte'. Als de Terranen hun die werelden afnemen en elk afzonderlijke vrije bewustzijn van het volk vangen, beëindigen ze de heerschappij van de frequentie monarchie.

Maar daarmee zijn niet alle gevaren bezworen: er zijn nog steeds Vatroxen en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met die vreemde beschaving samenhangen. Maar voor de afzonderlijke Vatroxen verandert dat weinig aan de precaire situatie, en heel wat frequentievolgers hebben met de onaangename gevolgen van de oorlog te kampen. De frequentievolger Sinnafoch bijvoorbeeld ontdekt de oase van de wetenden ...


Sinnafoch blijft voor Perry Rhodan een onbekende factor, die in staat mag worden geacht de gebeurtenissen een onverwachte wending te geven. Maar aan de andere kant weet Sinnafoch niet precies hoe Rhodan te werk zal gaan.

In de volgende aflevering bericht Marc A. Herren meer over Perry Rhodans avonturen in Anthuresta.


Oorspronkelijke titel: Oase der Wissenden

Auteur: Frank Borsch

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: TinTaalSamenvatting: ze zijn drie verschillend wezens – en bereiken in Anthuresta de wereld van de bevrijding.


Locatie en tijdsruimte: Anthuresta – 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Sinnafoch – De frequentievolger wordt getoetst op zijn daden. Kruuper – De Okrivar wordt herinnerd aan zijn ondergeschikte positie. Philip – De okrill van Oxtorne moet zich op een vreemde planeet handhaven. Demeiro – De frequentiebemiddelaar begroet de leider van de gefaalde Hathorjan-veldtocht.Als Sinnafoch, Kruuper en Philip na een ongeautoriseerde polypoorttransfer aankomen in de handelsster JERGALL, geven niet alleen de Darturka-wachters en frequentiebemiddelaar Demeiro moeilijkheden maar ook het laatste restje waterstof-voorraad van de Okrivar. Nadat Sinnafoch's bevoegdheid is opgehelderd en Kruuper's leven is gered, wordt de frequentievolger verantwoordelijk gemaakt voor de catastrofale nederlaag in Andromeda. Demeiro veroorlooft zich een pervers spel met de gehate lotgenoten. Sinnafoch moet voor zijn leven vechten - en wel tegen zijn kameraad, de Okrill. Kruuper 'mag' hem begeleiden. Beide krijgen alleen maar een licht handvuurwapen. Het gevecht zal plaatsvinden op de planeet Bargeron, een acht miljoen jaar geleden door de frequentie-monarchie 'bevrijde' wereld wiens oppervlak sindsdien een verziekte woestenij is. Sinnafoch weet dat hij niet die geringste kans heeft om de okrill te verslaan. Hij probeert met Philip te praten, moet echter vaststellen dat het door de inductiecel intelligent gewordene dier onder een vreemde invloed staat die langzamerhand overmachtig wordt. Sinnafoch vlucht.

Kruuper is intussen alleen onderweg in een ruïnestad. Hij komt terecht in onderaardse installaties die nog intact zijn. Daar wacht de robot Elkayam sinds miljoenen jaren op de 'wetenden', overlevenden van de toenmalige vernietiging, voor wie hij onder het planeetoppervlak een paradijselijk toevluchtsoord heeft ingericht. De robot houdt de Okrivar voor een wetende en is bereid om hem te helpen. Ook Sinnafoch raakt op zijn vlucht in de oase van de wetenden. Elkayam herkent in hem echter een van de toenmalige vijanden, maar Kruuper kan hem ervan overtuigen dat ook de Vatrox tot de wetenden hoort.

Sinnafoch ontdekt dat Philip via de inductiecel tot slaaf is gemaakt door Demeiro. Hij lokt de okrill in de oase van de wetenden waar Elkayam en Kruuper zo lang mogelijk met oeroude energiestralers op het bijna onverwoestbare dier vuren tot het bezwijkt. Sinnafoch probeert de inductiecel te verwijderen, maar dan meldt VATROX-DAAG zich. De entiteit heeft Philip overgenomen en spreekt via mentale weg tot Sinnafoch. Hij heeft door zijn zelfstandigheid, zijn vindingrijkheid en zijn hardnekkigheid het respect gewonnen van de entiteit en zal VATROX-DAAG's plaatsvervanger worden in Anthuresta. Hij zal vooral moeten optreden tegen Perry Rhodan. Hij krijgt nieuwe medestrijders aan zijn zijde die daar al aanwezig zijn: Vastrear en Satwa.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende