< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2565 • 2032    VASTREARS ODYSSEE


In de Melkweg schrijft men het jaar 7463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Eigenlijk heerst er sinds meer dan honderd jaar vrede. Maar sinds de Terranen op de zogenoemde polypoortstations gestoten zijn, getuigenissen uit een lang vervlogen tijd, woedt het conflict met de frequentie monarchie: ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation en valt met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations aan.

De Terranen en hun bondgenoten verdedigen zich verbitterd - de strijd vindt in de Melkweg en in Andromeda plaats. Men ontdekt de achilleshiel van de Vatroxen, de heren van de frequentie monarchie: ze beschikken door middel van hun hibernatiewerelden over de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'. Als de Terranen hun deze werelden ontnemen en de vrije bewustzijns van dit volk invangen, beëindigen ze daarmee de heerschappij van de frequentie monarchie.

Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: er zijn nog steeds Vatroxen en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met deze vreemde civilisatie samenhangen. Voor de enkele Vatrox verandert dat echter weinig aan de precaire situatie en menige frequentievolger moet zich intensief met de onaangename gevolgen van de oorlog bezig houden. En zo begint Vastrear's odyssee ...


Vastrear's odyssee weerspiegelt de situatie van de frequentie monarchie, die zich in een diepe crisis bevindt. Waar er een crisis om zich heen grijpt, ontstaan echter ook kansen die een dappere Vatrox kan gebruiken. Eén van deze Vatroxen is de galaxers maar al te bekende frequentievolger Sinnafoch, die net als Perry Rhodan in Anthuresta terecht was gekomen. Meer over de ontwikkeling aldaar vertelt Frank Borsch in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Vastrears Odyssee

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der Schoor