< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2565 • 2032    VASTREARS ODYSSEE


In de Melkweg schrijft men het jaar 7463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Eigenlijk heerst er sinds meer dan honderd jaar vrede. Maar sinds de Terranen op de zogenoemde polypoortstations gestoten zijn, getuigenissen uit een lang vervlogen tijd, woedt het conflict met de frequentie monarchie: ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation en valt met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations aan.

De Terranen en hun bondgenoten verdedigen zich verbitterd - de strijd vindt in de Melkweg en in Andromeda plaats. Men ontdekt de achilleshiel van de Vatroxen, de heren van de frequentie monarchie: ze beschikken door middel van hun hibernatiewerelden over de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'. Als de Terranen hun deze werelden ontnemen en de vrije bewustzijns van dit volk invangen, beëindigen ze daarmee de heerschappij van de frequentie monarchie.

Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: er zijn nog steeds Vatroxen en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met deze vreemde civilisatie samenhangen. Voor de enkele Vatrox verandert dat echter weinig aan de precaire situatie en menige frequentievolger moet zich intensief met de onaangename gevolgen van de oorlog bezig houden. En zo begint Vastrear's odyssee ...


Vastrear's odyssee weerspiegelt de situatie van de frequentie monarchie, die zich in een diepe crisis bevindt. Waar er een crisis om zich heen grijpt, ontstaan echter ook kansen die een dappere Vatrox kan gebruiken. Eén van deze Vatroxen is de galaxers maar al te bekende frequentievolger Sinnafoch, die net als Perry Rhodan in Anthuresta terecht was gekomen. Meer over de ontwikkeling aldaar vertelt Frank Borsch in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Vastrears Odyssee

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: de frequentievolger vlucht – op zoek naar een nieuwe bestemming.


Locatie en tijdsruimte: Andromeda, Diktyon, Anthuresta – 5 april tot 26 april 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Vastrear – De frequentievolger vlucht voor de schaduwen van zijn nederlaag in Andromeda. Bhustrin – De oorlogsordonnans volgt zijn heer, waar die ook gaat. Satwa – De gekloonde Tefroodse dient Vastrear als autochtoon-ordonnans. S'Karbunc – De symbiont maakt een wezenlijk deel uit van de autochtoon-ordonnans.Frequentievolger Vastrear vlucht met zijn ordonnansen Bhustrin en Satwa van FATICO naar Hibernatie-3, is echter ook daar niet in veiligheid. Terwijl Bhustrin en Satwa onderling met alle middelen strijden om Vastrear's gunst te winnen, worden er twee moordaanslagen gepleegd op de frequentievolger. Kumoson, chef van de hibernatiewereld, neemt Vastrear's waarschuwingen voor de Terranen en hun bondgenoten te licht op – en betaald daarvoor een verschrikkelijke prijs. De Sicatemo-alliantie vernietigt Hibernatie-3 en verzamelt het vamu van alle Vatrox. Vastrear en zijn ordonnansen vluchten op het laatste moment verder naar Hibernatie-4, waar alles zich opnieuw herhaalt. Bhustrin en Satwa moeten een wapenstilstand sluiten om hun meester te beschermen en uit zijn depressie te halen, die door alle verliezen is veroorzaakt. Als de door admiraal Meruv Tatur aangevoerde aanvallers een psi-wapen inzetten die alle Vatrox de dood indrijft, verhinderen Bhustrin en Satwa Vastrear's zelfmoord. Satwa bedient zijn C-controller en werkt een route uit die de drie vluchtelingen via meerdere tussenstations voert waar ook al gevochten wordt (onder andere in het distributiedepot ARTHA in Diktyon) tot aan de handelsster JERGALL in Anthuresta.

Tot Vastrear's verbazing deelt frequentiebemiddelaar Demeiro, die hij van vroeger kent, hem mee dat hij al verwacht werd. VATROX-DAAG persoonlijk verleent Vastrear een audiëntie en laat zich informeren wat er in Andromeda is gebeurd. Satwa en Bhustrin mogen hun heer begeleiden. Vastrear verneemt dat VATROX-CUUR werd vernietigd en dat in Anthuresta de eigenlijke vijand loert: VATROX-VAMU. Vastrear wordt naar aanleiding van zijn meervoudig falen berispt maar niet gedegradeerd, in ieder geval niet officieel. Hij mag zijn status op papier behouden maar is niet meer bevoegd om orders te geven. Satwa en Bhustrin zullen zijn opdrachten overnemen. VATROX-DAAG heeft tot zijn vermaak ontdekt dat de op Vastrear gepleegde moordaanslagen door beide ordonnansen in scène werden gezet – zo wilde ze telkens de ander verdacht maken. Deze ideeënrijkdom bevalt de entiteit. Het ongelijke stel krijgt de opdracht om een persoon te arresteren die al snel zal opduiken in Anthuresta. Deze vijand bezit een bijzondere controller die zelfs voor VATROX-DAAG gevaarlijk kan worden.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende