< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2563 • 2030    IN HET MIDDELPUNT VAN HET VUUROOG


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuwe galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 van de christelijke jaartelling. Al meer dan honderd jaar heerst er vrede'

Maar sinds de Terranen de zogenoemde polypoortstations - overblijfselen uit een reeds lang verstreken tijd - hebben ontdekt, woedt de strijd met de frequentie monarchie; zij maakt aanspraak op de zeggenschap over alle stations en valt ze aan met ruimteschepen uit vormenergie of via de transportschoorstenen van de stations.

De Terranen en hun bondgenoten bieden fel weerstand - de strijd wordt in de Melkweg en in Andromeda geleverd. Men ontdekt de achilleshiel van de Vatroxen, de regenten van de frequentie monarchie: ze beschikken door middel van hun hibernatiewerelden over de mogelijkheid om 'wedergeboren' te worden. Als de Terranen hun deze werelden afhandig maken en het vrije bewustzijn van dit volk onder controle krijgen, maken ze een eind aan de heerschappij van de frequentie monarchie.

Maar daarmee zijn niet alle gevaren uit de weg geruimd. Nog altijd zijn er Vatroxen en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die een band met deze vreemde beschaving hebben. Steun hebben de Vatroxen bovendien van de vier humanoïde volkeren van de Tryonische Alliantie van Anthuresta. Hun beste geleerden zijn werkzaam in het middelpunt van het vuuroog ...


De gebeurtenissen rondom het Stardust-stelsel, waarover het verhaal van Sichu Dorksteiger ging, zijn voor Perry Rhodan allang verleden tijd. De Terraan gaat met de MIKRU-JON, het obeliskschip, ook naar Anthuresta, samen met Clun'stal Niemand en het concept Fellmer Lloyd/Ras Tschubai. Meer over de avonturen van Perry Rhodan in de verre oorden van de superintelligentie HET is te lezen in de volgende aflevering, geschreven door Marc A. Herren.


Oorspronkelijke titel: Im Zentrum des Feuerauges

Auteur: Susan Schwartz

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Plantekening (Duits exclusief): ruimteschip van de Elfahder door Lars Bublitz

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: in opdracht van de frequentie-monarchie – een wetenschapster moet zich bewijzen.


Locatie en tijdsruimte: Anthuresta – 1453 tot 21 januari 1463 NGT (5040 - 5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Sichu Dorksteiger – De jonge Ator volgt de aanwijzingen op van de Vatrox. Fyrt Byrask – De Ana probeert steeds zijn eigen weg te gaan. Hochalon – De Vatrox stelt een afschrikwekkend voorbeeld.Jaranoc-gevechtsschepen beschieten de veldslaglichter waarin Sichu Dorksteiger en Fyrt Byrask zich bevinden. Samen met enkele andere leerlingen en hun Vatrox-instructeur Hochalon lukt hen de vlucht met een reddingscapsule. Ze landen op een rimboewereld waarop ook de veldslaglichter is neergestort, die ze nu moeten bereiken om via een hyperradio hulp te vragen. Tijdens de uitputtende tocht door de rimboe, met grote verliezen, worden de gestranden ook nog door Jaranoc aangevallen, die zich echter weer terugtrekken als ze herkennen dat een zege op deze zwakke leerlingen voor hen alleen een eerloze Barihch is. Maar twaalf leerlingen, die zich voortaan 'het smerige tiental' noemen en Hochalon bereiken hun doel. De veldslaglichter is nog voor een deel intact en wordt door Darturka verdedigd. Hulp is al onder weg. De Jaranoc worden verdreven en de overlevenden worden geëvacueerd.

Sichu leert nu een van de machtigste wapens kennen van de frequentie-monarchie. Een vuuroog uit psi-materie wordt ingezet om een voorbeeld te stellen aan een volk dat vermoedelijk een verbond is aangegaan met VATROX-VAMU en medeverantwoordelijk is voor het neerschieten van een slaglichter. Het gehele zonnestelsel van dit volk wordt vernietigd. Ondanks dat deze vreselijke gebeurtenis enkele medeleerlingen tot zelfmoord drijft is Sichu nog steeds niet bereid om zich bij Fyrt's mening aan te sluiten, die zegt dat de frequentie-monarchie de ware vijand is.

De volgenden jaren leven Sichu en Fyrt in TZA'HANATH, een uit acht handelssterren opgebouwd onderzoekscentrum. Hun nieuwe instructeur is de Vatrox Yazeech. Op TZA'HANATH wordt aan het belangrijkste project gewerkt van de frequentie-monarchie: de duurzame verhoging van de hyperimpedantie in een hele galaxie - bij gelijktijdige instandhouding van een hyperblaas waarin normale hyperimpedantie-waarde heersen. Sichu en Fyrt vormen voortaan een team, maar hun persoonlijke verhouding blijft neutraal. Hun onderzoek heeft succes. Ze verhogen de hyperimpedantie in de omgeving van een bewoonde planeet, maar het proces verslint enorme hoeveelheden energie en het effect is van korte duur. Opnieuw probeert Sichu het leed te verdringen dat ze ditmaal zelf heeft veroorzaakt bij deze planeetbewoners.

Enige tijd later worden Sichu en Fyrt naar een andere plek gebracht in Anthuresta. Hun opdracht is nu om een zesdimensionaal veld te doordringen dat een gehele sterrenhoop omhuld. Door permanente toevoer van psi-materie, dat steeds weer in grote hoeveelheden materialiseert in Anthuresta, lukt het Sichu om een soort 'venster' naar binnen te openen. Maar als de sluier op een dag daadwerkelijk oplost is dit niet te danken aan Sichu's inspanningen. Daarvan vermoedt Undarach, Sichu's Vatrox-superieur, echter niets. Hij gelooft dat het succes is te danken aan Sichu. Zij en Fyrt zullen nu met de veldslaglichter VOSTAR de sterrenhoop binnenvliegen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende