< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2562 • 2029    DE TRYONISCHE ALLIANTIE


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er vrede: de sterrenrijken werken eraan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen.

Als de Terranen echter op de zogenoemde polypoortstations stuiten, getuigenissen uit lang vervlogen tijden, verschijnt de frequentie monarchie ten tonele: ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation.

Met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations rukken de Vatroxen op en in het begin schijnen ze nauwelijks tegen te houden te zijn. Dan ontdekt men echter hun achilleshiel in hun sterkste wapen: de Vatroxen beschikken door middel van hun hibernatiewerelden over de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'. Als de Terranen hun deze werelden ontnemen en de vrije bewustzijns van dit volk invangen, beëindigen ze daarmee de heerschappij van de frequentie monarchie.

Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: er zijn nog steeds Vatroxen, waaronder de gevaarlijke frequentievolger Sinnafoch en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met deze vreemde cultuur samenhangen. Deze verzamelen hun krachten tegen de vijand - en een daarvan is de Tryonische alliantie ...


De Tryonische alliantie staat onder controle van de frequentie monarchie. Het plan om het PARALOX-ARSENAAL te vinden en te gebruiken, schijnt onder andere met haar hulp versneld te worden. In de volgende aflevering houdt Susan Schwartz zich verder bezig met Sichu, een vertegenwoordigster van de Tryonische alliantie.


Oorspronkelijke titel: Die Tryonische Allianz

Auteur: Susan Schwartz

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: de zoektocht naar een oeroude erfenis – rekruten voor de Vatrox.


Locatie en tijdsruimte: Anthuresta – 1443 NGT tot 1453 NGT (5040 - 5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Sichu Dorksteiger – Een Ator groeit op met de doelstellingen van de frequentie-monarchie. Fyrt Byrask – Een begaafde knaap komt onder de hoede van de beste leraren. Hochalon – Een Vatrox eist de kinderen op van de Tryoonse alliantie.Op de planeet Ganroj in het stelsel Thagg in Anthuresta leeft de jonge Sichu Dorksteiger van het Ator volk met haar vader Aranmu Dorksteiger en haar moeder Lebanna Dorksteiger. Ze groeit beschermd op, zonder problemen, met vele rechten en privileges want Aranmu is eigenaar van een van de grootste en productiefste boerderijen op de planeet en is bovendien stadsbestuurder.

Het enige in haar leven waar ze zich zorgen over maakt is de broer van haar vader, Dadje Fardwas. Hij is van mening dat de frequentie-monarchie de heersende bond in het stelsel onderdrukt: de Tryoonse alliantie. Hij is altijd op de vlucht en komt daardoor zelden op bezoek. Tijdens zijn laatste bezoek in Sichu's tiende levensjaar laat hij voor haar een brief achter waarin hij haar verzoekt om zich niet in te laten met de frequentie-monarchie.

Als Sichu twaalf jaar oud is landt er op hun erf een rood glinsterende zwever in de vorm van een edelsteen. Een Vatrox en enkele Ators stappen uit en nemen Sichu mee met de verklaring dat ze 'tot de examens is toegelaten'. De zwever landt in de hangaar van een slaglichter in de buurt. Daar wordt Sichu wat voelt als een eeuwigheid in een sobere cabine opgesloten. Haar enige gesprekspartner, voor zover ze deze niet demonteert of tegen die wand gooit, is de dogo-dwerg Doso-Doso, een kleine robot. Ten slotte landt de veldslaglichter op Oranata, het 'beloofde land', zoals Doso-Doso zegt.

Sichu wordt door de huisdienaar Tsch'kul, een Ch'ting, ontvangen en naar een grote hal gebracht waarin zich reeds ca. 500 kinderen hebben verzameld uit de vier volken van de Tryoonse alliantie (Ator, Arki, Ana en Ashen). De Vatrox Bondiron, leider van het opleidingsinstituut, waar Sichu terecht is gekomen verklaart aan de kinderen dat ze hier conform hun talent worden opgeleid in de zin van de frequentie-monarchie en dat luiheid wordt bestraft. Vervolgens wordt Sichu naar een onderkomen gebracht dat ze moet delen met Ashei Edity Satch en Ana Astura Mirag.

De volgende dag begint de opleiding en Sichu stelt vast dat ze makkelijk kan meekomen en zich voor het eerste in haar leven voelt uitgedaagd. Door pesterijen van haar de opleiders trekt ze meer op met haar medebewoners. Op haar dertiende verjaardag leert Sichu de Ana Fyrt Byrask kennen. Beide strijden om de beste van het jaar te worden. Bij het eindexamen van het eerste jaar, dat als een jacht in etappes is opgebouwd, behalen ze beide de eindexamenopdracht. Bij de afsluitingsceremonie openbaart Bondiron aan haar wat het het doel is van de frequentie-monarchie, het vinden van het PARALOX-ARSENAAL met behulp van de leerlingen. Sichu en Fyrt zijn samen de beste van hun jaar en krijgen een nieuwe instructeur, de Vatrox Tigehon die ze zal opleiden in hyperfysica.

In het tweede en derde opleidingsjaar raakt Sichu steeds enthousiaster voor de hyperfysica. Tegelijkertijd stijgt de spanning tussen Sichu en Fyrt. Beide blijken briljant, maar bij discussies praten ze vaak langs elkaar. Tegelijkertijd voelen ze ook een wederzijdse aantrekkingskracht. Als bij een gezamenlijk uitstapje hun eenvoudige vliegtoestel faalt en ze op hulp moeten wachten, brengen ze samen innig de nacht door. Evenwel blijft het bij deze ene nacht en voortaan heerst er weer de gewone concurrentiestrijd tussen beide.

Als Sichu negentien jaar oud is wordt hun opleiding op Oranata beëindigd. Zij en Fyrt krijgen de Vatrox Hochalon als nieuwe instructeur en worden naar de planeet Regu-1 gebracht. Vanaf nu is het doel van hun opleiding om ze militair te vormen en om leidinggevende te worden. Op de primitieve, rimboe-overwoekerde opleidingswereld Regu-1 wordt Sichu getoetst aan haar lichamelijke prestatievermogen. Ze moet door modder kruipen, over barricades klauteren, urenlang met zware bepakking door het moerassen lopen en leren om zich met blote handen te verweren tegen de vijandige natuur van de planeet.

Na een jaar opleiding worden Sichu en Fyrt tot bevelhebbers benoemd van een ploeg bestaande uit dertig kameraden. De opdracht van de ploeg is de berging van een technische uitrusting uit de rimboe. De opdracht wordt als een echter actie georganiseerd, Sichu en Fyrt weten echter niet dat het om een simulatie gaat bij het zwaarste onderdeel. Ze worden door stofruiters overvallen en maken een verkeerde beslissing door de spanning die tussen hen heerst, waardoor de gehele ploeg sterft in de simulatie. Pas nu vernemen ze dat de aanval alleen een simulatie was en erkennen beide hun falen.

Daarna is Sichu's en Fyrt's opleiding beëindigd op Regu-1. Ze verlaten de planeet met een ruimteschip. Tijdens de vlucht vertelt Fyrt aan Sichu over de moord op zijn ouders en van zijn haat tegen de moordenaars. Dan wordt er alarm geslagen: het ruimteschip wordt door vreemde kegelruimteschepen aangevallen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende