< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2561 • 2028    EILAND VAN DE GOUDEN VONKEN


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er vrede: de sterrenrijken werken eraan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen.

Als de Terranen echter op de zogenoemde polypoortstations stoten, getuigenissen uit lang vervlogen tijden, verschijnt de frequentie monarchie ten tonele: ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation.

Met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations rukken de Vatroxen op en aanvankelijk lijken ze nauwelijks te stoppen. Dan ontdekt men echter hun achilleshiel in hun sterkste wapen: de Vatroxen beschikken door middel van hun hibernatiewerelden over de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'. Als de Terranen hun deze werelden ontnemen en de vrije bewustzijns van dit volk invangen, beëindigen ze daarmee de heerschappij van de frequentie monarchie.

Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: er zijn nog steeds Vatroxen, waaronder de gevaarlijke frequentievolger Sinnafoch en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met deze vreemde cultuur samenhangen. Eén daarvan is VATROX-VAMU, de aartsvijand van VATROX-CUUR en VATROX-DAAG. Terwijl deze in de Melkweg actief zijn valt hij het Stardust-stelsel aan. De laatste vrije mensen verbergen zich voor hem op het eiland van de gouden vonken ...


Het paleis van de vier hemelen heeft enkele geheimen prijs gegeven en VATROX-VAMU moest vaststellen dat de Stardust-mensheid er niet helemaal alleen voor staat. In de volgende aflevering schakelen we over naar de galaxie Anthuresta en haar volkeren. Meer daarover vertelt Susan Schwartz in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Insel der goldenen Funken

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Dirk Schulz (samen met Michael Peter)

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: ze strijden tegen VATROX-VAMU – Talanis is hun laatste bakermat.


Locatie en tijdsruimte: Stardust-stelsel – 14 februari tot 30 april 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Timber F. Whistler – De bestuurder zoekt de strijd tegen VATROX-VAMU. Icho Tolot – De Haloeter organiseert het verzet. VATROX-VAMU – Een geestelijk wezen verrast zelfs zijn aanhangers. Kardo Tarba – De voormalige Jar wordt door de mensen beschouwd met wantrouwen.VATROX-VAMU heeft de aanval van de Stardust-mutanten afgeslagen en is nu gewaarschuwd. Bovendien zijn 45 mensen gestorven. De overlevenden worden door Querioonse medo-robots verzorgd, die zich hebben gevormd uit Icho Tolot's zilverbol. Blij begroet de Haloeter zijn oude vrienden: Tako Kakuta, Kitai Ishibashi, André Noir, Betty Toufry, Ribald Corello, Merkosh, Balton Wyt, Lord Zwiebus, Anne Sloane, John Marshall, de Woolver-tweeling, Takvorian, Dalaimoc Rorvic, Tatcher a Hainu en enkele Ilts (waaronder Iltu, Gecko, Jumpy en Ooch) zijn vrijgelaten uit het mentale depot van de superintelligentie HET om de Stardust-mensheid in het strijd tegen de overmachtige overvaller te ondersteunen. Ze beginnen onmiddellijk met de training van de onervaren Stardust-mutanten. Met de zilverbollen wordt de verzorging van de mensen op Talanis veiliggesteld, bovendien worden er voor hun bescherming soldaten gestationeerd uit Eritrea Kush's eenheid.

Kardo Tarba bewijst zijn vertrouwenswaardigheid. Eerst wijst hij zijn nieuwe vrienden erop dat er, volgens de in JOKER opgeslagen informatie, bij iedere standplaats van een immateriële stad machinehallen zijn zoals degene onder de Stardust-rotsnaald. Bovendien heeft hij de standplaatsen van twee andere immateriële steden gevonden: ultramarijn-stad en robijn-stad. Deze worden als 'vermiste steden' betiteld. Dan verlaat Tarba de rotsnaald en verzoekt VATROX-VAMU om uit zijn dienst te worden ontslagen. Het verrast Tolot dat de entiteit dit verzoek inwilligt - Tarba is vrij. De Haloeter verkent de spelonken onder de standplaats van robijn-stad. Daar is een astronomische projectie te vinden van Anthuresta, waarin onder andere de standplaatsen van twaalf handelssterren en twee hibernatiewerelden zijn geregistreerd van de frequentie-monarchie. Deze voorstelling lijkt op de projectie in de Melkweg die de Terranen ooit hadden gevonden op Impos.

VATROX-VAMU, waar de Siganees Vorremar Corma nog steeds dient als actielichaam en 'anker', probeert te vergeefs om NEO-OLYMPUS en Talanis te bereiken. Het polypoortstation is door een kenmerk van HET beveiligd en zelfs zware beschietingen op de nevelkoepels hebben geen resultaat. Corma, die vaak weer tot zichzelf komt, verneemt via zijn mentale contact dat VATROX-VAMU weet heeft van HET en ANTI-HET. Door een eerder contact met de superintelligentie is VATROX-VAMU toen attent geworden op de verre oorden. VATROX-VAMU heeft zich altijd gedragen als aanhanger van het 'leven op zich'. Ooit is VATROX-VAMU de strijd tegen zijn schepper aangegaan om te verhinderen dat deze met hem zou versmelten tot een negatieve superintelligentie en het 'leven op zich' in gevaar kon brengen met het PARALOX-ARSENAAL. VATROX-VAMU wilde het arsenaal aanvallen, werd echter door beveiligingsinstallatie weggeslingerd. Het arsenaal is toen verdwenen.

Twee en een halve maand na de eerste aanval op VATROX-VAMU wagen de intussen 2500 mensen, die op eigen kracht of met behulp van de zilverbollen op Talanis zijn beland, een tweede poging. Ze worden ondersteund door de HET-mutanten en het paleis van de vier firmamenten. Tolot zet psi-materie in, Ribald Corello schept nog meer van deze substantie en ook de howanetten, aan wiens energie VATROX-VAMU zich in de laatste weken heeft gelaafd, vallen aan. Corello coördineert het parablok en geeft de gezamenlijke energie in een klap vrij via telepsimatische toegang tot VATROX-VAMU. De entiteit en de Jaranoc-kegelruimteschepen worden duizenden lichtjaren weggeslingerd, Vorremar Corma komt om het leven en de hyperdim-perforator wordt verpulverd. De Stardust-mutanten vernemen via een korte mentaal contact met VATROX-VAMU diens geschiedenis.

Alle mensen in het Stardust-stelsel zijn nu weer vrij. Op 30 april 1463 NGT nemen de HET-mutanten afscheid. Ze keren terug in de vonkenzuil en waarschuwen ook nog voor de dreigende dood van de superintelligentie HET. Er blijkt dat Talanis niet alleen verbinding heeft tot vier werelden van het Stardust-stelsel, maar ook tot Terra. Deze verbinding wordt nu actief. Vervolgens hebben alle aanwezigen op Talanis een visioen waarin een dreigend vuuroog wordt getoond dat alles verzwelgt.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende