< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2555 • 2022    AAN DE RAND VAN DE ONDERGANG


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening, dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er vrede: de sterrenrijken werken eraan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen.

Als de Terranen echter op de zogenoemde polypoortstations stoten, getuigenissen uit lang vervlogen tijden, verschijnt de frequentie monarchie ten tonele: ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation.

Met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations rukken de Vatroxen op en aanvankelijk schijnen ze nauwelijks tegen te houden. Dan ontdekt men echter hun achilleshiel in hun sterkste wapen: de Vatroxen beschikken door middel van hun 'hibernatiewerelden' over de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'. Als de Terranen hun deze werelden ontnemen en de vrije bewustzijns van dit volk invangen, beëindigen ze daarmee de heerschappij van de frequentie monarchie.

Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: er zijn nog steeds Vatroxen, daaronder de gevaarlijke frequentievolger Sinnafoch en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met deze vreemde cultuur samenhangen.

Perry Rhodan is intussen in een vreemdsoortige omgeving terechtgekomen. Rond een gigantische handelsster draaien 20.000 schijfwerelden als Zwerver, het vaderland van de superintelligentie HET. Een van deze werelden wordt door vernietiging bedreigd: Frerino staat aan de rand van de ondergang ...


In het inwendige van de Dyson-sfeer met haar 20.000 schijfwerelden is blijkbaar niet alles in orde. Waardoor de bedreiging van Frerino uiteindelijk op werd gelost; blijft voor Perry Rhodan en zijn begeleiders in eerste instantie onbeantwoord. Maar het ongelooflijke complex heeft stellig nog veel meer wonderen te bieden ...

Christian Montillon doet in de volgende aflevering verslag over de verdere avonturen van de onsterfelijke Terraan.


Oorspronkelijke titel: Kante des Untergangs

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): galactische ruimteschepen LEMCHA OVIR van Johannes Fischer

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: beslissing op de schijfwereld – is de catastrofe nog te verhinderen?


Locatie en tijdsruimte: JULES VERNE, TALIN ANTHURESTA – 28 tot 30 april 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Curi Fecen – De kapitein de ruimtesoldaten houdt van dienst met stiptheid en haat complicaties. Clun'stal Niemand – Het hyperkristalwezen fleurt op waar anderen wanhopen. Licafa - De gnosticus ontmoet goden. Orcizu – De apostel moet met zijn doodsvijand samenwerken. Perry Rhodan – De Terraanse resident strijd tegen verderfelijke invloeden. Sebyri – De agente moet trouw zijn.Perry Rhodan laat zich informeren door Licafa en diens wetenschappersteam. De Terranen garanderen de Frerin hun hulp bij het onderzoek naar de gebeurtenissen aan de rand van de wereld. Ze begeleiden de volgende expeditie daarheen en beschermen ze voor de vernietiging, die anders onontkoombaar was. Onderweg stellen de Terranen en de Frerin een onverklaarbare matheid en uitputting bij zichzelf vast, terwijl Clun'stal Niemand steeds meer opleeft. Beide worden veroorzaakt door het tieren van de ontaarden psi-materie waarmee deze wereld is omgeven. In de gevarenzone aangekomen observeren de Terranen hoe de schijfwereld aan de rand uiteenvalt. Ze willen de Frerin tot de terugkeer bewegen maar hebben geen rekening gehouden met Orcizu. De apostel is in het bezit van een heilige relikwie en heeft daardoor hypnotische krachten gekregen. Zo beïnvloedt hij (zonder het te weten) ook de Terranen. Dan zet hij de psi-materie van de relikwie vrij. Ze verenigt zich met de wereldomspannende sfeer en stabiliseert deze voor korte tijd. Maar daarna schrijdt het afbrokkelingproces alleen steeds sterker verder.

Met het verlies van de relikwie vermindert bij Orcizu het grootste deel zijn hypno-vaardigheid, zodat de expeditie kan omkeren en ternauwernood kan ontkomen aan de vernietiging. Enige luchtkussen-pantservoertuigen van de Frerin worden vernietigd en Orcizu loopt brandverwondingen op, de Terranen hebben echter geen verliezen. Rhodan verneemt dat in het centrum van de stad Frer, direct onder de basiliek van de opperpriesterorde, vermoedelijk een polypoortstation aanwezig is. De transferkoker waarmee hijzelf is gearriveerd was alleen een uitwijkplaats. Rhodan plant de evacuatie van de Frerin door dit station, omdat het verval van de schijfwereld zelfs niet kan worden tegengehouden met de superieure technologie van de Terranen. Hij geeft echter voorzichtigheidshalve MIKRU-JON het bevel om zo veel mogelijk psi-materie te verzamelen uit TALIN ANTHURESTA en naar Frerino te brengen. Als Sebyri de generaal-vicaris op het dreigende gevaar wijst oogst ze alleen afwijzingen. De generaal-vicaris vrees om haar machtspositie en weigert de evacuatie en beveelt Orcizu's liquidatie.

Daar een evacuatie zonder de toestemming van de heersende kaste onmogelijk is dringt Rhodan's actieteam gecamoufleerd de hoofdstad binnen om de pontifex persoonlijk te spreken. Orcizu, die een meningsverandering heeft ondergaan en nu die gnostici wil ondersteunen, begeleidt haar. Het blijkt echter dat de transferkokers niet functioneren vanwege de razende psi-materie en dat de pontifex allang dood is. Zijn lijk, opgericht met cybernetische elementen, dient de opperpriesterorde als manipulatie voor de massa. De priesterkaste kon zich blijkbaar sinds langere tijd bedienen van hoogwaardige techniek uit het polypoortstation en heeft deze daarentegen nooit ingezet tot welzijn van het volk, maar uitsluitend voor zichzelf. Zo kon de generaal-vicaris haar eigen leven kunstmatig verlengen, bovendien staat de hele basiliek stijf van diverse wapensystemen. Als Orcizu de waarheid verneemt valt hij de generaal-vicaris hypnotisch aan. Ze is echter bewapend en slaat terug -  niet tegen Orcizu maar tegen alle leden van verschillende rivaliserende groepen. Het komt tot heftige gevechten waarbij de basiliek bijna volledig wordt vernietigd.

Rhodan en Fellmer Lloyd/Ras Tschubai achtervolgen de vluchtende generaal-vicaris, raken echter in een vallensysteem waaruit ze zich niet meer kunnen bevrijden. Clun'stal Niemand redt ze uit het dodelijke gevaar. Dan omhuld en verstikt hij de generaal-vicaris. MIKRU-JON verschijnt en pompt massa's 'gezonde' psi-materie in de wereldomspannende sfeer, die zich vervolgens stabiliseert. De vechtende Frerin houden MIKRU-JON voor een werktuig van de goden en leggen de wapens neer. Orcizu laat Fortela uitroepen als nieuwe pontifex. Hijzelf neemt de mediacongregatie over, een propaganda instituut, met wiens hulp hij het dictatoriale maatschappijsysteem geleidelijk wil veranderen. Sebyri krijgt de post van de generaal-vicaris. Licafa's gnostici worden wetenschappelijke adviseurs van de nieuwe opperpriesterorde. Frerino is gered en de Frerin zijn op weg naar een betere toekomst. Drie TARA's, die Rhodan hen op 30 april 1463 NGT schenkt bij het afscheid, zullen hen daarbij helpen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende