< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2554 • 2021    DE LAAIENDE HEMELEN


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er vrede: de sterrenrijken werken eraan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen.

Als de Terranen echter op de zogenoemde polypoortstations stoten, getuigenissen uit lang vervlogen tijden, verschijnt de frequentie monarchie ten tonele: ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation.

Met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations rukken de Vatroxen op en in het begin schijnen ze nauwelijks tegen te houden. Dan ontdekt men echter hun achilleshiel in hun sterkste wapen: de Vatroxen beschikken door middel van hun 'hibernatiewerelden' over de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'. Als de Terranen hun deze werelden ontnemen en de vrije bewustzijns van dit volk invangen, beëindigen ze daarmee de heerschappij van de frequentie monarchie.

Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: er zijn nog steeds Vatroxen, waaronder de gevaarlijke frequentievolger Sinnafoch en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met deze vreemde cultuur samenhangen.

Perry Rhodan is intussen in een vreemdsoortige omgeving terechtgekomen. Rond een gigantische handelsster draaien 20.000 schijfwerelden als Zwerver, het vaderland van de superintelligentie HET. En hun bewoners staren naar de laaiende hemelen ...


Van het kristalwezen Clun'stal horen Perry Rhodan & co meer over de omgeving. Leo Lukas belichtte in deze aflevering ook het leven op een schijfwereld. In de volgende aflevering wordt het verhaal door dezelfde schrijver voortgezet. Er nadert een catastrofe en Perry Rhodan wordt nogmaals uitgedaagd.


Oorspronkelijke titel: Die lodernden Himmel

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: hun wereld is een schijf – wie haar redden wil moet boete doen.


Locatie en tijdsruimte: JULES VERNE, TALIN ANTHURESTA – 28 april 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Orcizu – De apostel verliest ontzettend veel maar wint nog meer. Perry Rhodan – De Terraan verkent een gigantische sfeer. Sebyri – De Frerin moet trouwen met twee idioten. Clun'stal Niemand – Het hyperkristalwezen kiest een kroniekschrijver uit. Licafa – De gnosticus start een reeks van noodlottige gebeurtenissen.Perry Rhodan verneemt van Clun'stal Niemand dat Fogudare een Anthuriaan was. Clun'stal zelf is een kristalingenieur, en Fogudare's helper. Zijn lichaamsmassa is intussen wat gegroeid, hij heeft nu ook twee armen. Zijn herinneringen keren nog niet volledig terug. Hij zegt dat ze bij zijn volk, de Esnur, zijn 'opgeslagen'. Hij verzoekt Rhodan om voortaan als zijn kroniekschrijver te fungeren. Intussen gaan de galactici ervan uit dat TALIN ANTHURESTA een holle sfeer is van krap 230 miljoen kilometer in diameter met de enorm grootte handelsster in het centrum en 20.000 schijfwerelden aan de buitengrens, dus een soort Dyson-sfeer. Daar de JULES VERNE zich niet meer meldt en bovendien door een energieveld wordt omhuld, dat uitgaat van een uitsteeksel op de handelsster, deelt Rhodan zijn groep op. Mondra Diamond zal proberen om de veldprojector te bereiken. Rhodan, Fellmer Lloyd/Ras Tschubai, Clun'stal en een eenheid ruimtesoldaten met gevechtsrobots, onder leiding van kapitein Curi Fecen, benutten een actieve transferkoker om een van de schijfwerelden te bereiken. Rhodan's keuze valt op een van zeven werelden die door het controlesysteem als gevaar worden gekenmerkt. Het team bereikt Frerino, het thuis van de Frerin.

De Frerin zijn drieslachtige wezens met een lichaam bestaande uit drie ovale lijven, drie hersenen, drie armen, drie benen en ieder drie zintuigorganen. Ze hebben een ontwikkelingsstand bereikt die vergelijkbaar is met de Terraanse 20e eeuw. Hun maatschappij is een conservatieve, totalitaire theocratie. Ze geloven dat eens een wezen genaamd Anthun ze heeft gered van Chaon, een god van de wanorde, en in veiligheid heeft gebracht op Frerino. Ze bewaren een heilig relikwie dat uit deze tijd komt. De reactionaire opperpriesterorde houdt alle macht in handen; de pontifex, het hoofd van kerk en staat, heeft zich sinds jaren niet meer vertoond. De Frerin worden sinds kindertijd geïndoctrineerd en moeten zich onderwerpen aan starre geloofsregels. Andersdenkenden worden vervolgd en meedogenloos vernietigd. Evenwel is er een kleine groep van verzetsstrijders. Deze 'ongelovige gnostici' hebben ontdekt dat iets niet klopt met Frerino. De koepel waardoor de schijfwereld wordt omspannen is lek geraakt zodat verstorende energieën binnendringen, die de hele wereld dreigen te vernietigen. De gnostici benutten een onbeduidende lid van de rechtbank, Orcizu, om de waarheid openbaar te maken. Hoewel hij werd gehypnotiseerd kan Orcizu zich toch verzetten: hij heeft ondanks de hypnose nog controle over zijn spraak en beveelt de aanwezige wachters om op zijn registratietablet te schieten. Hij raakt daardoor echter ernstig verminkt en mismaakt, geldt voortaan als martelaar en is voor de opperpriesterorde een welkom instrument voor het manipuleren van de massa. Hij wordt als apostel verheven tot lid van de priesterklasse.

Na een gearrangeerd huwelijk met de geheime agente Sebyri en de onsuccesvolle toneelspeelster Fortela gaat Orcizu met zijn gevolg op een zendingsmissie in het randgebied van de wereld. De generaal-vicaris geeft Sebyri de geheime opdracht om contact op te nemen met de gnostici. De priesterklasse heeft erkent dat de bedreiging van de wereld reëel is. Een samenwerking met de gnostici is onvermijdelijk, kan echter onder geen enkele omstandigheid openbaar worden gemaakt. Het lukt Sebyri om de gnostici Licafa op te sporen die met zijn groep van onderzoekers reeds een expeditie heeft ondernomen naar de rand van de wereld en daar heeft vastgesteld dat er chaos heerst. Als Orcizu Licafa ziet herkent hij hem weer: hij is een van de gnostici waaraan hij zijn benoeming heeft te danken. Orcizu maakt een verbazingwekkende verandering door en is nu geen onnozele marionet meer. Hij neemt de controle over en vordert het relikwie uit de hoofdstad om daarmee de chaos aan te pakken. Als hij de circa 25 centimeter grote kegel met bolkop, die uit goud schijnt te bestaan, in handen heeft wordt hij met nieuwe energie doorstroomt en wint hij aan hypnotische krachten.

Rhodan's team heeft zich over de verhoudingen op Frerino geïnformeerd en de hyperenergetische impulsen ontvangen die uitgaan van het relikwie. Ontaarde psi-materie schijnt verantwoordelijk te zijn voor de heersende chaos aan de rand van de wereld en ook het relikwie lijkt uit psi-materie te bestaan. Rhodan neemt onzichtbaar contact op met Licafa die nog niet in Orcizu's ban verkeert. Als Rhodan en Lloyd/Tschubai en twee TARA's hun deflectors deactiveren is deze aanblik bijna te veel voor de Frerin, want de gevechtsrobots zien eruit als vergrootte uitgaven van het heilige relikwie.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende