< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2553 • 2020    DE STAD IN HET MIDDEN VAN DE WERELD


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er vrede: de sterrenrijken werken eraan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen.

Als de Terranen echter op de zogenoemde polypoortstations stuiten, getuigenissen uit lang vervlogen tijden, verschijnt de frequentie monarchie ten tonele: ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation.

Met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations rukken de Vatroxen op en aanvankelijk schijnen ze nauwelijks tegen te houden zijn. Dan ontdekt men echter hun achilleshiel in hun sterkste wapen: de Vatroxen beschikken door middel van hun 'hibernatiewerelden' over de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'. Als de Terranen hun deze werelden ontnemen en de vrije bewustzijns van dit volk invangen, beëindigen ze daarmee de heerschappij van de frequentie monarchie.

Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: er zijn nog steeds Vatroxen, waaronder de gevaarlijke frequentievolger Sinnafoch en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met deze vreemde cultuur samenhangen.

Sinnafoch is met twee begeleiders in een onbekende ruimte en bij een vreemde cultuur terechtgekomen - het is de stad in het midden van de wereld ...


Sinnafoch en zijn beide begeleiders is het gelukt om het vreemde land waarin ze terecht waren gekomen te verlaten. Of het de frequentiebewaarder zal lukken op andere eenheden van de Vatroxen te stuiten en met deze zijn wraak tegen de Terranen voor te bereiden en te beginnen is een ander verhaal.

In de volgende aflevering, geschreven door Leo Lukas, gaat het weer om Perry Rhodan en zijn bondgenoten, die eveneens in een vreemde ruimte onderweg zijn. Ze ontmoeten vreemde wezens en komen meer te weten over de merkwaardige sfeer waarin ze zich bewegen.


Oorspronkelijke titel: Die Stadt in der Mitte der Welt

Auteur: Frank Borsch

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: een frequentievolger wordt herschapen – en een uitvinder werpt zijn boeien af.


Locatie en tijdsruimte: D'Tarka, Kaskallen – april 1463 NGT (5050 na Chr.), tweede hyperdepressie (8,340.000 v. Chr. - 8,310.000 v. Chr.)


Hoofdpersonen: Sinnafoch – In een vreemd land herinnert de Vatrox zich een tijd van de eerste wedergeboorte. Deliachlan – In lang vervlogen tijden strijdt de soldaat voor de frequentie-monarchie. Kruuper – Zijn geloof in het noodlot drijft de Okrivar tot een merkwaardig gedachtegang. Philip – Op eigenaardige wijze krijgt de okrill steeds meer spraakvermogen en bewustzijn. F'har – Als uitvinder en onderzoeker is de D'Tar een bijzondere lid van zijn volk.Sinnafoch droomt verder over zijn eerste wedergeboorte. In die tijd voerde hij en zijn vriend Deliachlan een gevechtseenheid aan op een door de insektoide Xerxen bezette planeet. Hun landingsschip werd neergeschoten, alleen een gering aantal soldaten overleefden. Deliachlan nam het commando over omdat Sinnafoch niet hard genoeg was om de nodige beslissingen te nemen. Op het einde waren echter alleen Sinnafoch en Deliachlan nog over. Laatstgenoemde liet niet toe dat Sinnafoch opgaf en daardoor behaalde hij een grote overwinning. Als beide door een Xerxen-overmacht werden aangevallen bracht Sinnafoch zijn vriend ertoe om henzelf gevangen te laten nemen omdat hij aannam dat men hen naar de Xerxen-koningin zou brengen. Het lukte Sinnafoch om zichzelf te bevrijden en de koningin te doden zodat haar gehele volk de oriëntatie verloor en stierf. Maar ook Sinnafoch stierf; in haar doodsstuiptrekking doorboorde de koningin hem met een van haar benen. Sinnafoch werd opnieuw geboren en ontving de rang van frequentievolger en tevens een inductiecel, waardoor zijn bewustzijn zich veranderde. Intussen won de frequentie-monarchie langzamerhand de overhand in Kaskallen. Ze zetten toen voor het eerst gekweekte D'Tar-klonen in voor de strijd: de Darturka. Op een dag ontmoette Sinnafoch en Deliachlan elkaar nog een keer. Maar Sinnafoch herkende zijn oude vriend niet en stuurde hem weg, waarna hij de dood vond in een gevecht.

In het heden ontwaakt Sinnafoch wanneer zijn kameraden D'Tarm alweer hebben verlaten. Het is hen gelukt om tot het centrum van de stad door te dringen. F'har heeft de cirkelbewakers afgeleid met een voorgewende jacht op het 'monster' Philip, zodat Kruuper de transferkoker kan bereiken. Deze blijkt echter onbruikbaar te zijn. Kruuper heeft verschillende modules op de controle console aangepast en daarmee Sinnafoch's controller gemodificeerd. Bij een ander stoommachine-tractor duel tussen F'har en Kritt'han heeft eerstgenoemde deze keer wel de winst behaald, want Kruuper had F'har's machine omgebouwd en krachtiger gemaakt. Kritt'han is het duel echter alleen maar aangegaan als voorwendsel om te bewijzen dat F'har indringers verbergt. De kameraden moeten uit de stad vluchten met F'har's tractor.

Na Sinnafoch's ontwaken ontdekt Kruuper met de gemodificeerde controller een station aan de rand van de wereld. Het wereldbeeld van de D'Tar is correct: hun wereld is schijfvormig. Het station heeft één transferkoker die kan worden ingesteld op JERGALL. F'har en L'hete herinnert Sinnafoch aan Deliachlan. Hij stelt hen voor om ze mee te nemen door de transferkoker. Als ze bedanken geeft hij hen twee beveiligingspakken uit het station. Met dit hulpmiddel wordt het voor hen mogelijk om zich tegen hun tegenstanders te verweren en hun volk naar een betere toekomst te leiden.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende