< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2552 • 2019    DODELIJK SPEL


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuwe galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 van de christelijke tijdrekening. Al ruim honderd jaar heerst er vrede: de sterrenrijken werken eraan een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen. Als de Terranen echter op de zogenoemde polypoortstations stuiten, getuigenissen uit lang vervlogen tijden, verschijnt de frequentie monarchie ten tonele: ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation.

Met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations rukken de Vatroxen op en aanvankelijk schijnen ze nauwelijks tegen te houden te zijn. Maar dan ontdekt men hun achillespees uitgerekend in hun sterkste wapen: de Vatroxen beschikken door middel van hun hibernatiewerelden over de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'. Als de Terranen hun deze werelden ontfutselen en de vrije bewustzijns van dit volk invangen, maken ze daarmee een einde aan de heerschappij van de frequentie monarchie.

Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: er zijn nog steeds Vatroxen, onder wie de gevaarlijke frequentievolger Sinnafoch en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens, die met deze vreemde cultuur samenhangen. Sinnafoch is met twee begeleiders in een onbekende ruimte en bij een vreemde cultuur terechtgekomen - daar komt het tot een noodlottige ontmoeting en een dodelijk spel ...


Sinnafoch en zijn ongelukkige metgezel hebben een vreemd land bereikt, maar daarin onverhoopte vrienden gevonden: de ontdekker en uitvinder F'har en zijn trouwe assistent L hete. Hoe ze weer uit dit onbekende land weg zullen komen is hun nog niet duidelijk - maar dat ze het moeten, ligt voor de hand.

De verdere avonturen van Sinnafoch in heden en verleden worden eveneens door Frank Borsch geschilderd in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Totenspiel

Auteur: Frank Borsch

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: een Vatrox wordt wedergeboren – en een uitvinder ontmoet vreemden.


Locatie en tijdsruimte: D'Tarka, Kaskallen – april 1463 NGT (5050 na Chr.), tweede hyperdepressie (8,340.000 v. Chr. - 8,310.000 v. Chr.)


Hoofdpersonen: Sinnafoch – De Vatrox herinnert zich zijn eerste leven. Kruuper – De Okrivar is in een vreemde wereld gestrand. Philip – De okrill drukt zich steeds verstandiger uit. F'har – De uitvinder ontmoet vreemden, degenen waar hij nooit op rekende. Deliachlan – De soldaat wijdt zijn leven aan de frequentie-monarchie.Sinnafoch is vertwijfeld. VATROX-CUUR, alle Vatrox en alle anderen van de frequentie-monarchie in Andromeda horende wezens zijn dood. De hibernatiewerelden werden vernietigd zodat een wedergeboorte onmogelijk is. De dood zal dus het definitieve eind zijn voor Sinnafoch. De Okrivar Kruuper en de okrill Philip, Sinnafoch's enige begeleiders, proberen de Vatrox op te monteren. Sinnafoch komt op het idee om een van de hibernatiewerelden in Anthuresta te benutten. Aldaar kan uit celmonsters van zijn lichaam nieuwe klonen worden geschapen. Sinnafoch probeert dus om de handelsster JERGALL te bereiken in de ver verwijderde galaxie. De transfer gaat echter verkeerd. Sinnafoch, Kruuper en Philip worden naar een onbekende wereld verplaatst. De Vatrox verliest het bewustzijn en droomt van zijn eerste wedergeboorte in het tijdperk van de tweede hyperdepressie. Destijds was hij als frequentiekandidaat onderweg in de bij de frequentie-monarchie horende galaxie Kaskallen om daar tegen de Xerxen te vechten. De frequentie-monarchie had destijds nog niet dezelfde structuur als tegenwoordig, onder andere waren de Darturka er nog niet. Hun voorlopers de D'Tar waren verbonden aan de frequentie-monarchie, in tegenstelling tot de Darturka-klonen waren ze echter een zelfstandig volk van individuele zielen, wensen en angsten. Sinnafoch was met een bevriend geraakt, genaamd Deliachlan.

Op de planeet die de drie zo verschillende kameraden in het heden bereikte leven nog D'Tar. De meeste van hen geloven dat hun wereld D'Tarka een schijf is in wiens middelpunt zich de stad D'Tarm bevindt die is omgeven door 36 concentrisch aangelegde muren. Hun technologie niveau is betrekkelijk primitief (elektriciteit en stoommachines gelden als uiterst modern) en ze moeten talrijke starre opvatting opvolgen. De uitvinder F'har en zijn Assistent L'hete reizen met hun stoom aangedreven voertuig naar de plek waar Sinnafoch, Kruuper en Philip zijn aangekomen. F'har heeft zojuist een wedstrijd met zijn felste tegenstander Kritt'han verloren en daarna gezien hoe een transferkoker opgelichte. Als hij met Kruuper praat is hij enthousiast - de aankomst van wezens die van een andere planeet komen is een wetenschappelijke sensatie die F'har naar nieuw aanzien zal helpen. Hij smokkelt de vreemdelingen naar D'Tarm. Kruuper verneemt dat zich in het centrum van de stad een loodrecht staande transferkoker bevindt. Deze werd volledig ingemetseld omdat die D'Tar geloven dat de koker ongeluk brengt. Af en toe verschijnen daar vreemdelingen, maar ze worden nog bij hun aankomst verbrand door de zo genoemde cirkelhandhavers. Kruuper wil de toren bereiken want hij geeft geen andere mogelijkheid om deze wereld weer te verlaten.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende