< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2551 • 2018    HET WONDER VAN ANTHURESTA


In de Melkweg schrijft men het jaar 7463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er vrede: de sterrenrijken werken eraan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen.

Als de Terranen de transporttechnologie van de zogenoemde polypoortstations, getuigenissen uit lang vervlogen tijden, beginnen te ontcijferen, verschijnt de frequentie monarchie ten tonele: ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation.

Met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations rukken de Vatroxen op en aanvankelijk schijnen ze nauwelijks tegen te houden. Dan ontdekt men echter hun achilleshiel uitgerekend in hun sterkste wapen: de Vatroxen beschikken door middel van hun 'hibernatiewerelden' over de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'. Als de Terranen hun deze werelden ontnemen en de vrije bewustzijns van dit volk invangen, beëindigen ze daarmee de heerschappij van de frequentie monarchie. Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: er zijn nog steeds Vatroxen, daaronder de gevaarlijke frequentievolger Sinnafoch en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met deze vreemde cultuur samenhangen. En twee derde van het ruimteschip JULES VERNE met Perry Rhodan aan boord werd aan het einde van de beslissende slag door de handelsster FATICO weggevoerd. De bemanning ontwaart nu het wonder van Anthuresta ...


Een kristalwezen is ontwaakt en een ander schepsel moest sterven... Maar waar heeft Perry Rhodan's weg nu heengeleid? En nog iemand anders ontsnapte van FATICO. Frank Borsch vertelt over diens verdere levensweg in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Das Wunder von Anthuresta

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Plantekening (Duits exclusief): Terraanse techniek gevechtszwever CYGNUS van Georg Joergens

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: een merkwaardig wezen zoekt zijn meester – en ontmoet de Terranen.


Locatie en tijdsruimte: JULES VERNE, TALIN ANTHURESTA – 28 april 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terranen doorvorst een handelsster. Clun'stal Niemand – Een kristalwezen wordt wedergeboren. Ras Tschubai/Fellmer Lloyd – Het concept verplaatst zich uit het concept. Mikru – Een avatar verlaat zijn schip. Myles Kantor – De wetenschappers is maar een psi-folie, beslist echter doorslaggevend over het verdere lot van de JULES VERNE.Uit het hyperkristalstof dat overal in de handelsster ligt vormt zich een intelligent wezen dat nauwelijks nog zijn naam en zijn opdracht herinnert. Het heet Clun'stal en is een kristalingenieur die contact moet opnemen met zijn meester Fogudare om weer compleet te worden, alle herinneringen terug te krijgen en TALIN ANTHURESTA - het wonder van Anthuresta - te beschermen. Zolang dit niet is gebeurd is Clun'stal een niets - Clun'stal Niemand. Het samenvoegen van de kristalsubstantie valt Clun'stal zwaar. Hij maakt zich ernstige zorgen want Fogudare schijnt niet bij zinnen te zijn. Bovendien zijn vreemden in TALIN ANTHURESTA binnengedrongen en de psi-materie gedraagt zich abnormaal. Clun'stal probeert een van de vreemdelingen (het concept Fellmer Lloyd/Ras Tschubai) iets mede te delen en om hulp toe vragen. De vreemdeling reageert echter panisch en verliest uiteindelijk het bewustzijn. Pas als Clun'stal hem op mentaal vlak in een door hem geschapen droomlandschap benadert, dat op Ras Tschubai's thuis lijkt, kan een contact plaatsvinden.

Perry Rhodan en zijn kameraden hebben het concept dat wederom door kristalstof is omhult, waaruit zich een soort humanoide wezens zonder armen, met een dunne hals en zeer groot hoofd zonder herkenbare zintuigen heeft gevormd dat daarna weer is verdwenen, in een shift in veiligheid gebracht. Het concept lijkt te sterven, maar zijn levensfuncties ontwaken toch weer. Desondanks moet het in behandeling blijven van een arts en in een genezingsslaap worden gebracht. Rhodan ziet verbanden tussen de door zijn B-controller getoonde hologrammen en vier cartouches die werden gevonden in de hal van de 1000 opdrachten op de planeet Aveda in het Stardust-stelsel. De Terranen keren zich nu tegen de bedreiging door de psi-folies, waarbij ze onverwachte hulp krijgen van Mikru die zich kan bewegen buiten MIKRU-JON. De 'ziel' van het schip heeft talrijke psi-folies in zich opgenomen omdat ze een affiniteit met hen heeft. Onder andere heeft ze 'Thora' verslagen en aan haar eigen mentale substantie toegevoegd. Nu is buiten 'Myles Kantor', die in de JULES VERNE zijn wantoestanden bedrijft en de bemanning (in het bijzonder Chucan Tica) kwelt met weliswaar irreële maar uiterst pijnlijk visioenen, alleen nog maar een folie over - en deze werd uitgerekend door Ramoz voortgebracht.

Er is maar een mogelijkheid om deze folie te verslaan. Rhodan moet zich min of meer in Mikru geest verplaatsen en 'Thora' om hulp vragen en Mondra Diamond moet proberen om Ramoz tot medewerking te bewegen. Beide hebben succes - Rhodan zegt 'Thora' toe ervoor te zorgen dat ze als min of meer-zelfstandig wezen voor altijd in Mikru verder kan leven. Het blijkt dat de nog vrije folie Drrdin heet en zeer machtig is. Mikru stort zich op dit half materiële wezen en zuigt het op, maar ze kan geen informatie vernemen over de reële Drrdin of over Ramoz' verleden. Zo gesterkt kan Mikru het tegen 'Myles Kantor' opnemen en hem verslaan. Zodoende beschikt Mikru over ontelbare herinneringen van bijna alle bemanningsleden van de JULES VERNE, hun existentie werd daardoor naar een nieuw niveau getild.

Nadat Lloyd/Tschubai heeft vernomen wat er met Clun'stal en Fogudare aan de hand is ontwaakt hij weer en kan hij de Terranen overtuigen van Clun'stal's goede bedoelingen. Rhodan wordt naar een 'kerkhof' gebracht waarin meerdere versteende 50 meter grote walvissen staan - het gaat om exact die wezen waarop men ook is gestoten in de sterrenhoop Far Away en in de donkere Hades-Wolk in Andromeda. Clun'stal probeert Fogudare te wekken. In feite begint een van de versteende walvissen te bewegen, maar Fogudare is waanzinnig geworden omdat hij vermoedelijk sinds het grote gezang de laatste van zijn soort is en de eenzaamheid niet meer verdraagt. Het wezens begint te razen. Het dreigt Rhodan en Mondra te doden en misschien zelfs TALIN ANTHURESTA te vernietigen. Het concept teleporteert zijn vrienden in veiligheid. Clun'stal verzoekt Rhodan om Fogudare te doden omdat hij dat zelf niet kan doen. Het tot leven ontwaakte versteende wezens was alleen een soort actielichaam en de echte Fogudare bevindt in een gigantisch basin. Aldaar worstelt Rhodan met zichzelf en haalt uiteindelijk een schakelaar om, nadat Lloyd hem heeft verzekert dat Fogudare wil sterven. Het reusachtige wezen en het gehele basin verdwijnen in een enorm lichtverschijnsel.

Daarna meldt Mikru zich en deelt mee dat de radioverbinding met de JULES VERNE is verbroken en dat daar geen levenstekens meer voorhanden zijn.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende