< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2550 • 2017    DE WERELD VAN DE 20.000 WERELDEN


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er vrede: de sterrenrijken werken samen om een gemeenschappelijke toekomst te creëren.

Als de Terranen de transporttechnologie van de zogenaamde polypoortstations, getuigenissen van een lang vervlogen tijd, beginnen te ontcijferen, verschijnt de frequentie monarchie op het toneeL: zij claimt de macht over elk polypoortstation.

Met ruimteschepen van vormenergie of via de transferschoorstenen van de polypoortstations rukken de Vatroxen op en in het begin lijken ze nauwelijks te stoppen. Maar dan ontdekt men, uitgerekend in hun sterkste wapen, hun achilleshiel: de Vatroxen beschikken met hun 'hibernatiewerelden' over de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'. Wanneer de Terranen hen deze werelden ontnemen en de vrije bewustzijns van dit volk opvangen, beëindigen ze daarmee de heerschappij van de frequentie monarchie.

Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: er zijn nog steeds Vatroxen, waaronder de gevaarlijke frequentievolger Sinnafoch en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met deze vreemde cultuur verband houden. En twee derde van het ruimteschip JULES VERNE met Perry Rhodan aan boord werd op het eind van de beslissende slag om de handelsster FATICO weg getransporteerd - naar de wereld van de 20.000 werelden ...


Perry Rhodan is met de JULES VERNE in een onbekende verte gematerialiseerd en ziet zich aan de plaatselijke en zeer verrassende omstandigheden blootgesteld. Hoe zit het met de oeroude handelsster en met de '20.000 werelden'?


Oorspronkelijke titel: Die Welt der 20.000 Welten

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Dirk Schulz (samen met Michael Peter)

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: In een vreemde kosmos – Perry Rhodan doorvorst de diepten van een handelsster.


Locatie en tijdsruimte: JULES VERNE – 25 – 28 april 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terranen probeert zijn B-controller in te zetten. Mondra Diamond – Perry Rhodan geeft haar reden tot jaloezie. Chucan Tica – De 'oude' is herhaaldelijk strijdig met de discipline aan boord.Bovenaf perpectief: vanuit een bepaalde temporele afstand beschrijven de documentalisten onder andere de gebeurtenissen van het 15e eeuw NGT. Aldaar wordt de verplaatsing van de JULES VERNE (JV-2 en middendeel van het halterschip) beschreven als keerpunt. Wat Perry Rhodan daarbij in de galaxie Anthuresta bewerkte leidde tot ongelooflijke ontwikkelingen. De macht van de kosmocraten werd gebroken en de kaarten in het spel van de hogere machten werden opnieuw gedeeld.


De JULES VERNE stort door de blauwtinten van de door handelsster FATICO opgebouwde transfertunnel en voor Rhodan lijkt het alsof alleen hij – en misschien ook Julian Tifflor – nog actief zijn aan boord. Ook NEMO reageert niet en de reis door het ongelooflijke transportmedium zet zich voort. Bijna vijf uren – en dan komt ook voor de Terraan de bewusteloosheid.

Als aan boord het ontwaken begint gebeurt dat nabij een als zon gecamoufleerde andere handelsster. Voordat de chef-wetenschapper Abraham Camaro met zijn activiteiten begint handelt de hyperfysicus Chucan Tica. In samenwerking met de chef-ingenieur Vanderbloom zorgt hij er eerst voor dat het schip weer manoeuvreerbaar wordt. Aansluitend rapporteert Camaro de eerste feiten over de nog onbekende handelsster. Deze meet daadwerkelijk krap 3040 kilometer en beschikt over 62 stekels die tot 680 kilometer lang zijn. Daarmee is het object dubbel zo groot als FATICO.

Onverwachts ontdekt Tica een afwijking in de matrix van het Aberois-Stanton-algoritme, wat betekent dat NEMO momenteel verkeerd functioneert. De oeroude wetenschappers alarmeert de commandocentrale en het komt op het laatste moment tot een noodlanding op het oppervlak van de handelsster. Wat later wijst Tica op de directe omgeving van de handelsster die met psi-materie is verzadigd. Het is iets bijzonders want het varieert van aggregatietoestand. Ook is deze ervoor verantwoordelijk dat de verdere kosmische omgeving niet kan worden geobserveerd. Tegelijkertijd herkent het concept Ras Tschubai/Fellmer Lloyd dat Tica een gesprekspartner bezit, die hij voorhoudt als zijn leermeester Myles Kantor. Hij verzwijgt het nog en verwijt het aan een ander aspect van het psi-onweer.

Gedurende de volgende uren blijkt dat de JULES VERNE voorlopig niet meer kan starten. Vervolgens spreekt de halfspoorwisselaar Akika Urismaki het vermoeden uit dat ze zich bevinden in Anthuresta. En de schaduw-Maahk Pral bespeurt een mentale presentie die hij met de psi-materie in verbinding brengt, of een 'zijn' dat daarmee verband houdt. Hij gaat op een geestelijke reis, terwijl het concept fungeert als observator.

In gesprek met de irreële Kantor spreekt Tica al snel van een psi-folie. Deze geeft toe niet alleen zijn voeding aan hem te onttrekken, maar ook door interactie met andere personen. Bovendien zijn er nog meer psi-folies wiens aantal gestadig groeit. In feite is het in werkelijkheid zo dat de psi-folies zich langzamerhand beginnen te manifesteren. In het geval van de Terraanse resident is het zijn eerste vrouw Thora da Zoltral, wat Mondra Diamond natuurlijk ontstemd.

Na vier uur is Pral nog steeds onderweg. Dat geldt overigens ook voor een aantal robots, wetenschappers en landingstroepen onder bevel van kolonel-luitenant Ohliver Allegrement. Ze hebben het oppervlak betreden van de handelsster en een hangardeur geïdentificeerd. Dan is de schaduw-Maahk weer terug en rapporteert: hij nam het psi-onweer waar als een glitter-groene zee en herkende daarin structuren. Pral identificeerde een leidraad-systeem en volgde tijdens het verdere verloop van zijn tocht een spoor. Zo ontdekte hij een psionisch netwerk met een diameter van twee astronomische eenheden en de handelsster als centrum. Voorts lijkt het alsof er een enorm aantal werelden kleefden aan de buitengrens van het netwerk. Daar was de psi-dichtheid ook op zijn grootst. Tenslotte bespeurde Pral bij zijn terugkeer een levend wezen dat hij waarschijnlijk wekte.

Het ontwaakte door een invloed van buitenaf. Maar het was een langzaam ontwaken en bevatte eerst alleen de vraag was het, hij of zij was. Het, hij, zij kwam tot het besef dat het ooit een opdracht had. Het ging erom iets te vergaren om krachtiger en bewuster te worden. Ook wilde het, hij, zij de gasten leren kennen. Ten slotte was het zover en het, hij, zij begon zijn opdracht te begrijpen. Er was afgesproken om naar Fogudare uit te kijken, want de meester was in gevaar.

Volgens verlaat Rhodan met een expeditieteam de VERNE – waar intussen de eerste psi-folies weer oplossen – en opent met zijn B-controller de hangardeur. Het team dringt met de grootste voorzichtigheid dieper door in de handelsster en staat al snel op een transferdek. Het heeft gigantische afmetingen en is dus bestemt voor ruimteschepen. Er bestaan vier transferkokers en een centrale schacht van 1500 kilometer diepte. De groep duikt erin een en stoot op aftakkingen die leiden naar hangars, opslagruimte enzovoorts.

Intussen is 28 april aangebroken en verandert Kantor, die dierlijke trekken aanneemt. Hij beweert als enige psi-folie over te blijven en reëel te worden. Aansluitend wil hij bij de mensen al hun vitaalenergie wegnemen en van deze plek verdwijnen met de VERNE.

Wat later, de alarmerende ontwikkeling aan boord van de VERNE is bekent, bespeurt het concept iets vreemds wat door Pral wordt bevestigd. Tschubai/Lloyd teleporteert met Rhodan, Diamond en de schaduw-Maahk – en dan bevinden ze zich in de machinestad Ambur-Karbush. Het is echter maar een kopie en het verduidelijkt wel in welke verhouding de Anthurianen, de bouwers van de handelsster, stonden ten opzichte van een superintelligentie. De bodem in de stad is bedekt met hyperkristalstof. Als het concept daarvan wat opraapt probeert het stof hem te omhullen. Tschubai/Lloyd teleporteert overhaast weg en zet daarbij koers naar het centrum van de handelsster.

De vlucht eindigt op een ander transferdek met alleen één koker. Als Rhodan zijn B-controller activeert bouwt zich een holo op. Het toont de handelsster waar omheen zich schijfwerelden manifesteren. Honderden, duizenden. In totaal 20.000 werelden zoals Zwerver. Overigens ontving het concept bij de aanraking van het kristalstof begrippen als: kristalingenieur, bouwmeester, Esnur, de grote gezangen.


Als een van de eerste documentalisten beschouwt men Yart Fulgen. Een van zijn opvolgers, wiens identiteit niet is overgeleverd, bevond zich 1463 NGT aan boord van de VERNE. Hij beschreef de gebeurtenissen, de reis naar het inzicht, dat later door Loach-bij-de-wijsheden, de documentalist prior aan het huis Hoschpian, werd overgedragen ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende